FAQ

Ik blijf op de hoogte

Algemene vragen

NE PAS SUPPRIMER
Waarom zijn er meerdere gezondheidsnetwerken in België?

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken: het Brusselse Gezondheidsnetwerk, het Waalse Gezondheidsnetwerk en twee lokale netwerken in Vlaanderen, nl. Cozo (regio Gent en Antwerpen) en het VZN (regio Leuven). Al deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale project eHealth-platform (Hub Metahub project). De reden dat er  verschillende gezondheidsnetwerken zijn, is historisch bepaald.

Hoe werkt het Brusselse Gezondheidsnetwerk?
 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brusselse Gezondheidsnetwerk dienen artsen en patiënten te zijn ingeschreven.
 2. Alleen de artsen die een therapeutische relatie met een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.
 3. De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de artsen binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.
 4. De artsen publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.
 5. Artsen besparen tijd en winnen aan efficiëntie omdat ze een totaalbeeld hebben van de gezondheid van de patiënt.
 6. Deze benadering versterkt de integratie van de eerstelijnszorg. In geval van medische wachtdiensten wordt de behandeling vergemakkelijkt door de toegang tot de gedeelde documenten. De wachtarts kan op zijn beurt een voorlopig medisch overzicht opstellen.
Wat betekent zorgcontinuïteit?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Elk van deze
zorgverstrekkers stelt een dossier op met betrekking tot uw gezondheid. Helaas zijn deze dossiers niet met elkaar verbonden. Dit maakt dat belangrijke informatie soms ontbreekt wanneer u zich tot een arts wendt.

Daarnaast kan iedereen onverwachts iets overkomen waardoor hij een andere dan zijn vaste arts moet raadplegen (wachtarts, spoedarts, andere specialist enz.). Deze is niet op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.

Waar u ook wordt behandeld in België, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen alle aangesloten artsen 24 uur per dag toegang krijgen tot uw gedeelde gezondheidsgegevens, op voorwaarde uiteraard dat u op voorhand uw toestemming heeft gegeven. De informatie is dus zelfs toegankelijk voor artsen die u nog niet kennen maar wel voor uw behandeling komen in te staan.

Ziekenhuizen die aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk deelnemen

Alle Brusselse ziekenhuizen zijn op het Brusselse Gezondheidsnetwerk aangesloten. De medische documenten van de patiënten waarnaar op het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt verwezen, kunnen door alle Brusselse ziekenhuizen worden geraadpleegd. Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt,
kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de arts die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft.

Wie financiert het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

Sinds 2005 heeft Abrumet verschillende subsidies ontvangen van de FOD Volksgezondheid en de GGC. Sinds april 2015 krijgt Abrumet een subsidie van de GGC om de structurele werking van de vzw te bekostigen.

Globaal Medisch Dossier en Gedeeld Gezondheidsdossier

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) en het Gedeeld Medisch Dossier vullen elkaar aan. Het DMG verzamelt al uw medische gegevens, maar ook de geschiedenis van al uw gezondheidszorg.

Het Globaal Medisch Dossier verzamelt al uw medische gegevens. Het wordt gecreëerd en beheerd door uw huisarts, die dus een totaalbeeld heeft van uw medische gegevens, van uw gezondheidstoestand in heden en verleden.

Het gedeelde gezondheidsdossier is het resultaat van het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Het geeft een globaal beeld van uw gezondheid aan alle artsen die u zullen behandelen.

 • De voordelen van het delen van het wereldgezondheidsdossier

In zoverre het globaal medisch dossier alle medische informatie over u centraliseert
(vaccinaties, hospitalisaties, allergieën en intoleranties voor geneesmiddelen, röntgenfoto’s, bloedonderzoeken, enz.), draagt het bij tot een betere kennis van de voorgeschiedenis en van het geheel van uw gezondheidszorg en dus tot een optimaal beheer van uw gezondheid door uw huisarts.

Door bepaalde gegevens uit uw globaal medisch dossier te delen, worden deze waardevolle medische gegevens dus toegankelijk voor andere gezondheidswerkers, uiteraard met uw
toestemming. Met andere woorden, het delen van uw gezondheidsgegevens vergemakkelijkt de communicatie tussen zorgverleners en waarborgt de continuïteit van de zorg. Bovendien kan het leiden tot aanzienlijke besparingen, bijvoorbeeld doordat onnodige dubbele medische
onderzoeken worden vermeden.

 • De opening van het Globaal Medisch Dossier, terugbetaald door het ziekenfond

De ziekenfondsverzekeraar vergoedt u de kosten voor het openen van dit dossier en u
profiteert ook van een betere terugbetaling van uw geneeskundige verzorging.

Inschrijving en toestemming

NE PAS SUPPRIMER
Goede redenen om u in te schrijven

Niemand weet waar en wanneer u iets kan overkomen en wanneer u naar uw vaste arts of een arts die u nog niet kent moet. U heeft recht op de beste gezondheidszorg. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat u geen onnodige onderzoeken ondergaat, geen gecontra-indiceerde medicijnen krijgt voorgeschreven en de juiste diagnose ontvangt?

Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens krijgen de zorgverstrekker die u behandelen eindelijk een totaalbeeld van uw gezondheid. Wanneer ze uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen zij u beter behandelen. Dit systeem bevordert een betere samenwerking en een betere communicatie tussen alle zorgverstrekkers die u behandelen.

Bovendien heeft u minder papieren die u moet bewaren of doorgeven. Zo vermijdt u het risico
dat u een medisch document kwijtraakt.

Uw inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig aangezien het verbonden is met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het Brusselse Gezondheidsnetwerk aanbiedt,
dient u zich in te schrijven en kennis te hebben genomen van het Reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden.

Een enkele toestemming die overal in België geldig is

De geïnformeerde toestemming is overal in België geldig. De 4 Belgische gezondheidsnetwerken communiceren met elkaar dankzij het federale Hub Metahub project.

 1. Brussels Gezondheidsnetwerk,
 2. Waals Gezondheidsnetwerk,
 3. Collaboratief Zorgplatform (regio Gent en Antwerpen),
 4. Vlaams Ziekenhuis Netwerk (regio Leuven)

De geïnformeerde toestemming is geldig voor meerdere projecten rond de elektronische deling van gezondheidsgegevens.

U kunt uw geïnformeerde toestemming op verschillende manieren geven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, hoeft u deze later niet meer opnieuw te geven. Uw arts, apotheker en ziekenhuis zien onmiddellijk via hun software of u uw toestemming al heeft gegeven.

Hoe registreer ik praktisch gezien mijn toestemming?

U heeft verschillende mogelijkheden om zich in te schrijven:

 • Via uw huisarts als hij of zij al op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is ingeschreven.
 • Via de opnamedienst van het ziekenhuis.
 • Via uw apotheker.
 • Via uw ziekenfonds.
 • Via een pdf-formulier dat u kunt downloaden, invullen en terugsturen naar het secretariaat van Abrumet
 • Via de website als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer (voor gebruikers van Windows).
 • Via het eHealth-platform of via een van de andere gezondheidsnetwerken van het land.

Opgelet, alleen een registratie via het pdf-formulier of via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Probleem met mijn identiteitskaart?
 • Als u een kaart hebt die na maart 2014 is afgegeven, controleer dan of u de laatste versie van de eID-software hebt. Als de software al op uw computer is geïnstalleerd, verwijdert u deze en installeert u de nieuwe versie opnieuw. Start dan uw computer opnieuw op.
 • Als u net een nieuwe ID-kaart hebt ontvangen, moet u de certificaten van uw oude IDkaart in uw browser wissen. Zorg er ook voor dat u de laatste versie van de eID-software
  hebt.

Om uw oude ID-kaart certificaat te verwijderen, opent u uw Internet Explorer browser, klik op het kleine wiel in de rechterbovenhoek. Kies in het uitklapmenu “Internetopties”. Klik in het venster op het tabblad “inhoud”. Eenmaal in het tabblad “inhoud”, klik op “certificaten”. Kies het certificaat van uw oude ID-kaart en verwijder het.

Nu bent u klaar om verbinding te maken met het Brussels Health Network platform. Om uw profiel bij te werken met uw nieuwe identiteitskaart, klikt u op de knop “bijwerken”. Een venster zal de update van uw gegevens bevestigen.

 • Als u uw PIN code bent vergeten, heeft u 2 mogelijkheden:
 1. Vraag deze codes opnieuw aan bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft
 2. Solliciteer online via de website van de FOD Binnenlandse Zaken

De codes worden binnen drie weken naar uw gemeente gestuurd en zij zal u op de hoogte brengen zodra ze beschikbaar zijn. Als u niet naar uw gemeente moest gaan om een code aan te vragen, zult u naar de dienst Bevolking moeten gaan om uw nieuwe PIN-code aan uw eID te koppelen.

 • Als u uw kaart heeft geblokkeerd door drie keer de verkeerde code in te voeren, neem dan het originele document met de PUK-code mee en neem contact op met de dienst Bevolking van uw hoofdverblijfplaats. U kunt uw PIN-code deblokkeren of wijzigen bij de dienst Bevolking.
Ik ga verhuizen, moet ik mijn toestemming intrekken?

Nee, trek uw toestemming alleen in als u weigert om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen.
Als u van huisarts verandert, kunt u eventueel de therapeutische relatie die u aan hem verbindt stopzetten. Deze therapeutische relatie heeft sowieso een beperkte tijdsduur. Meer informatie over therapeutische banden vindt u bij de vraag Wat is een therapeutische relatie?

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

Het overlijden stelt automatisch een einde aan de toegang tot het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier. De therapeutische relaties worden dan immers verbroken. De gegevens blijven echter beschikbaar maar kunnen enkel nog worden gebruikt in een gerechtelijkgeneeskundige context of zijn indirect  toegankelijk voor de naaste familie krachtens de bepalingen van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Beheer van het gedeeld gezondheidsdossier

NE PAS SUPPRIMER
Wat is het gedeeld gezondheidsdossier?

Dat is een geheel van documenten dat uw artsen, in overleg met u, besluiten te delen omdat ze noodzakelijk en relevant zijn voor een betere behandeling van uw gezondheid. De op de gezondheidsnetwerken in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gepubliceerde documenten vormen samen uw gedeeld gezondheidsdossier.

Aangezien er geen wettelijke verplichting bestaat om documenten te publiceren, beoogt dit gedeeld gezondheidsdossier niet om volledig te zijn. Opgelet, het gedeeld gezondheidsdossier is geen automatische samenbrengen van alle bestaande medische gegevens bij alle artsen die u binnen of buiten een ziekenhuis heeft geraadpleegd.

Aarzel niet om de artsen die u raadpleegt te vragen of ze uw gezondheidsdocumenten ook inderdaad publiceren.

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd.

Het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk is de poort die u toegang geeft tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Beknopt medisch dossier (Sumehr)
 • Resultaten van bloedonderzoeken
 • Röntgenfoto’s
 • Medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
 • Consultatiebrief
 • Bij ontslag uit het ziekenhuis aan uw huisarts meegedeelde informatie
 • enz.

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen artsen recht op toegang tot deze gegevens.

Waarom zie ik geen documenten in mijn gedeeld gezondheidsdossier?

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd. Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, heeft u sinds de registratie van uw toestemming geen artsen geraadpleegd of hebben zij uw documenten nog niet gepubliceerd.

Waarom zijn sommige van mijn documenten niet toegankelijk?

Elke zorginstelling en zorgverlener mag zelf bepalen hoe toegankelijk het document moet zijn. Er zijn verschillende niveaus:

  • “Toegankelijk vanaf de…” = uw document is toegankelijk vanaf de aangegeven datum.
  • “Vrijgeefbaar door de auteur van het document” = alleen de auteur van het document kan u toegang verlenen.
  • “Vrijgeefbaar door de behandelend arts” = voor bepaalde gevoelige documenten moet u uw arts persoonlijk gezien hebben voordat toegang wordt verleend.
  • “Toegang niet verleend door het ziekenhuis” = sommige ziekenhuizen verlenen geen toegang tot documenten die gepubliceerd zijn voor de openingsdatum “Toegang voor patiënten” (documenten zijn ouder dan deze datum).
Worden mijn oude documenten gedeeld?

De documenten worden pas op het Brusselse Gezondheidsnetwerk gepubliceerd vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. De ziekenhuisinstellingen werken momenteel aan de publicatie van documenten die dateren van voor de toestemming van de patiënten. Bepaalde instellingen publiceren de 5 voorafgaande jaren, anderen gaan 10 of zelfs 15 jaar terug. Elk ziekenhuis mag dit zelf beslissen en er is dus geen uniformiteit.

Aarzel om er zeker van te zijn dat uw documenten inderdaad op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld niet om uw artsen om bevestiging te vragen.

Wat kan ik met mijn gedeeld gezondheidsdossier doen?

Door in te loggen op uw beveiligde portaal, kunt u:

 • Bekijk uw gezondheidsoverzicht van uw huisarts (ook Sumehr genoemd)
 • Controleer wie toegang heeft tot uw documenten
 • Een therapeutische band aangeven of verwijderen
 • Een gezondheidswerker uitsluiten
 • De toegang tot documenten beheren
 • Raadpleeg de lijst van gedeelde documenten
 • Verwijzingen naar een document verwijderen

Met uw elektronische identiteitskaart en pincode kunt u zelf uw gedeelde gezondheidsdossier beheren. Als de computerprocedure echter niet mogelijk is, kunt u uw gedeelde gezondheidsdossier beheren met behulp van pdf-formulieren.

Hoe beheer ik mijn gezondheidsdossier als ik geen computer heb?

Via verschillende formulieren kunt u de toegang tot uw gedeelde gezondheidsdossier of
documenten beheren door bepaalde artsen toegang te verlenen of te verbieden.

U kunt dus verzoeken:

Stuur deze ingevulde documenten naar de administratieve dienst van Abrumet, die ze voor u zal
verwerken. Er zijn kosten verbonden aan deze procedures.

Veiligheid en vertrouwlijkheid

NE PAS SUPPRIMER
Zijn mijn gegevens veilig?

Het Brussel Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) platform e-Health en heeft zich ontwikkeld met respect voor de eigenheid van elke partner en met de zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënten.

Het maakt gebruik van zeer veilige technologieën die voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria van het eHealth-platform. Alle gegevens zijn versleuteld, alle toegang tot vermelde documenten wordt bijgehouden.

Voor meer informatie over veiligheid en vertrouwelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

https://brusselshealthnetwork.be/nl/over-abrumet/hetbrusselsgezondheidsnetwerk/veiligheid-en-vertrouwelijkheid/

In geval van misbruik

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek is het zonder machtiging raadplegen van een document vervolgbaar. Als u een onrechtmatige toegang tot een van uw gezondheidsdocumenten opmerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken arts om de reden van zijn toegang te begrijpen. Indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure beginnen. Lijkt het u moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen met de arts, richt u dan direct tot de ombudsdienst van het ziekenhuis waar deze arts werkzaam is. Als het om een huisarts gaat, neem dan contact op met de federale ombudsman.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.