Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Het Brussels Gezondheidsnetwerk: Kies ervoor om het elektronische medische dossier van uw patiënten te delen

Ik blijf op de hoogte

Het Brussels Gezondheidsnetwerk: Kies ervoor om het elektronische medische dossier van uw patiënten te delen

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om elektronische gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Het is de bedoeling om de behandeling van de patiënt te vergemakkelijken:

 • Globaal overzicht van de gezondheidshistoriek van de patiënt
 • 24/7 onmiddellijke, beveiligde toegang
 • Betere samenwerking tussen artsen en multidisciplinaire zorgactoren
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Helpt bij het diagnosticeren maar vervangt het niet
 • Kader: zorgcontinuïteit

In het Brusselse Gewest zijn alle ziekenhuizen en het merendeel van de huisartsen erop aangesloten.

De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van gezondheidsinstellingen in heel België.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de tool waarmee u op beveiligde elektronische wijze de gegevens van patiënten kunt delen.

De gezondheidssamenvatting van de patiënt publiceren (SUMEHR)

Op verzoek van de huisartsen heeft het Brussels Gezondheidsnetwerk de toegang van de patiënt tot zijn gezondheidssamenvatting (SUMEHR- Summarized Electronic Health Record)) standaard geactiveerd. Op deze manier wil het Brussels Gezondheidsnetwerk het leven gemakkelijker maken voor de meerderheid van de huisartsen die hun patiënten de mogelijkheid wil geven de inhoud van hun SUMEHR te lezen. Hiervoor logt de patiënt zoals gewoonlijk in op het beveiligde portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Bepaalde ziekenhuisdocumenten kunnen ook door de huisarts voor de patiënt toegankelijk worden gemaakt. Elke huisarts behoudt echter de vrijheid om de technische instelling uit te voeren zoals hij dat zelf wenst.

Alleen de informatie die relevant is voor de behandeling van de patiënt zal via de SUMEHR op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld. In het merendeel van de gevallen tekent u de inhoud van deze gezondheidssamenvatting in alle transparantie samen met uw patiënt op.

Ontdek de video waarin u enerzijds wordt uitgelegd hoe u uw instellingen in het algemeen kunt beheren en anderzijds hoe u de toegang tot een specifiek document kunt aanpassen. Meld u vervolgens aan op het webportaal van het BGN en pas uw instellingen aan.

Als u al uw patiënten onmiddellijk toegang tot hun SUMEHRs wilt geven, hoeft u niets te doen. De SUMEHRs die u vóór 15 januari 2019 heeft gedeeld, zijn niet standaard toegankelijk voor de patiënt.

Als u daarentegen wenst dat geen van uw patiënten de inhoud van zijn SUMEHR kan lezen, kunt u deze instellingen wijzigen op de beveiligde ruimte van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Klik bovenaan rechts op uw profielpagina. Ontdek in de tutorialvideo welke stappen u moet volgen.

Als u om een speciale reden de toegang van een specifieke patiënt tot de inhoud van een specifieke SUMEHR wilt wijzigen, dient u de toegangsregel tot deze SUMEHR manueel via het webportaal te wijzigen. Dit zijn de stappen om te volgen:

Selecteer deze specifieke patiënt in de lijst met uw patiënten.

Wanneer u op ‘beheren’ klikt, kunt u de toegangsregel van uw SUMEHR aanpassen.

U kunt de SUMEHR dan 30 dagen na de publicatie ervan toegankelijk maken of deze ontoegankelijk maken.

Wat is een goede SUMEHR?

Dit is een up-to-date SUMEHR, die hoofdzakelijk de volgende elementen omvat:

contact/vertrouwenspersonen

 • de huidige gezondheidsproblemen van de patiënt
 • de relevante medische en heelkundige geschiedenis
 • de observaties na de laatste onderzoeken
 • de actuele medicatielijst van de patiënt
 • de vaccinatiestatus
 • de allergieën

We zijn ons ervan bewust dat het in deze tijden van crisis niet altijd gemakkelijk is om de SUMEHR up-to-date te houden, maar juist nu zijn deze gegevens cruciaal. Hoe relevanter en actueler de ter beschikking gestelde patiëntgegevens zijn, hoe effectiever de ziekenhuisopname zal verlopen.

Onze gedachten zijn bij jullie die vechten om levens te redden!

Op welke kluis zijn mijn SUMEHRs gepubliceerd?

Om te weten op welk netwerk uw SUMEHRs worden gepubliceerd, richt u zich tot uw softwareleverancier. U kunt een gewestelijke premie ontvangen voor medische praktijkondersteuning.

Om de gewestelijke premies die gekoppeld zijn aan de ondersteuning van de medische praktijk te ontvangen, kunt u het beste bij uw softwareleverancier navragen of uw SUMEHRs op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gepubliceerd.

De patiënt in staat stellen zijn door de ziekenhuizen gedeelde gezondheidsgegevens te lezen

In het kader van actiepunt 10 van het federale plan e-gezondheid kan de patiënt voortaan elektronisch toegang nemen tot zijn medische dossier en de inhoud ervan lezen.

De ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie in hun medische software te activeren waarmee de patiënt toegang krijgt tot de inhoud van de gegevens die ze publiceren.

De instellingen van de medische softwarepakketten van de ziekenhuizen (EPD) maken het mogelijk om de toegangsmodaliteiten aan te passen (onmiddellijk, na een bepaalde termijn of geen toegang) in functie van de verschillende soorten documenten die in het kader van de elektronische deling op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld.

Bepaalde documenten, die met name uit ziekenhuizen afkomstig zijn, hebben een bijzondere status aangezien ze de aanwezigheid van een behandelend arts vereisen om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen.

Deze documenten kunnen de status ‘vrijgeefbaar door de behandelend arts’ hebben. Deze zal elk document manueel moeten vrijgeven via zijn beveiligde webportaal. 

De medische directie van elke zorginstelling beslist over haar eigen regels voor de publicatie en de toegang van de patiënt. We kunnen ons dan ook voorstellen dat bepaalde patiënten zich in eerste instantie in een ongelijke situatie kunnen bevinden afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondgheidsnetwerk

Blijft op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswtjes van de e-gezondheidsector.

Share This