Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Presentatie

Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Werking

Om gebruik te maken van de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk, dienen artsen en patiënten hun toestemming te geven voor de elektronische gegevensdeling in het kader van de zorgcontinuïteit. Alleen op deze voorwaarde kunnen de zorgverleners toegang nemen tot de gegevens van de patiënt. Om zelf toegang te krijgen tot het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk, moet de patiënt zich ook inschrijven. Als de patiënt zijn toestemming nog niet aan een zorgverlener heeft gegeven, geldt de inschrijving op het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk ook als toestemming voor de gegevensdeling.

Alleen de artsen die een therapeutische relatie met een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.

De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de artsen binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.

De artsen publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Artsen besparen tijd en winnen aan efficiëntie omdat ze een totaalbeeld hebben van de gezondheid van de patiënt.

Deze benadering versterkt de integratie van de eerstelijnszorg. In geval van medische wachtdiensten wordt de behandeling vergemakkelijkt door de toegang tot de gedeelde documenten. De wachtarts kan op zijn beurt een voorlopig medisch overzicht opstellen.

De gezondheidsnetwerken in België

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken: het Brussels Gezondheidsnetwerk, het Waalse Gezondheidsnetwerk,
twee lokale netwerken in Vlaanderen, Collaboratief Zorgplatform (regio Gent en Antwerpen), Vlaams Ziekenhuis Netwerk (regio Leuven).

Al deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale project eHealth-platform (Hub Metahub project).

Logo CoZo Logo Réseau Santé Bruxellois Logo Réseau Santé Wallon Logo Vlaams Ziekenhuisnetwerk
Zij maken de beveiligde deling van uw gezondheidsgegevens mogelijk. Om de deling overal in België mogelijk te maken, zijn deze gezondheidsnetwerken verbonden met elkaar en met het federale portaal www.masante.belgique.be.

De e-gezondheid bevindt zich in een vergevorderd stadium in België en in geen van onze buurlanden is een equivalent van onze gezondheidsnetwerken te vinden.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle Brusselse privé-, openbare en universitaire ziekenhuizen met de Brusselse huisartsenverenigingen, de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsen Kring).
De samenwerking tussen al deze belangrijke actoren in de gezondheidszorg heeft geleid tot de oprichting van de vzw Abrumet en de ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt nauw samen met FRATEM (de Waalse tegenhanger van Abrumet), de beheerder van het Waalse Gezondheidsnetwerk.
Het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt gefinancierd door de GGC en het geheel van de Brusselse ziekenhuizen.

Het wordt gesteund door de LUSS en het VPP (d.w.z. de Franstalige en Nederlandstalige koepels van patiëntenorganisaties) en de ziekenfondsen.
Het werkt ook samen met de Vlaamse netwerken voor gegevensuitwisseling als CoZo (Collaboratief Zorgplatform) en VznkuL (Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven) en met het digitale platform van de Vlaamse overheid Vitalink.

Share This