Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Ik blijf op de hoogte

Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Wat is het gedeeld gezondheidsdossier?

Dat is een geheel van documenten dat uw zorgverstrekkers, in overleg met u, besluiten te delen omdat ze noodzakelijk en relevant zijn voor een betere behandeling van uw gezondheid. De op de gezondheidsnetwerken in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gepubliceerde documenten vormen samen uw gedeeld gezondheidsdossier.

Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat om documenten te publiceren, beoogt dit gedeeld gezondheidsdossier niet om volledig te zijn. Opgelet, het gedeeld gezondheidsdossier is geen automatische samenbrenging van alle bestaande medische gegevens bij alle zorgverstrekkers die u binnen of buiten een ziekenhuis heeft geraadpleegd. Aarzel niet om de zorgverstrekkers die u raadpleegt te vragen of ze uw gezondheidsdocumenten ook inderdaad publiceren. 

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende zorgverstrekkers verder wordt opgebouwd.

Wat zijn de voordelen van het gedeeld gezondheidsdossier?

 • U bewaart uw gezondheidsgegevens online en stelt ze ter beschikking van alle zorgprofessionals die u behandelen (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz.)
 • Ze vereenvoudigen de overdracht van uw medische voorgeschiedenis en uw huidige gezondheidstoestand tijdens uw consultaties
 • Ze voorkomen onnodige onderzoeken en voorschriften of wisselwerkingen tussen medicijnen
 • In noodgevallen wordt u better behandeld omdat kostbare tijd wordt uitgespaard dankzij de historiek van uw gezondheidstoestand

Waar is dat goed voor ?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Elk van deze zorgverstrekker stelt een dossier op met betrekking tot uw gezondheid. Helaas zijn deze dossiers niet met elkaar verbonden. Dit maakt dat belangrijke informatie soms ontbreekt wanneer u zich tot een zorgverstrekker wendt.

Daarnaast kan iedereen onverwachts iets overkomen waardoor hij een andere dan zijn vaste zorgverstrekkers moet raadplegen (wachtarts, spoedarts, andere specialist enz.). Deze is niet op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.

Waar u ook wordt behandeld in België, dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen alle aangesloten zorgverstrekkers 24 uur per dag toegang krijgen tot uw gedeelde gezondheidsgegevens, op voorwaarde uiteraard dat u op voorhand uw toestemming heeft gegeven. De informatie is dus zelfs toegankelijk voor zorgverstrekkers die u nog niet kennen maar wel voor uw behandeling komen in te staan.

Uw huisarts kan een beknopt medisch spoeddossier (SUMEHR) delen om de andere zorgverstrekkers die u behandelen te informeren over uw huidige gezondheidstoestand. Hij publiceert niet uw hele patiëntendossier.

Belangrijke opmerking: elke gezondheidszorgbeoefenaar beschikt afhankelijk van het uitgeoefende beroep over een specifieke toegang tot uw gegevens. De arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij hebben echter geen toegang tot uw gegevens aangezien de relatie met deze professionals niet binnen het kader van de continuïteit van uw zorg valt.

Wat staat erin ?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Gezondheidssamenvatting die door uw huisarts is opgesteld (ook SUMEHR genoemd in medisch jargon)
  • Uw onderzoeksresultaten (röntgenfoto’s, bloedonderzoeken, biologische analyses, enz,)
  • Medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • Uw hospitalisatie– en consultatieverslagen
  • Uw pathologieën en eventuele allergieën
  • Een inventaris van de medische en tandheelkundige zorg die je hebt ontvangen
  • Een bijgewerkte lijst van je vaccinaties
  • Alle andere informatie die nuttig is voor je verzorging

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen huisartsen recht op toegang tot deze gegevens.

De documenten afkomstig van ziekenhuizen zullen geleidelijk aan ook digitaal toegankelijk worden voor de patiënt. Als dit nog niet het geval is, aarzel dan niet uw zorgprofessionals om een papieren kopie van deze documenten te vragen, als u dit eventueel nodig acht.

Klik hier om te weten welke gegevens worden gedeeld.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.