Mijn documenten

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Welke gegevens worden gedeeld ?

Op het Brussels Gezondheidsnetwerkzijn documenten te vinden die worden gepubliceerd door

  • zowel ziekenzorgverstrekkers (consultatiebrieven, opnameverslagen, verslagen van technische handelingen, radiologiedocumenten, laboresultaten, enz.)
  • als  huisartsen (SUMEHR)
  • en privélaboratoria (bloedonderzoeken en andere analyses of tests)
  • of andere zorgverleners die notities kunnen publiceren.

Al deze documenten moeten worden gevalideerd om gepubliceerd en gedeeld te worden; zonder deze fase, blijft het document in ‘Draft’ modus staan en wordt het niet gedeeld.

Deze video legt u uit welke gezondheidsdocumenten worden gedeeld op het Brusselse Gezondheidsnetwerk. 

De medische documenten van de patiënten waarnaar op het Brussels Gezondheidsnetwerkwordt verwezen, kunnen door alle Brusselse ziekenhuizen worden geraadpleegd. 

Uw elektronische gezondheidssamenvatting (of sumehr)

Een Summarized Electronic Health Record (SumEHR) ,om volledig te zijn, is de gezondheidssamenvatting die door de huisarts is opgesteld.

Deze medische samenvatting voor noodgevallen is, zoals de naam al doet vermoeden, een samenvatting van uw elektronische medische dossier. Het vermeldt de administratieve gegevens van een patiënt zoals zijn contactgegevens, en bijvoorbeeld de risico’s die aan zijn gezondheid zijn verbonden.

  • allergieën,
  • te vermijden medicatie,
  • sociale factoren, enz.

De huisarts zal ook de vaccinatiegegevens, eventuele familiegeschiedenis, actieve en passieve gezondheidselementen, actieve medicatie, contactpersoon in noodgevallen, wensen van de patiënt, enzovoort registreren.

> Voor meer informatie over de SumEHR

NE PAS SUPPRIMER
Waarom zie ik geen documenten in mijn gedeeld gezondheidsdossier?

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende zorgverstrekkers verder wordt opgebouwd. Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, heeft u sinds de registratie van uw toestemming geen zorgverstrekkers geraadpleegd of hebben zij uw documenten nog niet gepubliceerd.

Worden mijn oude documenten gedeeld?

De documenten worden pas op het Brussels Gezondheidsnetwerk gepubliceerd vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven.

De ziekenhuisinstellingen werken momenteel aan de publicatie van documenten die dateren van voor de toestemming van de patiënten. Bepaalde instellingen publiceren de 5 voorafgaande jaren, anderen gaan 10 of zelfs 15 jaar terug. Elk ziekenhuis mag dit zelf beslissen en er is dus geen uniformiteit.

Aarzel om er zeker van te zijn dat uw documenten inderdaad op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld niet om uw zorgverstrekkers om bevestiging te vragen.

Share This