Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Welke gegevens worden gedeeld ?

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Welke gegevens worden gedeeld ?

Op het Brussels Gezondheidsnetwerkzijn documenten te vinden die worden gepubliceerd door

  • zowel ziekenhuisartsen (consultatiebrieven, opnameverslagen, verslagen van technische handelingen, radiologiedocumenten, laboresultaten, enz.)
  • als huisartsen (SUMEHR)
  • en privélaboratoria (bloedonderzoeken en andere analyses of tests)
  • of andere zorgverleners die notities kunnen publiceren.

Al deze documenten moeten worden gevalideerd om gepubliceerd en gedeeld te worden; zonder deze fase, blijft het document in ‘Draft’ modus staan en wordt het niet gedeeld.

De medische documenten van de patiënten waarnaar op het Brussels Gezondheidsnetwerkwordt verwezen, kunnen door alle Brusselse ziekenhuizen worden geraadpleegd. 

Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de arts die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft. 

Waarom zie ik geen documenten in mijn gedeeld gezondheidsdossier?

Uw toestemming is het uitgangspunt voor de samenstelling van uw gedeeld gezondheidsdossier dat bij elke consultatie bij uw verschillende artsen verder wordt opgebouwd. Als u geen documenten in uw gedeeld gezondheidsdossier ziet, heeft u sinds de registratie van uw toestemming geen artsen geraadpleegd of hebben zij uw documenten nog niet gepubliceerd.

SUMEHR of uw elektronische gezondheidssamenvatting

Sinds 15 januari 2019 hebt u standaard toegang tot de inhoud van uw medische samenvatting (SUMEHR), gedeeld door uw huisarts, tenzij de toegangsinstellingen werden gewijzigd.

Een SUMEHR, Summarized Electronic Health Record om volledig te zijn, is de gezondheidssamenvatting die door de huisarts is opgesteld.

Deze medische samenvatting voor noodgevallen is, zoals de naam al doet vermoeden, een samenvatting van uw elektronische medische dossier. Het vermeldt de administratieve gegevens van een patiënt zoals zijn contactgegevens, en bijvoorbeeld de risico’s die aan zijn gezondheid zijn verbonden.

  • allergieën,
  • te vermijden medicatie,
  • sociale factoren, enz.

De arts zal ook de vaccinatiegegevens, eventuele familiegeschiedenis, actieve en passieve gezondheidselementen, actieve medicatie, contactpersoon in noodgevallen, wensen van de patiënt, enzovoort registreren.

Worden mijn oude documenten gedeeld?

De documenten worden pas op het Brussels Gezondheidsnetwerkgepubliceerd vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. De ziekenhuisinstellingen werken momenteel aan de publicatie van documenten die dateren van voor de toestemming van de patiënten. Bepaalde instellingen publiceren de 5 voorafgaande jaren, anderen gaan 10 of zelfs 15 jaar terug. Elk ziekenhuis mag dit zelf beslissen en er is dus geen uniformiteit.

Aarzel om er zeker van te zijn dat uw documenten inderdaad op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld niet om uw artsen om bevestiging te vragen.

Share This