FAQ

Ik blijf op de hoogte

Algemene vragen

NE PAS SUPPRIMER
Waarom zijn er meerdere gezondheidsnetwerken in België?

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken:

Al deze netwerken communiceren met elkaar dankzij het federale project eHealth-platform (Hub Metahub project). De reden dat er  verschillende gezondheidsnetwerken zijn, is historisch bepaald.

Hoe werkt het Brusselse Gezondheidsnetwerk?
 • Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brusselse Gezondheidsnetwerk dienen artsen en patiënten te zijn ingeschreven.
 • Alleen de artsen die een therapeutische relatie met een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.
 • De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de artsen binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.
 • De artsen publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.
Wat betekent zorgcontinuïteit?

De continuïteit van zorg garandeert een vlotte en gecoördineerde behandeling van de patiënt, gedurende zijn hele zorgtraject, tussen verschillende zorgverleners, instellingen en regio’s. Dit vereist effectieve communicatie en coördinatie tussen zorgverleners om dubbele onderzoeken, ongewenste medicijninteracties te vermijden en een passende opvolging na een ziekenhuisopname te waarborgen.

Waar u ook wordt behandeld in België, het Brussels Gezondheidsnetwerk zorgt ervoor dat alle aangesloten artsen 24/7 inzicht hebben in uw gezondheidsgeschiedenis, mits u natuurlijk vooraf uw toestemming heeft gegeven.

Ziekenhuizen die aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk deelnemen

Alle Brusselse ziekenhuizen zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk, waardoor de medische dossiers van geregistreerde patiënten kunnen worden geraadpleegd.

Bovendien, dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, zijn de medische dossiers van patiënten toegankelijk in alle zorginstellingen van het land, mits er een geldige therapeutische relatie is tussen arts en patiënt.

Wie financiert het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

Subsidies Abrumet

Wat is het verschil tussen het GMD (Globaal Medisch Dossier) en het Gedeeld Gezondheidsdossier?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) en het Gedeeld Gezondheidsdossier zijn complementair maar onafhankelijk.

Het GMD bevat al uw medische gegevens en uw gezondheidsgeschiedenis. Het wordt alleen aangemaakt en beheerd door uw huisarts, die dus een volledig overzicht heeft van uw gezondheidstoestand.

Voordelen van het GMD:

 • Betere terugbetaling van uw gezondheidszorg door de mutualiteit
 • Betere kennis voor uw huisarts van uw gezondheidsgeschiedenis en alle zorg die u heeft ontvangen

Dit GMD wordt niet gedeeld. In tegenstelling tot het Gedeeld Gezondheidsdossier, dat alle elektronisch gedeelde gezondheidsdocumenten bevat van de zorgverleners die u hebben behandeld. Het geeft alle artsen die u behandelen een globaal overzicht van uw gezondheid (mits u vooraf uw toestemming hebt gegeven).

In dit Gedeeld Gezondheidsdossier bevindt zich het SumEHR (Summarized Electronic Health Record), ook wel het samengevatte gezondheidsdossier genoemd. Zoals de naam al aangeeft, is het een samenvatting van uw huidige gezondheidstoestand.

+ Meer informatie over het SumEHR hier.

Inschrijving en toestemming

NE PAS SUPPRIMER
Goede redenen om u in te schrijven

Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens krijgen de zorgverstrekker die u behandelen eindelijk een totaalbeeld van uw gezondheid. Wanneer ze uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen zij u beter behandelen.

De voordelen:

 • Betere samenwerking en communicatie tussen alle zorgverleners die u behandelen
 • Betere zorg in geval van nood
 • Centralisatie van uw gezondheidsdocumenten
 • Minder papier om te bewaren of door te geven. Zo voorkomt u het verlies van een medisch document
 • Tijdsbesparing voor zorgverleners en voor uzelf

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk, moet u zich registreren en op de hoogte zijn van het privacyreglement en de gebruiksvoorwaarden.

Uw registratie bij het Brussels Gezondheidsnetwerk is gratis en geldig in heel België.

Op welk netwerk moet ik me registreren?
 • Als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont: Brussels Gezondheidsnetwerk
 • Als u in het Waals Gewest woont: Réseau Santé Wallon
 • Als u in het Vlaams Gewest woont:

Als u bijvoorbeeld in Vlaanderen of Wallonië woont maar u laat uzelf behandelen in Brussel, kunt u zich registreren bij het Brussels Gezondheidsnetwerk

Is inschrijven hetzelfde als toestemming geven?

Toestemming is de instemming van de patiënt met het principe van de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens tussen zijn zorgverleners. Deze toestemming is uniek en nationaal.

Inschrijven bij een gezondheidsnetwerk stelt de patiënt en zijn zorgverleners in staat toegang te krijgen tot het gedeelde gezondheidsdossier op het gekozen netwerk. Inschrijving is gratis.

Het is belangrijk op te merken dat inschrijven bij een gezondheidsnetwerk gelijk staat aan toestemming geven.

U bent vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, worden uw gezondheidsgegevens niet langer gedeeld en heeft u geen toegang meer tot uw gedeelde gezondheidsdossier.

Hoe registreer ik praktisch gezien mijn toestemming?

U hebt verschillende opties om toestemming te geven voor het delen van gezondheidsgegevens:

 • Via uw huisarts als hij of zij al op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is ingeschreven.
 • Via de opnamedienst van het ziekenhuis.
 • Via uw apotheker.
 • Via uw ziekenfonds.
 • Via een pdf-formulier dat u kunt downloaden, invullen en terugsturen naar het secretariaat van Abrumet
 • Via de website als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer (voor gebruikers van Windows).
 • Via het eHealth-platform of via een van de andere gezondheidsnetwerken van het land.

Opgelet, alleen een registratie via het pdf-formulier of via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Probleem met mijn identiteitskaart?
 • Als u een kaart hebt die na maart 2014 is afgegeven : controleer dan of u de laatste versie van de eID-software hebt.
  1. Als de software al op uw computer is geïnstalleerd
  2. Verwijdert u deze en installeert u de nieuwe versie opnieuw
  3. Start dan uw computer opnieuw op
 • Als u net een nieuwe ID-kaart hebt ontvangen : moet u de certificaten van uw oude IDkaart in uw browser wissen. Zorg er ook voor dat u de laatste versie van de eID-software
  hebt.

Om uw oude ID-kaart certificaat te verwijderen :

 1. Opent u uw Internet Explorer browser
 2. Klik op het kleine wiel in de rechterbovenhoek
 3. Kies in het uitklapmenu “Internetopties”
 4. Klik in het venster op het tabblad “inhoud”
 5. Klik op “certificaten”.
 6. Kies het certificaat van uw oude ID-kaart en verwijder het.

Nu bent u klaar om verbinding te maken met het Brussels Health Network platform. Om uw profiel bij te werken met uw nieuwe identiteitskaart, klikt u op de knop “bijwerken”. Een venster zal de update van uw gegevens bevestigen.

 • Als u uw PIN code bent vergeten :
  1. Vraag deze codes opnieuw aan bij de dienst Bevolking van uw gemeente
  2. Solliciteer online via de website van de FOD Binnenlandse Zaken

De codes worden binnen drie weken naar uw gemeente gestuurd en zij zal u op de hoogte brengen zodra ze beschikbaar zijn. Als u niet naar uw gemeente moest gaan om een code aan te vragen, zult u naar de dienst Bevolking moeten gaan om uw nieuwe PIN-code aan uw eID te koppelen

 • Als u uw kaart heeft geblokkeerd door drie keer de verkeerde code in te voeren :
  1. Neem dan het originele document met de PUK-code mee en neem contact op met de dienst Bevolking van uw hoofdverblijfplaats.
  2. U kunt uw PIN-code deblokkeren of wijzigen bij de dienst Bevolking.
Ik ga verhuizen, moet ik mijn toestemming intrekken?

Nee, trek uw toestemming alleen in als u weigert om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen.
Als u van huisarts verandert, kunt u eventueel de therapeutische relatie die u aan hem verbindt stopzetten. 

Meer info over therapeutische relatie hier.

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

Bij overlijden wordt de toegang tot uw gegevens automatisch beëindigd, zowel voor zorgverleners als voor vertrouwenspersonen die toegang zouden hebben tot het gezondheidsdossier van de overledene. Desalniettemin blijven de gegevens beschikbaar in een medisch-juridische context en worden ze gedurende 30 jaar bewaard, zoals vereist door de wet.

Beheer van het gedeeld gezondheidsdossier

NE PAS SUPPRIMER
Wat is het gedeeld gezondheidsdossier?

Dit zijn alle documenten die uw zorgverleners besluiten te delen omdat ze noodzakelijk en relevant zijn voor een betere zorg voor uw gezondheid. Het gedeelde gezondheidsdossier is toegankelijk via een van de gezondheidsnetwerken in het land.

Er is geen wettelijke verplichting voor zorgverleners en zorginstellingen om documenten te publiceren op de gezondheidsnetwerken. Dit gedeelde gezondheidsdossier heeft niet tot doel volledig te zijn.

Vraag rechtstreeks aan uw zorgverleners of zij uw gezondheidsdocumenten publiceren op het netwerk.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

Waarom zie ik geen documenten in mijn gedeeld gezondheidsdossier?

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd.

Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, heeft u sinds de registratie van uw toestemming geen artsen geraadpleegd of hebben zij uw documenten nog niet gepubliceerd.

Waarom zijn sommige van mijn documenten niet toegankelijk?

Elke zorginstelling en zorgverlener mag zelf bepalen hoe toegankelijk het document moet zijn. Er zijn verschillende niveaus:

  • “Toegankelijk vanaf de…” = uw document is toegankelijk vanaf de aangegeven datum.
  • “Vrijgeefbaar door de auteur van het document” = alleen de auteur van het document kan u toegang verlenen.
  • “Vrijgeefbaar door de behandelend arts” = voor bepaalde gevoelige documenten moet u uw arts persoonlijk gezien hebben voordat toegang wordt verleend.
  • “Toegang niet verleend door het ziekenhuis” = sommige ziekenhuizen verlenen geen toegang tot documenten die gepubliceerd zijn voor de openingsdatum “Toegang voor patiënten” (documenten zijn ouder dan deze datum).
Worden mijn oude documenten gedeeld?

De documenten worden pas op het Brusselse Gezondheidsnetwerk gepubliceerd vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. De ziekenhuisinstellingen werken momenteel aan de publicatie van documenten die dateren van voor de toestemming van de patiënten. Bepaalde instellingen publiceren de 5 voorafgaande jaren, anderen gaan 10 of zelfs 15 jaar terug. Elk ziekenhuis mag dit zelf beslissen en er is dus geen uniformiteit.

Aarzel om er zeker van te zijn dat uw documenten inderdaad op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld niet om uw artsen om bevestiging te vragen.

Wat kan ik met mijn gedeeld gezondheidsdossier doen?

Door in te loggen op uw beveiligde portaal, kunt u:

 • Bekijk uw gezondheidsoverzicht van uw huisarts (ook Sumehr genoemd)
 • Controleer wie toegang heeft tot uw documenten
 • Een therapeutische band aangeven of verwijderen
 • Een gezondheidswerker uitsluiten
 • De toegang tot documenten beheren
 • Raadpleeg de lijst van gedeelde documenten
 • Verwijzingen naar een document verwijderen

Als dit echter niet mogelijk is, kunt u uw Gedeeld Gezondheidsdossier beheren met behulp van de pdf-formulieren (zie volgende vraag).

Hoe beheer ik mijn gezondheidsdossier als ik geen computer heb?

Via verschillende formulieren kunt u de toegang tot uw gedeelde gezondheidsdossier of
documenten beheren door bepaalde artsen toegang te verlenen of te verbieden.

U kunt dus verzoeken:

Stuur deze ingevulde documenten naar de administratieve dienst van Abrumet (info@abrumet.be), die ze voor u zal
verwerken. Er zijn kosten verbonden aan deze procedures.

Veiligheid en vertrouwlijkheid

NE PAS SUPPRIMER
Zijn mijn gegevens veilig?

Het Brussel Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) platform e-Health en heeft zich ontwikkeld met respect voor de eigenheid van elke partner en met de zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënten.

Het maakt gebruik van zeer veilige technologieën die voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria van het eHealth-platform. Alle gegevens zijn versleuteld, alle toegang tot vermelde documenten wordt bijgehouden.

Voor meer informatie over veiligheid en vertrouwelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

In geval van misbruik

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek is het zonder machtiging raadplegen van een document vervolgbaar. Als u een onrechtmatige toegang tot een van uw gezondheidsdocumenten opmerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken arts om de reden van zijn toegang te begrijpen. Indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure beginnen. Lijkt het u moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen met de arts, richt u dan direct tot de ombudsdienst van het ziekenhuis waar deze arts werkzaam is. Als het om een huisarts gaat, neem dan contact op met de federale ombudsman.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.