Hoe?

Ik schrijf me in

Hoe kunt u zich inschrijven ?

Om u als patiënt op het Brussels Gezondheidsnetwerk in te schrijven, heeft u 4 opties, afhankelijk van of u zich alleen wilt inschrijven of met de hulp van iemand anders.

1. Onmiddellijk via onlineapplicaties (Itsme of e-ID-kaart):

Kies de Itsme applicatie of neem uw elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer.

2. Via een pdf-formulier

Dat u terugstuurt naar de administratieve dienst van Abrumet

3. Via uw huiszorgverstrekkers, apotheker,

4. Via de dienst ziekenhuisopname

De inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk geldt als toestemming voor de uitwisseling van gegevens op nationaal vlak in het kader van de zorgcontinuïteit. Meer informatie hierover vindt u op de website www.mijngezondheid.be/​.

Alleen een registratie via het pdf-formulier of via de onlineapplicaties geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier. U kunt nu kiezen voor de applicatie Itsme of u aanmelden met uw elektronische identiteitskaart

Zich uitschrijven

1. Uw toestemming intrekken

U kunt op elk ogenblik uw toestemming intrekken op dezelfde manier als u deze heeft gegeven.

Trek uw toestemming alleen in als u niet meer akkoord gaat met het beveiligd elektronisch delen van uw gezondheidsdocumenten. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd. Als u uw toestemming intrekt, heeft u, en met u de zorgverstrekkers, geen toegang meer tot de via de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten.

Uw huisarts kan uw medische documenten nog wel via de andere bestaande communicatiekanalen ontvangen (post, e-mail enz.).

U ontvangt geen officieel document van uw uitschrijving

2. Wat gebeurt er in geval van overlijden ?

Het overlijden stelt automatisch een einde aan de toegang tot het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier. De therapeutische relaties worden dan immers verbroken.

De gegevens blijven echter beschikbaar maar kunnen enkel nog worden gebruikt in een gerechtelijk-geneeskundige context of zijn indirect toegankelijk voor de naaste familie krachtens de bepalingen van de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.