Onze missies

Over Abrumet

Onze missies

Abrumet beheert het platform voor de gegevensuitwisseling tussen de gezondheidsactoren in het Brussels Gewest, het zogenaamde Brussels Gezondheidsnetwerk.

Wat is de missie van de organisatie?

  • De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens bevorderen en beheren, in het Brusselse Gewest 
  • Op die manier de zorg voor de patiënt verbeteren
  • De weg openen naar overleg op het vlak van e-health
  • Innovatieve en schaalbare oplossingen bevorderen voor het delen van gezondheidsgegevens
Het is de bedoeling dat het platform continu evolueert, net als e-health en onze veranderende omgang met nieuwe technologieën.

Samen zullen we erin slagen om van dit nationale publieke project een platform te maken dat een vlottere uitwisseling van gezondheidsgegevens garandeert tussen alle actoren in de gezondheidszorg. Zo krijgt de patiënt, die centraal staat in het systeem, een betere ondersteuning.

De Brusselse Vereniging voor Medische Telematica (Abrumet) werd opgericht in 2005. Het is tot op vandaag de enige vzw die alle Brusselse ziekenhuizen (privé, publiek, universitair en psychiatrisch) samenbrengt met de verenigingen voor algemene geneeskunde, de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsenkring), die de vzw hebben opgericht.

In 2012 heeft Abrumet het Brussels Gezondheidsnetwerk gecreëerd om gezondheidsgegevens van patiënten op een veilige manier elektronisch te kunnen uitwisselen tussen de verschillende zorgverleners. Dit gebeurt via beveiligde computernetwerken die ziekenhuizen, artsen en andere dienstverleners buiten de ziekenhuizen met elkaar én met de patiënt verbinden.

Abrumet is de bevoorrechte partner voor e-health in het Brussels Gewest. De organisatie bevordert de samenwerking tussen alle actoren in de gezondheidszorg (politieke wereld, patiënten, de industriële sector en de actoren op het terrein) om de kwaliteit van de zorgverlening aan patiënten te verbeteren.

Missie 1

Missie 1 A :

De uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen ziekenhuisartsen en huisartsen technisch mogelijk maken, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 via het Brussels Gezondheidsnetwerk.
De gegevensuitwisseling gebeurt volgens de Belgische KMEHR-norm. De toegankelijke documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat.

Missie 1 B :

Registratie en beschikbaarstelling van de vaccinatiegegevens; alle vaccinaties (COVID en niet-COVID) en elk publiek (volwassenen en kinderen).

Missie 2

Missie 2 A :

Gegevensuitwisseling mogelijk maken met andere eerstelijnszorgverleners van de patiënt: thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, verloskundigen, etc. via het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Abrumet biedt hen een specifieke kluis die een gestructureerde gegevensuitwisseling mogelijk maakt volgens de internationale normen en standaarden (IHE).

Missie 2 B :

Uitwisseling mogelijk maken met de andere eerstelijnszorgverleners 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar volgens de FHIR-norm.  Aangezien dit in België de belangrijkste norm is, zal deze 2 B opdracht in de toekomst geleidelijk voorrang krijgen op de vorige (2A).

Abrumet ontwikkelt ook nieuwe tools volgens de FHIR-standaard, die momenteel in België wordt ingevoerd. Link naar pagina IT-projecten / “De evolutie van FHIR”.

Missie 3

Opvolging van het actieplan e-gezondheid (e-health) 2022-2024 om het kabinet en de GGC te voorzien van alle strategische en technische informatie die nodig is voor de besluitvorming.

Missie 4

Missie 4 A :

Opleiding van de zorgverstrekkers die betrokken zijn bij eGezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Missie 4 B :

Communicatie met de patiënten

Missie 5

Namens België deelnemen aan een proefproject voor de uitwisseling van samenvattingen van gezondheidsdossiers geschreven door huisartsen op Europees niveau (project CEF – Connecting Europe Facilities).

Vanaf 2022 zal het RIZIV, in overleg met de betrokken partijen, instaan voor het verdere verloop van het project omtrent de uitwisseling van SUMEHRs (samenvattingen van elektronische gezondheidsdossiers) in Europa. Na een eerste geslaagde testfase in Brussel om buitenlandse patiëntendossiers te lezen, zal het project nu worden uitgebreid naar de verschillende gewesten van België. Het Brussels Gezondheidsnetwerk zal het project niet langer leiden, maar zal samen met de andere betrokken gewestelijke en federale instanties actief blijven meewerken aan het welslagen ervan.

Context van het project:

België is een voorloper in de uitwisseling van gezondheidsgegevens. In die context heeft de Europese Commissie Abrumet een mandaat gegeven om de technische haalbaarheid van de uitwisseling van SUMEHRs in Europa te ontwikkelen over een periode van 4 jaar (2018-2021).

Abrumet kan namelijk een systeem voorstellen dat voldoet aan de internationale IHE-normen.

Het is de bedoeling dat het project – als het door één gewest wordt uitgevoerd – uitgroeit tot een nationaal succes, dus moet het geschikt zijn voor alle gewesten van België.

Doel van het project :

Een infrastructuur ontwikkelen in België (gebaseerd op de bestaande nationale infrastructuur) om de belangrijkste gezondheidsgegevens van patiënten op een veilige manier uit te wisselen tussen de verschillende Europese gezondheidsnetwerken.
Brussels Gezondheidsnetwerk - Architectuur missie
Het project betreft vooral de samenvatting van de gezondheidsgegevens van de patiënt (de SUMEHR).

Bestuur

De technische werkzaamheden voor de lancering van de dienst PS B (lezen van de SUMEHR van een Europese patiënt in België) werden op 20 december 2019 voorgesteld in de werkgroep “architectuur” van het e-health-platform.

De reikwijdte van de missies en de modaliteiten van de samenwerking moeten nu worden gespecificeerd tussen alle betrokken partijen om het project operationeel te kunnen afronden.

Partners

De Europese Commissie
Gnomon Informatics
FOD Volksgezondheid
Platform e-health

Link naar Europa page

NE PAS SUPPRIMER
Jaarrekeningen
Missions 2020 2021 2022
Structural/Overhead Costs  € 151.762  € 158.780  € 181.897
Mission 1: Brussels Health Network – Technical maintenance & developments  € 314.020  € 309.553  € 607.824
Mission 2 : Brusafe+ (multidisciplinary & patient access) – Technical Maintenance and developments  € 826.030  € 578.759  € 1.151.645
Mission 3: e-health Roadmap participation  € 41.546  € 40.502  € 46.855
Mission 4 : Coporate Communication & Training  € 247.258  € 343.341  € 509.287
Mission 5 : European CEF Project  € 75.676  € 1.900  € –
Autres missions  € 11.906  € 13.796
TOTAL  € 1.658.312  € 1.444.741  € 2.511.304

De rekeningen van de vzw zijn de afgelopen drie jaar, gecertificeerd door het auditbedrijf RSM Belgium.