Waarom?

Ik schrijf me in

Waarom zich inschrijven?

  • Totaalbeeld van uw gezondheid: Dankzij de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens krijgen de zorgverstrekkers die u behandelen eindelijk een totaalbeeld van uw gezondheid. Wanneer ze uw medische voorgeschiedenis kennen, kunnen zij u beter behandelen.
  • Betere samenwerking en betere communicatie tussen alle zorgverstrekkers die u behandelen: Niet meer nodig om onnodige onderzoeken te ondergaan, u krijgt geen gecontra-indiceerde medicijnen voorgeschreven en u ontvangt een zo correct mogelijke diagnose.
  • Minder papieren die u moet bewaren of doorgeven: zo vermijdt u het risico dat u een medisch document kwijtraakt.

Uw inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig aangezien het verbonden is met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die het Brussels Gezondheidsnetwerk aanbiedt, dient u zich in te schrijven en kennis te hebben genomen van het Reglement persoonlijke levenssfeer en de gebruiksvoorwaarden. ​

Wanneer u zich op het Brussels Gezondheidsnetwerk inschrijft, geeft u als patiënt uw goedkeuring voor de beveiligde deling van uw gezondheidsgegevens op nationaal vlak tussen de beroepsbeoefenaars die u behandelen. De inschrijving is volledig gratis.   

Zodra u bent ingeschreven, heeft u toegang tot uw persoonlijke privéruimte waarin u een reeks documenten en informatie vindt. Alle deze gegevens samen vormen het zogenaamde Gedeeld Gezondheidsdossier, (dat niet moet worden verward met het Globaal Medisch Dossier dat uitsluitend door uw behandelend huisarts wordt beheerd).

Ik ben al ingeschreven op een ander Belgisch netwerk

Dit betekent dat u uw toestemming, ofwel uw goedkeuring om uw gezondheidsgegevens op beveiligde elektronische wijze te delen, reeds heeft gegeven. U hoeft uw toestemming dus niet meer opnieuw te geven.

Als u daarentegen toegang wenst te krijgen tot uw gedeeld gezondheidsdossier dient u zich in te schrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk door op de knop ‘ik meld me aan‘ te klikken.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.