Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Kies ervoor om het elektronische medische dossier van uw patiënten te delen

Ik blijf op de hoogte

Het Brussels Gezondheidsnetwerk : Kies ervoor om het elektronische medische dossier van uw patiënten te delen

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om elektronische gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Het is de bedoeling om de behandeling van de patiënt te vergemakkelijken:

  • Globaal overzicht van de gezondheidshistoriek van de patiënt
  • 24/7 onmiddellijke, beveiligde toegang
  • Betere samenwerking tussen artsen en multidisciplinaire zorgactoren
  • Administratieve vereenvoudiging
  • Helpt bij het diagnosticeren maar vervangt het niet
  • Kader: zorgcontinuïteit

In het Brusselse Gewest zijn alle ziekenhuizen en het merendeel van de huisartsen erop aangesloten.

De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van gezondheidsinstellingen in heel België.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de tool waarmee u op beveiligde elektronische wijze de gegevens van patiënten kunt delen.

Presentatie – in het kader van een vergadering van het Abrumet Toezichtcomité op 28 mei 2021 – door Frank Robben en Thibaut Duvillier van het eHealth-platform en een overzicht van de verwezenlijkingen en projecten in de context van de Covid 19-crisis.

Tijdens het Toezichtcomité van 28 mei 2021 stelden onze leden verschillende vragen. De heer Robben gaf antwoord en uitleg over het beheer en de beveiliging van gezondheidsgegevens in het algemeen en omtrent COVID-19 in het bijzonder.

Aangezien de presentatie is opgedeeld in 2 afzonderlijke delen, zijn hier de tijdsaanduidingen om toegang te krijgen tot de delen van de video waarin u het meest geïnteresseerd bent (klik op de titels om te worden doorverwezen naar de YouTube video op het aangegeven tijdstip) :

Presentatie van het eHealth-platform

11.50 Governance en focus op het IVC: introductie van het eHealth-platform en de verschillende organen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en het overleg met de gebruikers, met een gedetailleerde presentatie van het Informatieveiligheidscomité (IVC)

19.00 Gegevensbescherming en juridisch kader: presentatie van de wet en het juridisch kader voor het beheer van het eHealth-platform, en meer bepaald de maatregelen inzake gegevensbescherming.

24:58 Voorstelling van de basisdiensten met de nadruk op geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer, encryptie en CoBRHA

36:00 Gegevensverwerking register en rollenbeheer in de praktijk: toelichting bij de databanken die door het eHealth-platform worden beheerd

Overzicht van de verwezenlijkingen en projecten in het kader van de Covid-19-crisis

36:45 Tracing, Call Center en Coronalert App: Geschiedenis en presentatie van de huidige tracingsystemen, Call Centers en Coronalert app geïmplementeerd door de gemeenschappen en gewesten.

1:08:30 Passenger Locator Form en vaccinatiesysteem: presentatie van het Passenger Locator Form in digitale versie en de vaccinatiedatabank

1:21:50 Melding van bijwerkingen van vaccinatie op masanté.be: Systeem voor de melding van bijwerkingen van vaccins tegen Covid-19 op de website van het FAGG

1:27:15 Discussie, vragen en conclusie van de presentatie

 

Opmerking:

U hebt de mogelijkheid om de Nederlandse ondertitels te activeren:

  • door te klikken op het pictogram Ondertitels, voorgesteld door een witte rechthoek, rechts onderaan de YouTube-video
  • door te klikken op het pictogram Instellingen, voorgesteld door een tandwiel (ook rechts onderaan) en dan achtereenvolgens op Ondertitels, Automatisch vertalen en tenslotte Nederlands selecteren

Wees u ervan bewust dat de vertaling soms niet erg nauwkeurig is, ook al is het een grote hulp. Misverstanden komen vrij vaak voor, vooral met eigennamen.

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondgheidsnetwerk

Blijft op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswtjes van de e-gezondheidsector.

Share This