Zich uitschrijven

Ik schrijf me in

Zich uitschrijven

1. Uw toestemming intrekken

U kunt op elk ogenblik uw toestemming intrekken op dezelfde manier als u deze heeft gegeven.

Trek uw toestemming alleen in als u niet meer akkoord gaat met het beveiligd elektronisch delen van uw gezondheidsdocumenten. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd. Als u uw toestemming intrekt, heeft u, en met u de zorgverstrekkers, geen toegang meer tot de via de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten.

Uw huisarts kan uw medische documenten nog wel via de andere bestaande communicatiekanalen ontvangen (post, e-mail enz.).

U ontvangt geen officieel document van uw uitschrijving

2. Wat gebeurt er in geval van overlijden ?

Het overlijden stelt automatisch een einde aan de toegang tot het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier. De therapeutische relaties worden dan immers verbroken.

De gegevens blijven echter beschikbaar maar kunnen enkel nog worden gebruikt in een gerechtelijk-geneeskundige context of zijn indirect toegankelijk voor de naaste familie krachtens de bepalingen van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This