Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

De FHIR voor het Brussels Gezondheidsnetwerk

De FHIR voor het Brussels Gezondheidsnetwerk

Abrumet ontwikkelt nieuwe tools volgens de FHIR-standaard, die momenteel in België wordt ingevoerd. Het doel is om de functionaliteiten en de toegankelijkheid van het Brussels Gezondheidsnetwerk te verbeteren.

Hieronder een overzicht van de lopende projecten:

  • Een FHIR-testserver ontwikkelen
  • Deze FHIR-server verbinden met het reeds bestaande autorisatiesysteem voor Brusafe+, dat dezelfde standaarden gebruikt (OAuth2, Open-ID-Connect). Deze standaarden worden ook gebruikt door de nieuwe eHealth-authenticatiedienst.
  • De interoperabiliteit en standaardisatie tussen kluizen vergroten.
  • Werkgroepen tussen kluizen organiseren om een gemeenschappelijk cookbook te ontwikkelen en op die manier een zo gemeenschappelijk mogelijke interface te bieden.
  • De FHIR ontwikkelen in het kader van allergieën, medische observaties (glucosespiegels, vitale functies, …) en evaluaties/vragenlijsten.
  • Momenteel worden binnen Abrumet twee proefprojecten ontwikkeld om bij te dragen aan de complexe vraagstukken rond architectuur, authenticatie en veiligheid:
    • Proefproject op het vlak van allergieën (POC)
    • Project Manzana: bloedglucosemetingen via een aangesloten app en de diabeteswaarde bepalen via een vragenlijst
Om meer te weten te komen over een van de projecten, of als u graag wilt connecteren op onze FHIR-omgeving neem contact op met ons helpdesk.
In samenwerking met
Partenaire du projet FHIR
Share This