Mijn Sumehr

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Mijn gezondheidssamenvatting

Wat is het ? Wat is het nut ?

Een gezondheidssamenvatting bevat alle essentiële informatie over uw gezondheidstoestand. Zorgverleners noemen het ook de ‘SumEHR’, wat het Engelse letterwoord voor ‘Summarized Electronic Health Record’ is.

Deze samenvatting wordt aangemaakt door uw huisarts en zorgt ervoor dat andere zorgverleners in één oogopslag alle cruciale informatie over uw gezondheid kunnen zien. Het is belangrijk, als u op spoed terechtkomt, maar ook voor de kwaliteit en het vlotte verloop van alle zorgen die u toegediend krijgt.

Uw gezondheidssamenvatting is een document dat verandert in de loop der tijd: idealiter wordt ze bij elk bezoek aan uw huisarts bijgewerkt en aangevuld op basis van uw gezondheidstoestand.

Bekijk deze getuigenissen van patiënt zoals Jean-Pierre , en professionals zoals Sophie, een radiotherapeute en Martine een verplegster, die het nut van een gezondheidssamenvatting (Sumehr) belichten.

De voordelen van de gezondheidssamenvatting :

 • Makt het mogelijk de best mogelijke behandeling aan patiënten te geven 
 • Maakt de patiënt de acteur van zijn gezondheid
 • Vergemakkelijkt het delen van informatie tussen zorgverleners
 • Hulp bij het beheer van patiënten
 • Nuttig in noodgevallen
 • Is een medische geschiedenis van de patiënt

Waaruit bestaat een gezondheidssamenvatting ?

De huisarts deelt niet het volledige patiëntendossier. Hij publiceert enkel de informatie die van belang is voor de continuïteit van de zorgen die u krijgt.

De gezondheidssamenvatting heeft 11 tabbladen. In functie van uw gezondheidstoestand zijn deze in meer of mindere mate ingevuld.

De tabbladen
 1. Algemeen overzicht: bevat de administratieve gegevens van de patiënt;
 2. Wensen van de patiënt: het gaat om wensen voor het levenseinde voor het geval dat u niet meer in staat zou zijn om uw wensen duidelijk uit te drukken. Deze wensen zijn verschillend per persoon. Juist daarom is het nuttig duidelijk aan te geven wat u wel en niet wilt (bijvoorbeeld reanimatie, orgaandonatie, intubatie, onbeperkt doorzetten van de medische behandeling, verzoek om euthanasie, klinische proeven). Deze keuzes zijn niet definitief. U kan ze wijzigen, indien u dat wenst;
 3. Allergieën;
 4. Geneesmiddelenintoleranties: reacties op geneesmiddelen;
 5. Sociale risicofactoren: omstandigheden in uw huidige leven die uw gezondheid kunnen beïnvloeden;
 6. Risicofactoren: wat de behandeling van uw gezondheid kan bemoeilijken;
 7. Problemen (soms ook diagnose genoemd): hier staan belangrijke problemen die u momenteel hebt;
 8. Behandelingen;
 9. Actieve medicatie: de geneesmiddelen die u op dit moment neemt;
 10. Niet-actieve medicatie;
 11. Vaccins: uw arts kan de data waarop u vaccins/dosissen gekregen hebt registreren.

Wie heeft toegang tot mijn gezondheidssamenvatting?

 • Uw huisarts is degene die uw gezondheidssamenvatting kan aanmaken en online zetten. Hij doet dit in overleg met u (als u toestemming hebt gegeven voor het delen van gezondheidsgegevens). 
 • De andere zorgverleners die u behandelen en een ’therapeutische relatie’ met u aangaan, kunnen deze vervolgens volledig of gedeeltelijk raadplegen, afhankelijk van hun beroep.
SumEHR toegangsmatrix

Heb ik al een gezondheidssamenvatting? Hoe kan ik mijn gezondheidssamenvatting raadplegen ?

Heeft uw huisarts al een gezondheidssamenvatting voor u aangemaakt ? Dat kan u zelf controleren !

Als u hebt toegestemd in het delen van uw gezondheidsgegevens, logt u in op het portaal door de onderstaande stappen te volgen:

  1. Meld u aan op het Brussels Gezondheidsnetwerk en klik op de knop ‘Aanmelden patiënten’
  2. Identificeer uzelf met itsme of uw eID-kaart.
  3. Klik op het tabblad ‘Mijn gegevens’.
  4. Klik vervolgens op het tabblad ‘SUMEHR’ en open uw gezondheidssamenvatting.
Ik heb een gezondheidssamenvatting maar het is niet up-to-date

Alleen de auteur van het document (uw huisarts met andere woorden) kan de SumEHR aanpassen.

Ik heb geen gezondheidssamenvatting

Alleen de auteur van het document (uw huisarts met andere woorden) kan de SumEHR aanpassen.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.