De FHIR

IT Projecten

De FHIR voor het Brussels Gezondheidsnetwerk

Abrumet ontwikkelt nieuwe tools volgens de FHIR-standaard, die momenteel in België wordt ingevoerd. Het doel is om de functionaliteiten en de toegankelijkheid van het Brussels Gezondheidsnetwerk te verbeteren.

Hieronder een overzicht van de lopende projecten:

  • Een FHIR-testserver ontwikkelen
  • Deze FHIR-server verbinden met het reeds bestaande autorisatiesysteem voor Brusafe+, dat dezelfde standaarden gebruikt (OAuth2, Open-ID-Connect). Deze standaarden worden ook gebruikt door de nieuwe e-health-authenticatiedienst.
  • De interoperabiliteit en standaardisatie tussen kluizen vergroten.
  • Werkgroepen tussen kluizen organiseren om een gemeenschappelijk cookbook te ontwikkelen en op die manier een zo gemeenschappelijk mogelijke interface te bieden.
  • De FHIR ontwikkelen in het kader van allergieën, medische observaties (glucosespiegels, vitale functies, …) en evaluaties/vragenlijsten.
  • Momenteel worden binnen Abrumet twee proefprojecten ontwikkeld om bij te dragen aan de complexe vraagstukken rond architectuur, authenticatie en veiligheid:
    • Proefproject op het vlak van allergieën (POC)
    • Project Manzana: bloedglucosemetingen via een aangesloten app en de diabeteswaarde bepalen via een vragenlijst
Om meer te weten te komen over een van de projecten, of als u graag wilt connecteren op onze FHIR-omgeving neem contact op met ons helpdesk.
In samenwerking met
Logo Firely