De kluis Brusafe+

IT Projecten

Waarvoor dient een kluis?

Met een elektronische kluis kunnen alle zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen en die geen persoonlijke computerserver hebben ook deelnemen aan e-gezondheid.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, dat sinds zijn oprichting in 2012 door Abrumet wordt beheerd, zorgt ervoor dat de gezondheidsgegevens die door zorgprofessionals worden gepubliceerd, in alle veiligheid via het netwerk kunnen worden gedeeld.

Daarom werd een beveiligde kluis ontwikkeld om de gegevens van huisartsen te bewaren. De kluis, die “Brusafe” wordt genoemd (“Bru” voor Brussel en “safe” voor “veilig”), is een databank in kmehr.

Het actieplan e-gezondheid (e-health) dat werd uitgewerkt door alle federale en gefedereerde entiteiten voorziet voor alle actoren een geleidelijke overgang naar een uitwisseling van gestructureerde en gecodeerde gegevens en dit volgens de internationale standaarden.

Om de interoperabiliteit van de systemen op ons Brussels Gezondheidsnetwerk te garanderen, heeft Abrumet de kluis “Brusafe+” ontwikkeld: een computerserver op basis van een XDS-databank, aangeleverd door Enovation en gebaseerd op open internationale standaarden inzake gezondheid.

Doel van de IHE-conforme kluis

Brusafe+ is verbonden aan het Brussels Gezondheidsnetwerk en via het netwerk aan het Belgische nationale e-health-platform (nationale hub-metahub).

Wat is Brusafe + ?

Brusafe+ is een computerserver die het mogelijk maakt om gecodeerde en gestructureerde gezondheidsgegevens 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 elektronisch en veilig te delen. Deze kluis onderscheidt zich omdat hij de uitwisseling van gestructureerde gegevens mogelijk maakt volgens de internationale IHE-normen en -standaarden.

Diagram dat uitlegt waar gezondheidsgegevens worden gehost

Dit hybride systeem maakt het mogelijk om documenten die in KMEHR in de metahub worden gepubliceerd te mappen/vertalen naar CDA, zodat de informatie in beide richtingen kan worden uitgewisseld.

Het hoofddoel is om de verschillende actoren die betrokken zijn bij de eerstelijnszorg aan deze nieuwe kluis te koppelen. Zo kunnen multidisciplinaire gegevens vlot elektronisch worden uitgewisseld via het Brussels Gezondheidsnetwerk, wat zorgt voor de continuïteit van de zorgverlening.

Voor wie is het ontwikkeld?

 • voor eerstelijnszorgprofessionals (huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, verloskundigen, …) maar ook voor zorgactoren die geen RIZIV-nummer hebben.
 • voor particuliere bedrijven, innovatieve startups die zich willen aansluiten op de bestaande e-health-infrastructuur.

De voordelen van Brusafe+

 • Een grote community van open source developers (onafhankelijk)
 • Financiële voordelen verbonden aan standaarden en exportverkoop
 • Dubbele identificatie: STERKE VEILIGHEID
 • Mapping van de documenten van gezondheidsnetwerken van KMEHR-formaat naar CDA-formaat
 • Toegang voor ALLE actoren in de eerstelijnszorg
 • Gebruik van internationaal erkende standaarden

Hoe werkt het ?

Brusafe+  is ontwikkeld op het XDS-platform van Enovation. Met xdsConnect kunnen organisaties uit de gezondheidszorg op een veilige manier medische gegevens uitwisselen met:

 • Alle zorgverleners op het terrein
 • De huisarts van de patiënt
 • De ziekenhuisartsen na ontslag uit het ziekenhuis

Aangezien elke zorginstelling over een eigen xdsConnect-omgeving beschikt, kan het op verschillende manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van medische gegevens met zorgverstrekkers, voor een ‘second opinion’ met een (universitair) ziekenhuis of om de patiënt toe te laten zijn medische gegevens te raadplegen.

Parallel hiermee werd een nieuwe REST-interface geïmplementeerd volgens het MHD-profiel van IHE. Deze interface zou dezelfde functionaliteiten bieden als de interface XDS/SOAP.

Partners

Aangesloten en IT-partners


Hulpmiddelen voor ontwikkeling & gebruiksregels

Ga naar: https://doc.abrumet.be

Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk.

De FHIR-kluis zal worden afgestemd op de andere regionale kluizen in het land. Om dit te doen, neemt Abrumet deel aan inter-vault overlegvergaderingen die erop gericht zijn de softwarekandidaten te voorzien van een cookbook dat gemeenschappelijk is voor de drie regio’s van het land. Het doel is om de interoperabiliteit en standaardisatie tussen de kluizen te verbeteren.

Newsletter : FHIR news at Brussels Health Network

Stay informed, two or three time a year, about the new features of our safe and the next developments concerning international standards with this newsletter.