Presentatie

Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Introductie

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, beheerd door de Brusselse vereniging voor medische telematica (Association Bruxelloise de Télématique Médicale, afgekort Abrumet), maakt de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens mogelijk tussen zorgverleners, zorginstellingen en patiënten. Het verbindt alle Brusselse ziekenhuizen en zorgverstrekkers met elkaar en is verbonden met de andere gezondheidsnetwerken in het land.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk streeft ernaar het zorgproces te verbeteren. Het doet dit door een betere informatiestroom en een betere coördinatie te garanderen tussen zorgverleners die rechtstreeks toegang hebben tot de relevante gegevens van de patiënt die ze behandelen.

Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de zorgverstrekkers die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft.

Het stelt de patiënt tevens in staat zijn gezondheid zelf in handen te nemen doordat hij ook toegang tot zijn medische gegevens krijgt.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) e-health-platform. Het heeft zich ontwikkeld met respect voor het eigen karakter van elke partner en vanuit een streven naar optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten.

De evolutie van het Brussels Gezondheidsnetwerk sinds 2005, vanaf de oprichting in 2012 tot nu. Omvat mijlpalen zoals de aansluiting van ziekenhuizen, de openstelling van de patiëntentoegang, e-recepten en de uitbreiding van gekoppelde software, met hoogtepunten zoals het CEF-project en de overstap naar papierloze recepten

Werking

Om gebruik te maken van de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk, dienen zorgverstrekkers en patiënten hun toestemming te geven voor de elektronische gegevensdeling in het kader van de zorgcontinuïteit. Alleen op deze voorwaarde kunnen de zorgverleners toegang nemen tot de gegevens van de patiënt. Om zelf toegang te krijgen tot het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk, moet de patiënt zich ook inschrijven. Als de patiënt zijn toestemming nog niet aan een zorgverlener heeft gegeven, geldt de inschrijving op het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk ook als toestemming voor de gegevensdeling.

Alleen de zorgverstrekkers die een therapeutische relatie met een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.

De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de zorgverstrekkers binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.

De zorgverstrekkers publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Artsen besparen tijd en winnen aan efficiëntie omdat ze een totaalbeeld hebben van de gezondheid van de patiënt.

Deze benadering versterkt de integratie van de eerstelijnszorg. In geval van medische wachtdiensten wordt de behandeling vergemakkelijkt door de toegang tot de gedeelde documenten. De wachtarts kan op zijn beurt een voorlopig medisch overzicht opstellen.

De gezondheidsnetwerken in België

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken:

1. Het Brussels Gezondheidsnetwerk,

2. Het Waalse Gezondheidsnetwerk (RSW), en twee lokale netwerken in Vlaanderen,

3. Collaboratief Zorgplatform (regio Gent en Antwerpen),

4.Vlaams Ziekenhuis Netwerk (regio Leuven).

Al deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale project e-health-platform (Hub Metahub project).

Cozo-logo Logo van het Brussels Gezondheids Netwerk  Logo van Réseau Santé Wallon Logo van Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Zij maken de beveiligde deling van uw gezondheidsgegevens mogelijk. Om de deling overal in België mogelijk te maken, zijn deze gezondheidsnetwerken verbonden met elkaar en met het federale portaal www.masante.belgique.be.

De e-gezondheid bevindt zich in een vergevorderd stadium in België en in geen van onze buurlanden is een equivalent van onze gezondheidsnetwerken te vinden.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle Brusselse privé-, openbare en universitaire ziekenhuizen met de Brusselse artsenverenigingen, de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsen Kring).
De samenwerking tussen al deze belangrijke actoren in de gezondheidszorg heeft geleid tot de oprichting van de vzw Abrumet en de ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt nauw samen met FRATEM (de Waalse tegenhanger van Abrumet), de beheerder van het Waalse Gezondheidsnetwerk.
Het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt gefinancierd door de GGC en het geheel van de Brusselse ziekenhuizen.

Het wordt gesteund door de LUSS en het VPP (d.w.z. de Franstalige en Nederlandstalige koepels van patiëntenorganisaties) en de ziekenfondsen.
Het werkt ook samen met de Vlaamse netwerken voor gegevensuitwisseling als CoZo (Collaboratief Zorgplatform) en VznkuL (Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven) en met het digitale platform van de Vlaamse overheid Vitalink.