Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Onze missie

Over Abrumet

Onze missie

Abrumet beheert het platform voor de gegevensuitwisseling tussen de gezondheidsactoren in het Brussels Gewest, het zogenaamde Brussels Gezondheidsnetwerk.

Wat is de missie van de organisatie?

  • De uitwisseling van gezondheidsgegevens bevorderen en beheren
  • Op die manier de zorg voor de patiënt verbeteren
  • De weg openen naar overleg op het vlak van eHealth
  • Innovatieve en schaalbare oplossingen bevorderen
Het is de bedoeling dat het platform continu evolueert, net als eHealth en onze veranderende omgang met nieuwe technologieën.

Samen zullen we erin slagen om van dit nationale publieke project een platform te maken dat een vlottere uitwisseling van gezondheidsgegevens garandeert tussen alle actoren in de gezondheidszorg. Zo krijgt de patiënt, die centraal staat in het systeem, een betere ondersteuning.

Meer weten over onze geschiedenis

De Brusselse Vereniging voor Medische Telematica (Abrumet) werd opgericht in 2005. Het is tot op vandaag de enige vzw die alle Brusselse ziekenhuizen (privé, publiek, universitair en psychiatrisch) samenbrengt met de verenigingen voor algemene geneeskunde, de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsenkring), die de vzw hebben opgericht.

In 2012 heeft Abrumet het Brussels Gezondheidsnetwerk gecreëerd om gezondheidsgegevens van patiënten op een veilige manier elektronisch te kunnen uitwisselen tussen de verschillende zorgverleners. Dit gebeurt via beveiligde computernetwerken die ziekenhuizen, artsen en andere dienstverleners buiten de ziekenhuizen met elkaar én met de patiënt verbinden.

Abrumet is de bevoorrechte partner voor eHealth in het Brussels Gewest. De organisatie bevordert de samenwerking tussen alle actoren in de gezondheidszorg (politieke wereld, patiënten, de industriële sector en de actoren op het terrein) om de kwaliteit van de zorgverlening aan patiënten te verbeteren.

Missie 1

De uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen ziekenhuisartsen en huisartsen technisch mogelijk maken, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 via het Brussels Gezondheidsnetwerk.
De gegevensuitwisseling gebeurt volgens de Belgische KMEHR-norm. De toegankelijke documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat.

Missie 2

Gegevensuitwisseling mogelijk maken met andere eerstelijnszorgverleners van de patiënt: thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, verloskundigen, etc. via het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Abrumet biedt hen een specifieke kluis die een gestructureerde gegevensuitwisseling mogelijk maakt volgens de internationale normen en standaarden (IHE).

Abrumet ontwikkelt ook nieuwe tools volgens de FHIR-standaard, die momenteel in België wordt ingevoerd. Link naar pagina IT-projecten / “De evolutie van FHIR”.

Missie 3

Opvolging van het actieplan eGezondheid (eHealth) 2019-2021 om het kabinet en de GGC te voorzien van alle strategische en technische informatie die nodig is voor de besluitvorming.

Missie 4

Informeren en opleiden van de gezondheidsactoren die betrokken zijn bij eHealth in het Brussels Gewest.

Missie 5

Namens België deelnemen aan een proefproject voor de uitwisseling van samenvattingen van gezondheidsdossiers geschreven door huisartsen op Europees niveau (project CEF – Connecting Europe Facilities).

Meer weten over het project CEF

Context van het project:

België is een voorloper in de uitwisseling van gezondheidsgegevens. In die context heeft de Europese Commissie Abrumet een mandaat gegeven om de technische haalbaarheid van de uitwisseling van SUMEHRs in Europa te ontwikkelen over een periode van 4 jaar (2018-2021).

Abrumet kan namelijk een systeem voorstellen dat voldoet aan de internationale IHE-normen.

Het is de bedoeling dat het project – als het door één gewest wordt uitgevoerd – uitgroeit tot een nationaal succes, dus moet het geschikt zijn voor alle gewesten van België.

Doel van het project :

Een infrastructuur ontwikkelen in België (gebaseerd op de bestaande nationale infrastructuur) om de belangrijkste gezondheidsgegevens van patiënten op een veilige manier uit te wisselen tussen de verschillende Europese gezondheidsnetwerken.
Brussels Gezondheidsnetwerk - Architectuur missie
Het project betreft vooral de samenvatting van de gezondheidsgegevens van de patiënt (de SUMEHR).

Bestuur

De technische werkzaamheden voor de lancering van de dienst PS B (lezen van de SUMEHR van een Europese patiënt in België) werden op 20 december 2019 voorgesteld in de werkgroep “architectuur” van het eHealth-platform.

De reikwijdte van de missies en de modaliteiten van de samenwerking moeten nu worden gespecificeerd tussen alle betrokken partijen om het project operationeel te kunnen afronden.

Partners

De Europese Commissie
Gnomon Informatics
FOD Volksgezondheid
Platform eHealth

Link naar Europa page

NE PAS SUPPRIMER
Jaarrekeningen
Missions 2018 2019
Structural/Overhead Costs € 158.449 € 81.000
Mission 1: Brussels Health Network – Technical maintenance & developments € 167.468 € 195.000
Mission 2 : Brusafe+ (multidisciplinary & patient access) – Technical Maintenance and developments € 325.196 € 726.000
Mission 3: eHealth Roadmap participation € 33.483 € 40.000
Mission 4 : Coporate Communication & Training € 211.976 € 430.000
Mission 5 : European CEF Project € 199.479
TOTAL € 896.572 € 1.671.479

Sinds twee jaar worden de rekeningen van de vzw door het auditbedrijf RSM Belgium gecertificeerd.

Share This