Toegang

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Wie heeft er toegang tot mijn dossier ?

Ontdek in beeld welke zorgverleners toegang hebben tot uw gedeelde documenten op de beveiligde gezondheidsnetwerken 

Er zijn strenge toegangsregels om toegang te krijgen tot uw gezondheidsdocumenten die op de Belgische gezondheidsnetwerken worden gedeeld. Alleen de zorgverstrekkers die aan alle regels voldoen, kunnen toegang krijgen tot uw gedeelde documenten. Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd.

De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de zorgkwaliteit en -continuïteit behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om uw huisarts of specialist, apotheker, kinesitherapeut, verloskundige, tandzorgverstrekkers, verplegend of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

Als u een zorgverstrekker heeft uitgesloten, kan deze nooit toegang krijgen tot de op de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten.

Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie zorgverstrekkers toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren dan ook afhankelijk van de zorgverleners die uw gegevens raadplegen. Zo kan een apotheker uw laboratoriumresultaten niet zien, maar kan een arts wel zien welke medicijnen u werden afgeleverd.

Om te bestaan moet de ‘therapeutische relatie’ worden bewezen: dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw elektronische identiteitskaart overhandigt aan de opnamedienst van een ziekenhuis, een huisarts of een apotheker.

In ‘toegangshistoriek’ ziet u welke zorgverstrekkers toegang heeft gehad tot uw volledige gedeeld gezondheidsdossier en wanneer. Als u precies wilt zien welk document werd geraadpleegd, selecteer dan het document in kwestie en klik op de link ‘Tracering zien’.

Heeft mijn huisarts toegang tot de in een ziekenhuis geregistreerde medische documenten?

Huisarts die op een van de gezondheidsnetwerken zijn ingeschreven, hebben toegang tot door de ziekenhuisinstellingen gedeelde medische documenten, voor zover ze binnen de grenzen van de zorgcontinuïteit vallen en voor zover de auteur en de patiënt de toegangsrechten tot de gedeelde documenten niet hebben beperkt.

Heb ik toegang tot de in een ziekenhuis geregistreerde medische documenten?

Ook de ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie te activeren in hun medische software en zo de patiënt toegang te verlenen tot de inhoud van de gegevens die zij publiceren.

De voorwaarden voor toegang (onmiddellijk, na een bepaalde termijn, vrijgeefbaar door de auteur van het document of geen toegang) kunnen worden aangepast via de instellingen van de medische software van ziekenhuizen (DPI) op basis van de verschillende soorten documenten die op het gezondheidsnetwerk worden gedeeld in het kader van elektronische uitwisseling.

Bepaalde documenten afkomstig van ziekenhuizen hebben een bijzondere status omdat ze de aanwezigheid van een behandelend zorgverstrekkers nodig hebben om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen. Deze documenten kunnen de status ‘vrijgeefbaar door de behandelend artsen’ hebben. Vraag uw huisarts om uw documenten vrij te geven zodra hij de inhoud van uw ziekenhuisrapport heeft verklaard. Hij zal dit voor elk document manueel moeten doen via zijn beveiligde webportaal. Ontdek de stappen die je moet volgen in het tweede deel van de video.

De medische directie van elke zorginstelling bepaalt zelf de voorwaarden voor publicatie en toegang voor de patiënt. Men kan zich dan ook voorstellen dat sommige patiënten in het begin te maken krijgen met uiteenlopende situaties, afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.

Share This