Waarom?

Ik schrijf me in

Wanneer u zich op het Brussels Gezondheidsnetwerk inschrijft, geeft u als patiënt uw goedkeuring voor de beveiligde deling van uw gezondheidsgegevens op nationaal vlak tussen de beroepsbeoefenaars die u behandelen. De inschrijving is volledig gratis.   

Zodra u bent ingeschreven, heeft u toegang tot uw persoonlijke privéruimte waarin u een reeks documenten en informatie vindt. Alle deze gegevens samen vormen het zogenaamde Gedeeld Gezondheidsdossier, (dat niet moet worden verward met het Globaal Medisch Dossier dat uitsluitend door uw behandelend huisarts wordt beheerd).

Redenen om u in te schrijven

 • Totaalbeeld van uw gezondheid: Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens krijgen de zorgverstrekkers die u behandelen eindelijk een totaalbeeld van uw gezondheid. Wanneer ze uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen zij u beter behandelen.
 • Betere samenwerking en betere communicatie tussen alle zorgverstrekkers die u behandelen: Niet meer nodig om onnodige onderzoeken te ondergaan, u krijgt geen gecontra-indiceerde medicijnen voorgeschreven en u ontvangt een zo correct mogelijke diagnose.
 • Minder papieren die u moet bewaren of doorgeven: zo vermijdt u het risico dat u een medisch document kwijtraakt.

Uw inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig aangezien het verbonden is met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het Brussels Gezondheidsnetwerk aanbiedt, dient u zich in te schrijven en kennis te hebben genomen van het Reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden. ​

Ik ben al ingeschreven op een ander Belgisch netwerk:

Dit betekent dat u uw toestemming, ofwel uw goedkeuring om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen, reeds heeft gegeven. U hoeft uw toestemming dus niet meer opnieuw te geven.

Als u daarentegen toegang wenst te krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier dient u zich in te schrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk door op de knop ‘ik meld me aan‘ te klikken.

Wanneer u zich inschrijft, geeft u de zorgverstrekkers die u behandelen uw toestemming, ofwel uw goedkeuring als patiënt om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

Mijn huisarts is niet op het Brussels Gezondheidsnetwerk ingeschreven:

In dit geval ziet hij de documenten die sinds uw inschrijving op de gezondheidsnetwerken werden gedeeld niet.

Hij ontvangt een aantal van deze documenten waarschijnlijk via de gebruikelijke communicatiekanalen, maar de verzendingstermijnen zijn vaak erg lang.

Aarzel niet om hem te informeren over de talloze voordelen van het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.

1-De toestemming

Uw inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig. Deze toestemming maakt het mogelijk om op een beveiligde elektronische manier gezondheidsgegevens uit te wisselen in het kader van 3 projecten:

 1. het delen van medische gegevens via de 4 Belgische gezondheidsnetwerken. De Brusselse, Waalse en Vlaamse gezondheidsnetwerken communiceren met elkaar dankzij het federale Hub Metahub project.
 2. het Gedeeld Farmaceutisch Dossier
 3. Vitalink

Het staat u vrij om u op ieder ogenblik in en weer uit te schrijven. De uitschrijving heeft wel een nationale draagwijdte. Als u uw toestemming intrekt, worden alle diensten die met deze projecten verbonden zijn geïnactiveerd

Hoe registreer ik praktisch gezien mijn toestemming?

U kunt uw geïnformeerde toestemming op verschillende manieren geven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, hoeft u deze later niet meer opnieuw te geven. Uw zorgverstrekkers, apotheker en ziekenhuis zien onmiddellijk via hun software of u uw toestemming al heeft gegeven.

U heeft verschillende mogelijkheden om zich in te schrijven:

 • Via uw huisarts als hij of zij reeds op het Brussels Gezondheidsnetwerk is ingeschreven.
 • Via de opnamedienst van het ziekenhuis.
 • Via uw apotheker.
 • Via uw ziekenfonds.
 • Via een pdf-formulier dat u kunt downloaden, invullen en terugsturen naar de administratieve dienst van Abrumet
 • Via de website als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer (voor gebruikers van Windows).
 • Via het e-health-platform of via een van de andere gezondheidsnetwerken van het land.

Opgelet, alleen een registratie via het pdf-formulier of via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

Hoe kan ik controleren of ik mijn toestemming al heb al gegeven?

Deze toestemming is het akkoord dat ik geef zodat mijn gezondheidsgegevens via de gezondheidsnetwerken worden gedeeld tussen de verschillende zorgverleners die mij behandelen.

Bekijk de video waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Op de startpagina, klik op de knop “Patiënt [Zich aanmelden) e-ID” of “Patiënt [Zich aanmelden) Itsme”.

 • Als u geregistreerd bent, komt u automatisch op de startpagina van uw beveiligde portaal.
 • Als u nog niet geregistreerd bent, wordt er een bericht weergegeven. U kunt nadien zelf registreren als u dat wenst.

2-De therapeutische relatie

Een ’therapeutische relatie’ ontstaat wanneer er in het kader van een zorgrelatie een contact is tussen een patiënt en een zorgverstrekker. Het begrip therapeutische relatie omvat alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de continuïteit van de zorg voor een patiënt, met inbegrip van specialisten op het gebied van medische beeldvorming en analyse. Als u uw toestemming heeft gegeven, biedt de aanmaak van deze relatie de zorgverstrekker de mogelijkheid om toegang tot uw gedeelde gegevens te krijgen.

De tijdsduur van de therapeutische relatie varieert afhankelijk van de context van uw behandeling en het soort relatie dat u met de zorgverstrekker onderhoudt.

 • Als u een langdurige relatie met uw huisarts of apotheker heeft, kan de periode waarin uw zorgverstrekkers toegang tot uw gegevens heeft oplopen tot 15 maanden.
 • Als u daarentegen alleen af en toe contact heeft met een zorgverstrekkers, zal de periode waarin deze zorgverstrekkers toegang tot uw gegevens heeft beperkt zijn tot drie maanden.
 • Een spoedarts zal tot slot maar gedurende een maand toegang tot uw gegevens hebben.

De therapeutische relatie wordt tijdens uw consultatie rechtstreeks door de zorgverstrekkers aangemaakt via zijn software. Als u dit wenst, kunt u deze relaties beheren via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Zodra u een therapeutische relatie schrapt, heeft de zorgverstrekker geen toegang meer tot uw gegevens via de gezondheidsnetwerken.

Als u hem blijvend de toegang wilt ontzeggen, dient u hem uit te sluiten.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This