FAQ

Ik blijf op de hoogte

Alle antwoorden op uw vragen in onze FAQ

Comment extraire les images d'un PDF ? - BDM FAQ document om te downloaden

Zijn mijn gezondheidsgegevens veilig?

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) e-health-platform. Het heeft zich ontwikkeld met respect voor het eigen karakter van elke partner en vanuit een streven naar optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk maakt gebruik van streng beveiligde technologieën die voldoen aan de door het e-health-platform bepaalde criteria. Alle gegevens worden over de hele lijn vercijferd. Alle toegangen tot de in het repertorium opgenomen documenten worden getraceerd.

Lees meer over de veiligheid en vertrouwelijkheid van het Brussels Gezondheidsnetwerk en de gebruiksvoorwaarden

Mijn onderzoek dateert van een maand geleden en ik zie mijn resultaten niet.

Elke zorgverstrekkers/ziekenhuisinstelling kan beslissen om gedeelde documenten al dan niet zichtbaar te maken voor de patiënt. Bovendien moet elke beslissing gepaard gaan met een technische bewerking van de medische software om een dergelijke toegang mogelijk te maken. In de praktijk zal het zelfs in dit geval soms nodig zijn om enkele weken te wachten vooraleer de toegang tot uw gegevens volledig operationeel is.

Waarom duurt het 30 dagen voordat het document voor de patiënt toegankelijk is?

Wanneer u testresultaten ontvangt, is het belangrijk dat u zich laat vergezellen door een medische beroepsbeoefenaar die de draagwijdte van uw resultaten in de beste omstandigheden kan uitleggen. Indien u uw resultaten echter vóór dit tijdstip wenst te ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met uw zorgverstrekkers.

Mijn huisarts is niet op het Brussels Gezondheidsnetwerkingeschreven

In dit geval ziet hij de documenten die sinds uw inschrijving op de gezondheidsnetwerken werden gedeeld niet.

Hij ontvangt een aantal van deze documenten waarschijnlijk via de gebruikelijke communicatiekanalen, maar de verzendingstermijnen zijn vaak erg lang.

Aarzel niet om hem te informeren over de talloze voordelen van het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.

Waar moet ik me inschrijven ?

Als u bijvoorbeeld in Vlaanderen/Wallonië woont maar u laat u zich in Brussel behandelen, kunt u zich op het Brussels Gezondheidsnetwerkinschrijven. Via dit platform kunt u toegang krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier dat alle documenten die door de Brusselse, Vlaamse en Waalse ziekenhuizen en zorgverstrekkers worden gedeeld virtueel groepeert.

Ik ga verhuizen, moet ik mijn toestemming intrekken ?

Nee, trek uw toestemming alleen in als u weigert om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen.

Als u van huisarts verandert, kunt u eventueel de therapeutische relatie die u aan hem verbindt stopzetten. Deze therapeutische relatie heeft sowieso een beperkte tijdsduur.

Hoe beheer ik mijn gedeeld gezondheidsdossier als ik geen computer heb?

Er bestaan verschillende formulieren waarmee u de toegangen tot uw gedeeld gezondheidsdossier kunt beheren door de toegang door bepaalde zorgverstrekkers te machtigen of te verbieden.

U kunt op deze manier verzoeken om:

Een kopie van de lijst van documenten uit uw gezondheidsdossier. U krijgt dan:

Stuur deze ingevulde documenten naar de administratieve dienst van Abrumet die ze voor u zal behandelen.

Ik ben op zoek naar betrouwbare medische informatie

Gezondheid en wetenschap • betrouwbare medische info op mensenmaat · Gezondheid en wetenschap

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This