Hoe kunt u zich inschrijven?

Ik schrijf me in

Hoe kunt u zich inschrijven ?

Om u als patiënt op het Brussels Gezondheidsnetwerk in te schrijven, heeft u 4 opties, afhankelijk van of u zich alleen wilt inschrijven of met de hulp van iemand anders:

  1. onmiddellijk via onlineapplicaties (Itsme of e-ID-kaart): Kies de Itsme applicatie of neem uw elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer.
  1. via een pdf-formulier dat u terugstuurt naar de administratieve dienst van Abrumet
  2. via uw huiszorgverstrekkers, apotheker,
  3. via de dienst ziekenhuisopname

De inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk geldt als toestemming voor de uitwisseling van gegevens op nationaal vlak in het kader van de zorgcontinuïteit. Meer informatie hierover vindt u op de website www.mijngezondheid.be/​.

Alleen een registratie via het pdf-formulier of via de onlineapplicaties geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier. U kunt nu kiezen voor de applicatie Itsme of u aanmelden met uw elektronische identiteitskaart

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This