Réseaux Santé Bruxellois - FAQ

FAQ

FAQ

Opleiding

FAQ

Algemene vragen

 • Waarom zijn er meerdere gezondheidsnetwerken in België?

  In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken:

  • het Brusselse Gezondheidsnetwerk,
  • het Waalse Gezondheidsnetwerk,
  • twee lokale netwerken in Vlaanderen,
   • Cozo (regio Gent en Antwerpen)
   • VZN (regio Leuven).

  Al deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale project eHealth-platform (Hub Metahub project). De reden dat er verschillende gezondheidsnetwerken zijn, is historisch bepaald.

 • Wat is Abrumet?

  De vzw Abrumet werd opgericht in 2005. Ze verenigt alle Brusselse privé-, openbare en universitaire ziekenhuizen met de Brusselse huisartsenverenigingen; de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsen Kring).

  De samenwerking tussen al deze belangrijke actoren in de gezondheidszorg heeft geleid tot de oprichting van de vzw Abrumet en de ontwikkeling van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Haar voornaamste missie bestaat erin het leven te beschermen door de relevante medische gegevens van patiënten toegankelijk te maken voor alle artsen die instaan voor hun behandeling.

 • Wat is de missie van het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

  Niets is zo belangrijk als het leven. Uw leven uiteraard, maar ook dat van uw naasten. Daarom moeten we het koste wat het kost beschermen, om ervan te kunnen genieten en ons op elke leeftijd goed te voelen.

  De voornaamste missie van het Brusselse Gezondheidsnetwerk bestaat erin dit leven waaraan we zo gehecht zijn, te beschermen door de medische gegevens van patiënten 24 uur per dag toegankelijk te maken. Deze beveiligde elektronische gegevensdeling is alleen mogelijk met de voorafgaande goedkeuring van de patiënt en gebeurt uitsluitend in het kader van de zorgcontinuïteit.

  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk geeft een totaalbeeld van de gezondheid van patiënten. Op deze manier worden ze beter behandeld.

 • Hoe werkt het Brusselse Gezondheidsnetwerk?
  1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brusselse Gezondheidsnetwerk dienen artsen en patiënten te zijn ingeschreven.
  1. Alleen de artsen die een therapeutische relatiemet een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.
  1. De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de artsen binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.
  1. De artsen publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.
  1. Artsen besparen tijd en winnen aan efficiëntie omdat ze een totaalbeeld hebben van de gezondheid van de patiënt.
  1. Deze benadering versterkt de integratie van de eerstelijnszorg. In geval van medische wachtdiensten wordt de behandeling vergemakkelijkt door de toegang tot de gedeelde documenten. De wachtarts kan op zijn beurt een voorlopig medisch overzicht opstellen.
 • Wat betekent zorgcontinuïteit?

  In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Elk van deze zorgverstrekkers stelt een dossier op met betrekking tot uw gezondheid. Helaas zijn deze dossiers niet met elkaar verbonden. Dit maakt dat belangrijke informatie soms ontbreekt wanneer u zich tot een arts wendt.

  Daarnaast kan iedereen onverwachts iets overkomen waardoor hij een andere dan zijn vaste arts moet raadplegen (wachtarts, spoedarts, andere specialist enz.). Deze is niet op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.

  Waar u ook wordt behandeld in België, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen alle aangesloten artsen 24 uur per dag toegang krijgen tot uw gedeelde gezondheidsgegevens, op voorwaarde uiteraard dat u op voorhand uw toestemming heeft gegeven. De informatie is dus zelfs toegankelijk voor artsen die u nog niet kennen maar wel voor uw behandeling komen in te staan.

 • Ziekenhuizen die aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk deelnemen

  Alle Brusselse ziekenhuizen zijn op het Brusselse Gezondheidsnetwerk aangesloten.

  De medische documenten van de patiënten waarnaar op het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt verwezen, kunnen door alle Brusselse ziekenhuizen worden geraadpleegd. 

  Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de arts die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft.

 • Wie financiert het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

  Sinds 2005 heeft Abrumet verschillende subsidies ontvangen van de FOD Volksgezondheid en de GGC. Sinds april 2015 krijgt Abrumet een subsidie van de GGC om de structurele werking van de vzw te bekostigen.

 • De dag van de e-patiënt
  Logo e-patient rvb

  Op maandag 18 april 2016, de brusselse ziekenhuizen verwelkomen u de hele dag om het elektronische delen van medische gegevens uit te leggen. Hier zijn de deelnemende instellingen

  • UMC Sint Pieter
  • UVC Brugmann
  • Universitair Kinderziekenhuis Konigin Fabiola
  • Iris Ziekenhuizen Zuid
  • Chirec
  • Europa Ziekenhuis
  • Sint Jan kliniek
  • Clinique Universitaire Saint Luc
  • Universitaire Ziekenhuis Brussel
  • Epsylon
  • Valida Ziekenhuis
  • Jean Titeca Ziekenhuis
  • Silva medical

  Deze dag is een initiatif van

  Abrumet_Corporate_NoBaseline_RGBRe¦ügion NL RGB_300
 • Wat is het verschil tussen GMD en de gezondheidsnetwerken?
  Het  GMD (globaal medisch dossier) en de gezondheidsnetwerken hebben complementaire missies.
  ·         Het GMD biedt een globaal beeld aan uw huisarts, die uw GMD beheert. Uw huisarts centraliseert alle informatie. De mutualiteit stort u het tegoed bedrag terug van het openstaand dossier. Op deze manier geniet u van een betere terugbetaling van uw zorgverstrekking.
  ·         Het gedeeld gezondheidsdossier zijn gedeelde elektronische gegevens, die een globaal beeld van uw gezondheid bieden aan alle artsen die toedragen aan uw zorgverlening.  Niemand weet immers, waar en wanneer, er iets kan gebeuren. Bovendien is het volledig gratis. De mutualiteiten kunnen uw toestemming registreren om uw gezondheidsgegevens te delen, maar hebben zelf geen toegang tot uw documenten.

FAQ

Inschrijving/toestemming

 • Goede redenen om u in te schrijven

  Niemand weet waar en wanneer u iets kan overkomen en wanneer u naar uw vaste arts of een arts die u nog niet kent moet. U heeft recht op de beste gezondheidszorg. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat u geen onnodige onderzoeken ondergaat, geen gecontra-indiceerde medicijnen krijgt voorgeschreven en de juiste diagnose ontvangt?

  Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens krijgen de zorgverstrekker die u behandelen eindelijk een totaalbeeld van uw gezondheid. Wanneer ze uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen zij u beter behandelen.

  Dit systeem bevordert een betere samenwerking en een betere communicatie tussen alle zorgverstrekkers die u behandelen.

  Bovendien heeft u minder papieren die u moet bewaren of doorgeven. Zo vermijdt u het risico dat u een medisch document kwijtraakt.

  Uw inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig aangezien het verbonden is met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

  Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het Brusselse Gezondheidsnetwerk aanbiedt, dient u zich in te schrijven en kennis te hebben genomen van het Reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden. ​

 • De toestemming via de inschrijving

  Wanneer u zich inschrijft, geeft u de artsen die u behandelen uw toestemming, ofwel uw goedkeuring als patiënt om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

  Uw inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig. Deze toestemming maakt het mogelijk om op een beveiligde elektronische manier gezondheidsgegevens uit te wisselen in het kader van 3 projecten:

  1. het delen van medische gegevens via de 4 Belgische gezondheidsnetwerken. Deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale Hub Metahub project.
  2. het Gedeeld Farmaceutisch Dossier
  3. Vitalink

  Het staat u vrij om u op ieder ogenblik in en weer uit te schrijven. De uitschrijving heeft wel een nationale draagwijdte. Als u uw toestemming intrekt, worden alle diensten die met deze projecten verbonden zijn geïnactiveerd.

   

 • Hoe registreer ik praktisch gezien mijn toestemming?

  U heeft verschillende mogelijkheden om zich in te schrijven:

  • Via uw huisarts als hij of zij reeds op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is ingeschreven.
  • Via de opnamedienst van het ziekenhuis.
  • Via uw apotheker.
  • Via uw ziekenfonds.
  • Via een pdf-formulier dat u kunt downloaden, invullen en terugsturen naar de administratieve dienst van Abrumet
  • Via de website als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer (voor gebruikers van Windows).
  • Via het eHealth-platform of via een van de andere gezondheidsnetwerken van het land.

  Opgelet, alleen een registratie via het pdf-formulier of via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

 • Een enkele toestemming die overal in België geldig is

  De geïnformeerde toestemming is overal in België geldig. De 4 Belgische gezondheidsnetwerken communiceren met elkaar dankzij het federale Hub Metahub project.

  1. Brussels Gezondheidsnetwerk,
  2. Waals Gezondheidsnetwerk,
  3. Collaboratief Zorgplatform (regio Gent en Antwerpen),
  4. Vlaams Ziekenhuis Netwerk (regio Leuven)

  De geïnformeerde toestemming is geldig voor meerdere projecten rond de elektronische deling van gezondheidsgegevens.

  U kunt uw geïnformeerde toestemming op verschillende manieren geven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, hoeft u deze later niet meer opnieuw te geven. Uw arts, apotheker en ziekenhuis zien onmiddellijk via hun software of u uw toestemming al heeft gegeven.

 • Waarom is het beter om me op het ene netwerk in te schrijven in plaats van op het andere?

  U heeft de keuze uit verschillende platformen die verschillende functionaliteiten bieden. Kies het platform dat het beste aan uw behoeften voldoet.

  Beschikbare functiesEhealth FederaalBGN BrusselRSW WalloniëCozo Vlaanderen
  Uw toestemming registreren of intrekkenXXXX
  Uw therapeutische relaties beherenXXXX
  Een zorgverlener of een apotheek uitsluitenXXXX
  De lijst raadplegen met personen die toegang tot uw gegevens hebben gehadXXX
  De lijst met gedeelde documenten zienXXX
  De toegang tot een specifiek document verhinderen XX(X)
  Een vertrouwenspersoon aanwijzenXXX
  De personen beheren voor wie u wettelijk de verantwoordelijkheid draagtXX

  (X) vereist een validatie door uw behandelend arts

 • Ik ben al ingeschreven op een ander Belgisch netwerk.

  Dit betekent dat u uw toestemming, ofwel uw goedkeuring om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen, reeds heeft gegeven. U hoeft uw toestemming dus niet meer opnieuw te geven.

  Als u daarentegen toegang wenst te krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier dient u zich in te schrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk door op de knop ‘Inschrijven‘ te klikken.

 • Ik heb een nieuwe identiteitskaart ontvangen?
  1. Zorg ervoor dat u ook de laatste versie van de eID-software heeft.
  2. Verwijder de certificaten van uw oude identiteitskaart in uw browser.
   • Om het oude certificaat van uw identiteitskaart te verwijderen, opent u uw Internet Explorer browser en klikt u bovenaan rechts op het wieltje.
   • Kies in het dropdownmenu ‘Internetopties’. Klik in het venster op het tabblad ‘Inhoud’. Klik eenmaal in het tabblad ‘inhoud’ op ‘certificaten’. Kies het certificaat van uw oude identiteitskaart en verwijder het.
  3. Log in op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Gebruik als browser altijd Internet Explorer.
   • Om uw profiel te updaten met uw nieuwe identiteitskaart klikt u op de knop ‘updaten’. Een venster bevestigt de update van uw gegevens.
 • Ik heb een identiteitskaart die na maart 2014 werd afgegeven
  1. Zorg ervoor dat u de laatste versie van de eID-software heeft.
  2. Als de software al op uw computer is geïnstalleerd, de-installeer deze dan en installeer de nieuwe versie.
  3. Start uw computer opnieuw op
 • Ik ben de pincode van mijn identiteitskaart vergeten
  1. Vraag deze codes opnieuw aan bij de dienst Bevolking van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.
  2. Vraag deze codes online aan via de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

  De codes worden dan binnen een termijn van drie weken naar uw gemeentebestuur gestuurd en dat stelt u op de hoogte zodra ze beschikbaar zijn. Hoewel het voor de aanvraag ervan niet nodig is om u te verplaatsen, moet u zich wel persoonlijk melden bij de dienst Bevolking om uw nieuwe pincode aan uw eID te koppelen.

 • Ik heb mijn identiteitskaart geblokkeerd
  1. Houd het originele document met de PUK-code bij de hand.
  2. Neem contact op met de dienst Bevolking van uw hoofdverblijfplaats om uw identiteitskaart te deblokkeren of uw pincode te wijzigen.
 • Foutmelding ‘Ontbrekende instemming’

  Als deze boodschap verschijnt wanneer u inlogt op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, heeft u uw toestemming waarschijnlijk elders geregistreerd dan op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Om toegang te krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier moet u zich specifiek inschrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Door u met behulp van uw identiteitskaart en uw pincode in te schrijven, authenticeert u zich op beveiligde wijze en krijgt u zo toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

  Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de administratieve dienst van Abrumet.

 • Mijn huisarts is niet op het Brusselse Gezondheidsnetwerk ingeschreven

  In dit geval ziet hij de documenten die sinds uw inschrijving op de gezondheidsnetwerken werden gedeeld niet.

  Hij ontvangt een aantal van deze documenten waarschijnlijk via de gebruikelijke communicatiekanalen, maar de verzendingstermijnen zijn vaak erg lang.

  Aarzel niet om hem te informeren over de talloze voordelen van het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.

 • Waar moet ik me inschrijven?

  Als u bijvoorbeeld in Vlaanderen/Wallonië woont maar u laat u zich in Brussel behandelen, kunt u zich op het Brusselse Gezondheidsnetwerk inschrijven. Via dit platform kunt u toegang krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier dat alle documenten die door de Brusselse, Vlaamse en Waalse ziekenhuizen en artsen worden gedeeld virtueel groepeert.

 • Ik ga verhuizen, moet ik mijn toestemming intrekken?

  Nee, trek uw toestemming alleen in als u weigert om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen.

  Als u van huisarts verandert, kunt u eventueel de therapeutische relatie die u aan hem verbindt stopzetten. Deze therapeutische relatie heeft sowieso een beperkte tijdsduur.

 • Inschrijving van een minderjarige

  Wat de inschrijving van minderjarige kinderen betreft, hebben zij vanaf de leeftijd van zestien jaar de mogelijkheid om zelf hun toestemming te (laten) registreren. Vóór de leeftijd van zestien jaar komt dit recht toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

  Gebruik verplicht Internet Explorer.

  • Als het minderjarige kind over een eID-identiteitskaart beschikt, kunnen de geïnformeerde toestemming en de inschrijving rechtstreeks op het Brusselse Gezondheidsnetwerk gebeuren. Houd de identiteitskaart van het kind, van de wettelijke verantwoordelijke en de pincode van deze laatste bij de hand.
  • Als het minderjarige kind over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om de toestemming van het kind te registreren.
  • Als het minderjarige kind niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.
 • Inschrijving van een wilsonbekwame persoon

  Bij gebrek aan een door de meerderjarige patiënt aangestelde vertegenwoordiger bepaalt de wet betreffende de rechten van de patiënt dat wanneer de patiënt wilsonbekwaam is, de bewindvoerder over de betrokkene, zijn partner of een naast familielid een beslissing in zijn naam kunnen nemen (volgens de prioriteitsvolgorde die in de wet is vastgelegd). In het kader van het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier betekent dit dat de beslissing om toe te stemmen met de gegevensdeling kan worden genomen door één van de hiervoor vermelde personen.

  Gebruik verplicht Internet Explorer.

  • Als de patiënt over een eID-identiteitskaart beschikt, kunnen de geïnformeerde toestemming en de inschrijving rechtstreeks op het Brusselse Gezondheidsnetwerk gebeuren. Houd de identiteitskaart van de patiënt, van de wettelijke verantwoordelijke en de pincode van deze laatste bij de hand.
  • Als de patiënt over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om zijn toestemming te registreren.
  • Als de patiënt niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.

  Wanneer de patiënt opnieuw wilsbekwaam is, kan hij deze toestemming uiteraard herzien.

 • Vertrouwenspersoon

  Wanneer een patiënt met zelfredzaamheidsverlies moeilijkheden ondervindt om zijn medische dossier alleen te beheren, kan hij een of meerdere vertrouwenspersonen naar keuze aanwijzen. Deze zal hem helpen zijn gedeeld gezondheidsdossier te beheren. Alleen de patiënt zelf neemt echter op zelfstandige wijze de beslissingen die op hem betrekking hebben.

  Hiervoor dienen de patiënt en de vertrouwenspersoon beiden hun toestemming te hebben geregistreerd.

  1. Op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunt u al deze handelingen in één keer uitvoeren.
   • Houd de identiteitskaart van de patiënt en de vertrouwenspersoon evenals de pincode van de patiënt bij de hand.
   • Gebruik verplicht Internet Explorer.
  2. U kunt ook een pdf-document gebruiken dat u terugstuurt naar de administratieve dienst van Abrumet. Ook bij bepaalde opnamediensten van de ziekenhuizen kunt u deze vertrouwensrelatie registreren.

 • Inschrijving van buitenlandse onderdanen

  Buitenlandse onderdanen die officieel in België wonen, beschikken net als Belgische burgers over een eID-kaart. Zij kunnen dus ook hun toestemming geven en toegang krijgen tot het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Kies de methode voor de registratie van uw toestemming die voor u het handigst is.

  Personen die nog niet als officieel in België wonend worden beschouwd maar wel van een sociale uitkering genieten, hebben van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een bisnummer toegewezen gekregen. Dit nummer kan ook worden gebruikt om een toestemming te registreren.

  • Als de eerste 6 cijfers van het INSZ-nummer niet overeenkomen met uw geboortedatum, vul dan het pdf-formulier in en stuur het terug naar de administratieve dienst van Abrumet.
  • Gebruik voor de inschrijving online verplicht Internet Explorer.
 • Wat gebeurt er in geval van overlijden?

  Het overlijden stelt automatisch een einde aan de toegang tot het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier. De therapeutische relaties worden dan immers verbroken. De gegevens blijven echter beschikbaar maar kunnen enkel nog worden gebruikt in een gerechtelijk-geneeskundige context of zijn indirect toegankelijk voor de naaste familie krachtens de bepalingen van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

 • Uw toestemming intrekken

  U kunt op elk ogenblik uw toestemming intrekken op dezelfde manier als u deze heeft gegeven of via dit pdf-formulier.

  Trek uw toestemming alleen in als u niet meer akkoord gaat met het beveiligd elektronisch delen van uw gezondheidsdocumenten. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd. Als u uw toestemming intrekt, heeft u, en met u de artsen, geen toegang meer tot de via de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten. Uw huisarts kan uw medische documenten nog wel via de andere bestaande communicatiekanalen ontvangen (post, e-mail enz.).

  U ontvangt geen officieel document van uw uitschrijving.

 • e-ID kaartlezer

  Sommige bankkaartlezers die een USB-kabel hebben, kunnen gebruikt worden als e-ID kaartlezers.

  Tablet-gebruikers zullen deze website interessant vinden

FAQ

Beheer van het gedeeld gezondheidsdossier

 • Wat is het gedeeld gezondheidsdossier

  Dat is een geheel van documenten dat uw artsen, in overleg met u, besluiten te delen omdat ze noodzakelijk en relevant zijn voor een betere behandeling van uw gezondheid. De op de gezondheidsnetwerken in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gepubliceerde documenten vormen samen uw gedeeld gezondheidsdossier.

  Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat om documenten te publiceren, beoogt dit gedeeld gezondheidsdossier niet om volledig te zijn. Opgelet, het gedeeld gezondheidsdossier is geen automatische samenbrenging van alle bestaande medische gegevens bij alle artsen die u binnen of buiten een ziekenhuis heeft geraadpleegd.

  Aarzel niet om de artsen die u raadpleegt te vragen of ze uw gezondheidsdocumenten ook inderdaad publiceren. 

  Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd.

  Het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk is de poort die u toegang geeft tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

 • Welke gegevens worden gedeeld

  Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

  Het gaat bijvoorbeeld om:

  • beknopt medisch dossier (Sumehr)
  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • consultatiebrief
  • bij ontslag uit het ziekenhuis aan uw huisarts meegedeelde informatie

  Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

  Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen artsen recht op toegang tot deze gegevens.

 • Worden al mijn gegevens gedeeld?

  Huisartsen delen niet hun volledige patiëntendossier. Ze publiceren alleen de informatie die relevant is voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt in de vorm van een beknopt medisch dossier (Sumehr).

  Elke ziekenhuisinstelling/arts beslist zelf wat hij of zij al dan niet op het Brusselse Gezondheidsnetwerk publiceert, maar is verplicht de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te respecteren. Als u niet wenst dat bepaalde informatie wordt gedeeld, kunt u de zorgverlener in kwestie rechtstreeks vragen deze informatie niet te delen. U beschikt nadien in ieder geval over de mogelijkheid om een specifiek document te verbergen.

 • Hoe krijg ik toegang tot mijn gedeeld gezondheidsdossier?

  U heeft rechtstreeks toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

  1. Houd uw identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer bij de hand.
  2. Klik op de knop ‘Reeds ingeschreven?‘. Dit is de poort die u toegang geeft tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

  Als u uw toestemming elders heeft gegeven dan op de website van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, dient u zich ook hier met behulp van uw identiteitskaart en pincode in te schrijven om op beveiligde wijze toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier te krijgen.

 • Waarom zie ik geen documenten in mijn gedeeld gezondheidsdossier?

  Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd. Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, heeft u sinds de registratie van uw toestemming geen artsen geraadpleegd of hebben zij uw documenten nog niet gepubliceerd.

 • Worden mijn oude documenten gedeeld?

  De documenten worden pas op het Brusselse Gezondheidsnetwerk gepubliceerd vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. De ziekenhuisinstellingen werken momenteel aan de publicatie van documenten die dateren van voor de toestemming van de patiënten. Bepaalde instellingen publiceren de 5 voorafgaande jaren, anderen gaan 10 of zelfs 15 jaar terug. Elk ziekenhuis mag dit zelf beslissen en er is dus geen uniformiteit.

  Aarzel om er zeker van te zijn dat uw documenten inderdaad op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld niet om uw artsen om bevestiging te vragen.

 • Wie heeft er toegang tot mijn dossier?

  De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de zorgkwaliteit en -continuïteit behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om uw huisarts of specialist, apotheker, kinesitherapeut, verloskundige, tandarts, verplegend of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

 • Over welke specifieke toegangsrechten beschikken de verschillende beroepen?

  Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie zorgverstrekkers toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren dan ook afhankelijk van de zorgverleners die uw gegevens raadplegen. Zo kan een apotheker uw laboratoriumresultaten niet zien, maar kan een arts wel zien welke medicijnen u werden afgeleverd.

  Op dit moment hebben alleen artsen en apothekers op nationaal niveau toegang tot uw gegevens. De standaard toegangsregels voor de andere zorgverstrekkers (welke informatie verplegend personeel, kinesitherapeuten enz. kunnen raadplegen) zullen in de loop van de tijd worden vastgesteld.

  Om te bestaan moet de ‘therapeutische relatie’ worden bewezen: dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw elektronische identiteitskaart overhandigt aan de opnamedienst van een ziekenhuis, een huisarts of een apotheker.

 • Heeft mijn huisarts toegang tot de in een ziekenhuis geregistreerde medische documenten?

  Huisartsen die op een van de gezondheidsnetwerken zijn ingeschreven, hebben toegang tot door de ziekenhuisinstellingen gedeelde medische documenten, voor zover ze binnen de grenzen van de zorgcontinuïteit vallen en voor zover de auteur en de patiënt de toegangsrechten tot de gedeelde documenten niet hebben beperkt.

 • Wat is een therapeutische relatie?

  Een ‘therapeutische relatie’ ontstaat wanneer er in het kader van een zorgrelatie een contact is tussen een patiënt en een zorgverstrekker. Het begrip therapeutische relatie omvat alle artsen die betrokken zijn bij de continuïteit van de zorg voor een patiënt, met inbegrip van specialisten op het gebied van medische beeldvorming en analyse. Als u uw toestemming heeft gegeven, biedt de aanmaak van deze relatie de zorgverstrekker de mogelijkheid om toegang tot uw gedeelde gegevens te krijgen.

 • De tijdsduur van therapeutische relaties is niet onbeperkt

  De tijdsduur van de therapeutische relatie varieert afhankelijk van de context van uw behandeling en het soort relatie dat u met de zorgverstrekker onderhoudt.

  1. Als u een langdurige relatie met uw huisarts of apotheker heeft, kan de periode waarin uw arts toegang tot uw gegevens heeft oplopen tot 15 maanden.
  2. Als u daarentegen alleen af en toe contact heeft met een arts, zal de periode waarin deze arts toegang tot uw gegevens heeft beperkt zijn tot drie maanden.
  3. Een spoedarts zal tot slot maar gedurende een maand toegang tot uw gegevens hebben.

  De therapeutische relatie wordt tijdens uw consultatie rechtstreeks door de arts aangemaakt via zijn software. Als u dit wenst, kunt u deze relaties beheren via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

  Zodra u een therapeutische relatie schrapt, heeft de zorgverstrekker geen toegang meer tot uw gegevens via de gezondheidsnetwerken. Als u hem blijvend de toegang wilt ontzeggen, dient u hem uit te sluiten.

 • Wat kan ik met mijn gedeeld gezondheidsdossier doen?

  Dankzij uw elektronische identiteitskaart en uw pincode kunt u:

  1. Nagaan wie er toegang tot uw documenten heeft gehad
  2. Een therapeutische relatie registreren of schrappen
  3. Een zorgverlener uitsluiten
  4. De toegang tot de documenten beheren
  5. De lijst met gedeelde documenten raadplegen
  6. De verwijzing naar een document schrappen

  Als een digitaal beheer van uw gedeeld gezondheidsdossier niet mogelijk is, kunt u het ook met behulp van pdf-formulieren beheren

 • Nagaan wie er toegang tot mijn documenten heeft gehad

  Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd. Alleen de artsen die een geldige therapeutische relatie met u hebben, kunnen toegang krijgen tot uw medische gegevens. Het is echter mogelijk dat u al deze personen niet persoonlijk kent. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een ziekenhuis door een team wordt behandeld.

  In ‘toegangshistoriek’ ziet u welke arts toegang heeft gehad tot uw volledige gedeeld gezondheidsdossier en wanneer. Als u precies wilt zien welk document werd geraadpleegd, selecteer dan het document in kwestie en klik op de link ‘Tracering zien’.

  Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, werden er sinds het moment waarop u uw toestemming heeft gegeven nog geen documenten op de gezondheidsnetwerken gepubliceerd.

 • Een therapeutische relatie aanmaken of schrappen

  De artsen die u raadpleegt, maken zelf een therapeutische relatie met u aan via hun software.

  • U kunt ze desalniettemin zelf toevoegen door op de knop ‘een toegangsmachtiging toevoegen’ te klikken.
  • Als u een bestaande therapeutische relatie wilt beëindigen voor het einde van de geldigheidsduur, klikt u op het rode kruisje bij de naam van de arts in kwestie.
 • Een zorgverlener uitsluiten van een specifiek document

  Om dit te doen, gaat u naar ‘mijn dossier’, ‘documenten’ en selecteert u het document waarvan u de toegang voor een zorgverlener wenst te beperken. Klik op ‘beheren’, selecteer de optie ‘dit document is toegankelijk voor alle artsen die een toegangsmachtiging hebben behalve’ en vul de naam van de arts in onder ‘een verbod toevoegen’.

 • Een zorgverlener uitsluiten van mijn volledige gedeeld gezondheidsdossier

  Om persoonlijke redenen kunt u beslissen om een specifieke zorgverlener nooit toegang te geven, zelfs niet in spoedeisende gevallen. Dit toegangsverbod blijft geldig tot u zelf de zorgverstrekker het toegangsrecht teruggeeft.

  Om dit te doen, gaat u naar ‘mijn dossier’, ‘toegangsmachtiging’. Hier selecteert u ‘een uitsluitingsrelatie toevoegen’ en vult u de naam van de arts in die u van uw volledige gedeeld gezondheidsdossier wenst uit te sluiten.

  De uitgesloten artsen zien geen enkel gedeeld document dat op u betrekking heeft.

 • De toegang tot een document beperken voor een/meerdere artsen van mijn keuze.

  Standaard beperkt u de toegang tot een specifiek document voor alle artsen met uitzondering van diegene(n) die u aanwijst. Deze vertrouwelijkheidsoptie beperkt de toegang voor elke gezondheidswerker die bij uw behandeling betrokken zou kunnen zijn (bijv.: wachtarts, spoedarts enz.) aanzienlijk. Gebruik deze functie dan ook alleen voor zeer gevoelige documenten.

  Selecteer een document en klik op ‘beheren’. Selecteer de optie ‘dit document is uitsluitend toegankelijk voor’ en vul de naam van de arts in onder ‘een machtiging toevoegen’.

 • De lijst met gedeelde documenten raadplegen

  U heeft toegang tot de lijst met uw gedeelde documenten, maar nog niet tot de inhoud ervan. U kunt evenwel altijd een papieren kopie van uw gezondheidsdossier aanvragen bij elke zorginstelling of arts die u heeft geraadpleegd. U kunt de gegevens waarnaar een verwijzing is opgenomen op het Brusselse Gezondheidsnetwerk niet wijzigen.

  In het kader van bepaalde pilotprojecten is de elektronische toegang ‘online’ door de burger-patiënt tot de inhoud van zijn gegevens mogelijk.

 • De verwijzing naar een document schrappen

  Klik op het rode kruisje rechts van het document waarvan u de verwijzing wenst te schrappen. Het document is niet meer toegankelijk voor de artsen die uw gedeeld gezondheidsdossier raadplegen. Dit document bestaat nog steeds op de server van de instelling dat het heeft geproduceerd, maar kan niet meer worden geraadpleegd via de gezondheidsnetwerken. Als de procedure daarin voorziet, kan uw huisarts dit papieren document nog wel via een ander communicatiekanaal ontvangen.

 • Hoe beheer ik mijn gedeeld gezondheidsdossier als ik geen computer heb?

  Er bestaan verschillende formulieren waarmee u de toegangen tot uw gedeeld gezondheidsdossier kunt beheren door de toegang door bepaalde artsen te machtigen of te verbieden.

  U kunt op deze manier verzoeken om:

  Stuur deze ingevulde documenten naar de administratieve dienst van Abrumet die ze voor u zal behandelen. Deze handelingen worden gefactureerd.

FAQ

Veiligheid en vetrouwelijkheid

 • Veiligheid en vertrouwelijkheid!

  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk maakt gebruik van streng beveiligde technologieën die voldoen aan de door het eHealth-platform bepaalde criteria. Alle gegevens worden over de hele lijn vercijferd. Alle toegangen tot de in het repertorium opgenomen documenten worden getraceerd.

  De toegang tot een medisch document is voorbehouden aan artsen die een therapeutische relatie met de betrokken patiënt hebben. Voor deze volledig beveiligde toegang is vooraf de goedkeuring van de patiënt nodig in de vorm van een toestemming. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder machtiging is bij de wet strafbaar[1]. De patiënt kan zien welke artsen zijn medische gegevens raadplegen; hij kan de toegang van bepaalde artsen en tot bepaalde documenten toestaan of weigeren.
  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk leeft de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de rechten van de patiënt na.

  [1] Feit dat in aanmerking kan komen voor strafrechtelijke vervolging: ‘art. 458 van het Strafwetboek’

 • Kunnen alle artsen mijn gedeelde documenten zien?

  Nee, er zijn strenge toegangsregels om toegang te krijgen tot uw gezondheidsdocumenten die op de Belgische gezondheidsnetwerken worden gedeeld. Alleen de artsen die aan alle regels voldoen, kunnen toegang krijgen tot uw gedeelde documenten.

  • Als u uw toestemming heeft gegeven maar geen geldige therapeutische relatie met een arts heeft, kan deze geen toegang tot uw gezondheidsdocumenten krijgen.
  • Als u een zorgverstrekker heeft uitgesloten, kan deze nooit toegang krijgen tot de op de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten.
 • In geval van misbruik

  Volgens artikel 458 van het Strafwetboek is het zonder machtiging raadplegen van een document vervolgbaar.

  • Als u een onrechtmatige toegang tot een van uw gezondheidsdocumenten opmerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken arts om de reden van zijn toegang te begrijpen. Indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure beginnen.
  • Lijkt het u moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen met de arts, richt u dan
   • direct tot de ombudsdienst van het ziekenhuis waar deze arts werkzaam is.
   • Als het om een huisarts gaat, neem dan contact op met de federale ombudsman.
 • Wat zijn uw rechten als patiënt?
 • Beoordeling van de veiligheid

  Het systeem werd geanalyseerd en gevalideerd door een externe audit. De veiligheids- en vertrouwelijkheidsniveaus zijn optimaal. De verbinding is beveiligd en over de hele lijn vercijferd.

 • Instemming en advies: de orde der artsen en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk werkt met de goedkeuring van de Nationale Raad van de Orde der artsen van België.​Met het oog op de doeleinden van het Brusselse Gezondheidsnetwerk heeft het Sectoraal Comité van het Rijksregister ermee ingestemd dat Abrumet het rijksregisternummer gebruikt.

FAQ

Specifieke vragen voor artsen

 • Goede redenen om u in te schrijven als arts

  Niemand weet waar of wanneer uw patiënten iets kan overkomen en dus wanneer ze u of een andere arts (wachtarts, spoedarts, een nieuwe specialist enz.) zullen raadplegen. Uw patiënten hebben recht op de beste gezondheidszorg. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat u hen geen onnodige onderzoeken laat ondergaan, hun geen gecontra-indiceerde medicijnen voorschrijft en de juiste diagnose stelt?

   

  Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens heeft u eindelijk 24 uur per dag een totaalbeeld van de gezondheid van uw patiënten. Op deze manier kunt u ze beter behandelen omdat u hun medische voorgeschiedenis kent.

  Dit systeem bevordert een betere samenwerking en een betere communicatie tussen alle zorgverstrekkers die instaan voor de behandeling van een patiënt.

   

  Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is volledig geïntegreerd in uw patiëntensoftware. U hoeft dus maar één software te gebruiken. U bespaart tijd en wint aan efficiëntie.

   

  De inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig aangezien het verbonden is met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

  Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het Brusselse Gezondheidsnetwerk aanbiedt, dient u zich als zorgverstrekker in te schrijven. De patiënten moeten zich eveneens inschrijven en kennis te hebben genomen van het reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden.

 • Ik ben al ingeschreven op eHealth, moet ik me opnieuw inschrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

  U schrijft zich als arts in op het eHealth-platform om uw eHealth-certificaat te verkrijgen. Dat heeft u nodig om zich te authenticeren wanneer u diverse e-gezondheidsdiensten gebruikt.

  Om toegang te krijgen tot documenten van patiënten die op de gezondheidsnetwerken in België worden gedeeld, dient u zich als arts in te schrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

 • Moet ik me inschrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk of op een ander gezondheidsnetwerk?

  Brusselse artsen schrijven zich bij voorkeur in op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. We raden artsen uit de Rand van wie de patiënten zich voornamelijk in Brussel laten behandelen aan om zich ook op het Brusselse Gezondheidsnetwerk in te schrijven. Dankzij deze inschrijving kan hun software als eerste op het Brusselse Gezondheidsnetwerk kijken welke documenten van hun patiënten werden gedeeld. Deze ‘lokale’ zoekfunctie van het systeem verbetert de prestatie van uw EMD-software omdat deze niet meer in de 4 gezondheidsnetwerken tegelijk hoeft te zoeken. Vergeet niet om het vakje ‘lokale zoekfunctie’ aan te vinken.

  Als u op een ander netwerk bent ingeschreven, kunt u de gedeelde documenten van uw patiënten raadplegen via uw patiëntensoftware (EMD). Als u de gedeelde documenten van uw patiënten daarentegen via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk wenst te raadplegen, dient u zich er expliciet op in te schrijven nadat u kennis heeft genomen van het reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden.

 • Inschrijving van assistenten

  Om toegang te krijgen tot documenten van patiënten die op de gezondheidsnetwerken in België worden gedeeld, dient u zich als arts in te schrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Assistenten moeten wat de wachtdienst betreft in orde zijn om zich in te kunnen schrijven en door de borgstaande arts te worden gevalideerd.

 • Welke borgstaande arts moet u kiezen?
  • Als u deel uitmaakt van de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles) kiest u dr. Lawrence Cuvelier.
  • Als u deel uitmaakt van de BHAK (Brusselse Huisartsen Kring) kiest u dr. Hakki Demirkappu of Annick Dermine (Huis voor Gezondheid).
  • Voor artsen die deel uitmaken van een andere kring:
   • gelieve na te gaan of er al een arts van uw kring als borgstaande arts is aangewezen.
   • Als er nog niemand als borgstaande arts is aangewezen, gelieve dan dr. Lawrence Cuvelier te kiezen. Wanneer u zich inschrijft, ontvangt de borgstaande arts een e-mail om uw inschrijving te valideren. Om dit te doen, hebben we een lijst nodig met de namen van de artsen uit uw kring die voor de wachtdienst zijn ingeschreven. Deze lijst moet worden gevalideerd door de handtekening van de voorzitter van de kring.
   • Gelieve deze lijst te sturen naar de administratief dienst van Abrumet.
 • Wat is een borgstaande arts?

  Een borgstaande arts is een bij het Brusselse Gezondheidsnetwerk ingeschreven arts die zelf al door een borgstaande arts van een hoger niveau werd geaccrediteerd.

  Doorgaans wordt deze rol vervuld door het hoofd van een ziekenhuis of de voorzitter van een huisartsenkring. Hij kent de verschillende leden van zijn instelling of zijn kring, waardoor hij ‘borg kan staan’ voor het feit dat de arts die zich inschrijft op het Brusselse Gezondheidsnetwerk inderdaad degene is die hij beweert te zijn. Dat wil zeggen dat hij zijn beroep van arts op rechtmatige wijze uitoefent in het kader van de continuïteit van de zorg voor de patiënten.

  Het project is momenteel niet gericht op de elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverstrekkers die handelen in het kader van de verzekeringsgeneeskunde, gerechtelijke geneeskunde, arbeidsgeneeskunde en dergelijke.

  Hij zal een profiel aanmaken voor deze arts en kan dit profiel en/of deze toegangsrechten indien nodig wijzigen of verwijderen.

 • Wat kan een arts doen in het gedeeld gezondheidsdossier van één van zijn patiënten?

  Alleen de artsen die een therapeutische relatie met de patiënt hebben, kunnen toegang krijgen tot de op de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten. De toegang verloopt via de patiëntensoftware of via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

  Als zorgverstrekker kunt u:

  • Een patiënt inschrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Gebruik het pdf-formulier als het INSZ-nummer en de geboortedatum van uw patiënt niet overeenkomen.
  • Een therapeutische relatie met een reeds ingeschreven patiënt aangeven.
  • De lijst met medische documenten waarnaar een verwijzing is opgenomen raadplegen.
  • De inhoud van medische documenten raadplegen, eventueel met bijlages (afbeeldingen, enz.).
  • Een beknopt medisch dossier (Sumehr) publiceren.
  • De toegangsrechten aanpassen van de documenten waarvan u de auteur bent.
  • De toegangshistoriek van een dossier of een document bekijken.
 • Waarom is het dossier leeg?

  Als u voor een van uw patiënten geen documenten ziet, betekent dit waarschijnlijk dat er sinds de registratie van zijn toestemming nog geen documenten die op hem betrekking hebben op het Brusselse Gezondheidsnetwerk werden gedeeld. Sommige ziekenhuisinstellingen publiceren al documenten uit voorafgaande jaren, andere nog niet.

   

  Deze informatie wordt in onze driemaandelijkse nieuwsbrief opgenomen. Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

 • Ik gebruik het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk, de lijst met mijn patiënten is leeg.

  Als u een specifieke patiënt niet in uw patiëntenlijst terugziet, is deze niet op het Brusselse Gezondheidsnetwerk ingeschreven of heeft u geen geldige therapeutische relatie met hem.

  Om hem in te schrijven en/of een therapeutische relatie te activeren, gebruikt u verplicht Internet Explorer en klikt u op het tabblad ‘Een patiënt toevoegen’. Voer de identiteitskaart van de patiënt in en volg de instructies online. Het lezen van de kaart kan enkele minuten duren.

  Als u een patiënt heeft ingeschreven of een therapeutische relatie heeft aangemaakt en uw patiënt verschijnt nog steeds niet in de lijst, gelieve dan contact op te nemen met de helpdesk.

 • Ik wil de verwijzing naar een document dat ik heb gepubliceerd schrappen

  U kunt dit op 2 verschillende manieren doen:

  • via uw patiëntensoftware. Neem rechtstreeks contact op met uw softwareleverancier zodat hij u de procedure kan uitleggen.
  • via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.
 • Ik wil een document van mijn patiënt wijzigen waarnaar ik op het Brusselse Gezondheidsnetwerk een verwijzing heb opgenomen

  Een document waarnaar op het Brusselse Gezondheidsnetwerk een verwijzing is opgenomen, kan niet worden gewijzigd, zelfs niet door de auteur ervan. Bij fouten kan het worden verwijderd en worden vervangen door een gecorrigeerde versie.

 • Ik heb geen patiëntensoftware (EMD) en ik zou graag de documenten van mijn patiënten willen raadplegen

  Dat is alleen mogelijk als u op het Brusselse Gezondheidsnetwerk bent ingeschreven. Om dit te doen, dient u een borgstaande arts te kiezen.

  Als u als specialist in een ziekenhuis werkt, heeft uw medisch directeur u geïnformeerd over uw inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk en heeft hij uw inschrijving gevalideerd.

  Om de documenten van uw patiënten te raadplegen vanaf het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk houdt u uw identiteitskaart en uw pincode bij de hand. Klik op ‘mijn patiënten’. Als uw therapeutische relatie nog geldig is, heeft u toegang tot de gedeelde documenten van uw patiënten.

 • Welke instrumenten heb ik om naar mijn patiënten te communiceren

  U beschikt over een video met uitleg, een didactische website, brochures, affiches en bureaustandaards. U kunt ze rechtstreeks downloaden op onze website of enkele exemplaren aanvragen bij de administratieve dienst van Abrumet.

 • LOK’s, dodecagroepen, seminaries enz.

  Wenst u als arts een LOK, dodecagroep, seminarie enz. te organiseren over het thema van het elektronisch delen van medische gegevens via de gezondheidsnetwerken, neem dan contact op met de administratieve dienst van Abrumet.

  Ik blijf op de hoogte van de ontwikkeling van het Brusselse Gezondheidsnetwerk en de opleidingen daarover

FAQ

Technische vragen

 • Technische vereisten

  MAC OS

  Mac-gebruikers dienen gebruik te maken van het pdf formulier en dit per e-mail of per post​ terug te sturen.

  WINDOWS

  1. Bij voorkeur Internet Explorer (minstens versie 7) gebruiken.
  2. Beschikken over een elektronische identiteitskaart (eID) en de bijbehorende pincode (geheime code).
  3. Beschikken over een elektronische kaartlezer en de eID-software installeren.

  Alleen de versies 3.5.X of hoger zijn compatibel met de applicaties die een aansluiting op het Brusselse Gezondheidsnetwerk mogelijk maken. Als u over een oude versie beschikt, installeer dan de laatste versie op uw computer.

  1. Java installeren of updaten (minstens v6.26) Klik hier om de installatie van Java op uw computer te controleren.
  2. Beschikken over een recent programma waarmee u documenten in pdf-formaat kunt lezen (bijv.: Adobe Acrobat Reader).
 • Specificiteiten in verband met Mac-gebruikers

  Momenteel moeten artsen of patiënten die Mac gebruiken, gebruikmaken van het pdf-formulier om zich op het Brusselse Gezondheidsnetwerk in te schrijven. Ouders die hun kinderen of een vertrouwenspersoon wensen in te schrijven, dienen  het pdf-formulier te gebruiken. Stuur deze formulieren terug naar de administratieve dienst van Abrumet.

  Zodra u bent ingeschreven, kunt u met uw Mac inloggen op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

  • Als u Firefox gebruikt, is een add-on nodig om de eID te gebruiken.
  • De browser Chrome kan ook worden gebruikt.
  • Safari en Opera zijn echter momenteel niet compatibel met de eID.

  Artsen opgelet: hoewel u Firefox en Chrome kunt gebruiken om toegang te krijgen tot het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk en de verschillende functionaliteiten ervan, werkt de applicatie voor het inschrijven van patiënten niet in deze browsers. Het is dan ook eenvoudiger om uw EMD-software te gebruiken om uw patiënten in te schrijven.

 • SSL-certificaat

  Om op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk in te loggen, dient u vooraf te zijn ingeschreven en met uw eID te zijn geauthenticeerd.

  Als u een foutmelding krijgt waarin het SSL-certificaat wordt vermeld, gelieve dan de volgende punten een voor een te controleren:

  1. U heeft de officiële eID-software geïnstalleerd.
  2. U heeft uw eID-kaartlezer aangesloten en uw identiteitskaart ingevoerd voordat u op de knop ‘Reeds ingeschreven?’ heeft gedrukt.
  3. Uw identiteitskaart is nog geldig. Lees de andere problemen in verband met de elektronische identiteitskaart.
  4. U gebruikt Internet Explorer versie 7 of hoger of een andere compatibele browser.

  Als u deze melding krijgt, maak dan uw SSL-cache leeg voordat u het opnieuw probeert:

  • Voor Internet Explorer: “Internetopties” > tabblad “inhoud” > “SSL-cache wissen”.
  •  U kunt ook al uw openstaande Internet Explorer​ vensters sluiten en daarna opnieuw proberen om op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk in te loggen.
 • Internetbrowsers

  U kunt niet met alle beschikbare Internetbrowsers inloggen op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Om in te loggen wordt er een beveiligde identificatie uitgevoerd. Hiervoor moet de elektronische identiteitskaart worden gelezen en de pincode worden ingevoerd. Dit is iets wat niet in alle browsers kan of waarvoor een aparte installatie nodig is.

  Wanneer u inlogt op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt de browser die u gebruikt gedetecteerd. Hieronder vindt u de nauwkeurige aanwijzingen voor elke Internetbrowser.

  1. Internet Explorer
  2. Firefox
  3. Google Chrome
  4. Safari en Opera
 • Internet Explorer

  Met Internet Explorer is het gebruik van een beveiligde toegang via SSL mogelijk. Als u ondanks alles toch een foutmelding krijgt bij het inloggen:

  • controleer of javaruntime mag worden uitgevoerd. Als uw beveiligingsinstellingen erg hoog zijn, wordt boven- of onderaan het venster een bericht weergegeven waarin uw toestemming voor de uitvoering wordt gevraagd.
  • maak de SSL-cache van de browser leeg. Deze bevat misschien eerdere gegevens die niet geldig zijn voor de toegang tot het Brusselse Gezondheidsnetwerk
   • door naar “Extra (of het wieltje)” te gaan > Internetopties > tabblad Inhoud > SSL-cache leegmaken.
   • Sluit al uw openstaande Internet Explorer​vensters en probeer daarna opnieuw op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk in te loggen.
 • Firefox

  Als u Firefox gebruikt, is een add-on nodig om de eID te gebruiken.

  Ga om deze te installeren naar het menu van Firefox > Add-ons > Extensies.

  Twee opties:

  • de door de FEDICT ontwikkelde module eID België is al geïdentificeerd maar moet worden geactiveerd,
  • de add-on komt niet voor in de lijst en u kunt hem opzoeken en toevoegen. Start Firefox na de installatie opnieuw op voordat u probeert in te loggen op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

  Artsen opgelet: hoewel u Firefox kunt gebruiken om toegang te krijgen tot uw beveiligde ruimte en de verschillende functionaliteiten ervan, werkt de applicatie voor het inschrijven van patiënten niet in deze browser.

 • Chrome

  Chrome kan ook worden gebruikt op voorwaarde dat u de startinstelling van deze browser wijzigt.

  U dient de snelkoppeling te wijzigen waarmee Chrome wordt opgestart.

  Klik met de rechtermuisknop op het Chrome-pictogram op het bureaublad en kies “Eigenschappen”. In dit venster moet u aan het doeladres ‘ –use-system-ssl’ toevoegen: xxxxx\Google\Chrome\Application\chrome.exe –use-system-ssl. Let op dat u voor de eerste twee streepjes een spatie invoegt.

  Artsen opgelet: hoewel u Chrome kunt gebruiken om toegang te krijgen tot uw beveiligde ruimte en de verschillende functionaliteiten ervan, werkt de applicatie voor het inschrijven van patiënten niet in deze browser.

 • Safari en Opera

  Deze twee browsers zijn momenteel niet compatibel met de eID. Daarom kunt u niet met deze browsers op het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk inloggen.

  Voor meer hulp bij het gebruik van uw eID met de verschillende browsers, kunt u de FAQ pagina van eID Belgium (FEDICT) raadplegen.

 • Niet actieve inschrijving

  U probeert zich in te schrijven op het Brusselse Gezondheidsnetwerk maar de applicatie start niet correct op.

  In Windows

  • U ziet onderaan uw scherm een bericht verschijnen met de vraag of u de applicatie ‘launch.jnlp’ wenst te openen/opslaan.
  • Klik op document ‘openen’ of ‘opslaan’. Een tweede bericht verschijnt. ​

  Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat Java nog niet of niet correct is geïnstalleerd. Download nadat u de vorige versie van Java volledig heeft gede-installeerd de nieuwe versie ervan en zorg ervoor dat de Java Runtime actief is.

  In Mac  

  • Als Java niet is geïnstalleerd, krijgt u een informatiescherm over de Java Runtime Environment. Als u op OK klikt, gebeurt er niets aangezien dit scherm u enkel een informatie geeft.
  • Om Java te downloaden, klikt u op “Meer weten” waarna u naar de juiste plek wordt doorgelinkt. Probeer na de installatie van Java opnieuw om u in te schrijven.
508645ef65160bf78a21986076df4a78KKKKKKKKKKKKKK