Burgers krijgen bericht over toestemming in hun e-box

Het e-health-platform liet ons weten dat patiënten sinds begin 2021 op de hoogte worden gebracht van elke wijziging door een derde in hun toestemmingsstatus. Dat gebeurt via een bericht in de e-box voor burgers.

Dus als een zorgverstrekker registreert dat een patiënt toestemt om zijn gezondheidsgegevens te delen terwijl dat niet het geval is, krijgt de patiënt hierover een bericht in zijn e-box.

Elke patiënt kan zijn toestemmingsstatus en de historiek ervan inkijken op zijn privéportaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk, onder de tab “Mijn toestemming”.

Interessante info over de e-box van burgers:

– In België zijn meer dan 1,4 miljoen e-boxen geactiveerd en dat aantal blijft stijgen.

– De e-box is sterker beveiligd dan een gewone e-mail, maar minder sterk dan de end-to-end-versleutelde e-box die zorgverstrekkers gebruiken om gezondheidsgegevens uit te wisselen.

Share This