Toegang

Ik blijf op de hoogte / Mijn gedeeld gezondheidsdossier

Wie heeft er toegang tot mijn dossier ?

Als u zich deze vraag stelt, betekent dit dat u toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gezondheidsgegevens en dat ze daarom gedeeld en beschikbaar zijn op het Brussels Gezondheidsnetwerk.
 
U en uw zorgverleners hebben er toegang toe, maar ze moeten voldoen aan 3 strikte toegangsregels:
 
 • Toestemming
 • De therapeutische relatie (in het kader van de continuïteit van de zorg)
 • De toegangsmatrix
Alleen zorgverleners die aan alle regels voldoen, hebben toegang krijgen tot uw gedeelde documenten.

1 – De toestemming

Uw inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig.

Als u eenmaal toestemming hebt gegeven, hoeft u dat later niet nog een keer te doen. Uw arts, apotheker, ziekenhuis, enz. kunnen via hun software onmiddellijk zien of u al toestemming hebt gegeven of niet.
 
Dankzij deze toestemming kunnen gezondheidsgegevens elektronisch en veilig worden uitgewisseld tussen alle zorgverleners en instellingen waarmee u een therapeutische relatie hebt.
 
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Deze intrekking is nationaal. Als u uw toestemming intrekt, worden alle diensten geïnactiveerd (uw gezondheidsdocumenten worden niet langer gepubliceerd).

Hoe kan ik mijn toestemming registreren/intrekken?

 • Via uw huisarts als hij of zij reeds op het Brussels Gezondheidsnetwerk is ingeschreven.
 • Via de opnamedienst van het ziekenhuis.
 • Via uw apotheker.
 • Via uw ziekenfonds.
 • Via een pdf-formulier dat u kunt downloaden, invullen en terugsturen naar de administratieve dienst van Abrumet
 • Via de website als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer (voor gebruikers van Windows).
 • Via het e-health-platform of via een van de andere gezondheidsnetwerken van het land.

Hoe kan ik controleren of ik mijn toestemming al heb al gegeven?

Deze toestemming is het akkoord dat ik geef zodat mijn gezondheidsgegevens via de gezondheidsnetwerken worden gedeeld tussen de verschillende zorgverleners die mij behandelen.

Bekijk de video waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Op de startpagina, klik op de knop “Patiënt [Zich aanmelden) e-ID” of “Patiënt [Zich aanmelden) Itsme”.

  • Als u geregistreerd bent, komt u automatisch op de startpagina van uw beveiligde portaal.
  • Als u nog niet geregistreerd bent, wordt er een bericht weergegeven. U kunt nadien zelf registreren als u dat wenst.

2 – De therapeutische relatie

Een ’therapeutische relatie’ ontstaat wanneer er in het kader van een zorgrelatie een contact is tussen een patiënt en een zorgverlener (huisartsen, specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen en paramedici…). Het begrip therapeutische relatie omvat alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de continuïteit van de zorg voor een patiënt, met inbegrip van specialisten op het gebied van medische beeldvorming en analyse. Als u uw toestemming heeft gegeven, biedt de aanmaak van deze relatie de zorgverstrekker de mogelijkheid om toegang tot uw gedeelde gegevens te krijgen.

Dit betekent dat je bedrijfsarts, je ziekenfondsarts of je verzekeringsarts geen toegang hebben tot je gezondheidsgegevens.

De therapeutische relatie wordt tijdens uw consultatie rechtstreeks door de zorgverstrekkers aangemaakt via zijn software. Vergeet niet dat deze “therapeutische relatie” alleen kan bestaan als deze bewezen kan worden: dit is bijvoorbeeld het geval als je je elektronische identiteitskaart geeft aan een opnameafdeling van een ziekenhuis, een arts of een apotheker.

De tijdsduur van de therapeutische relatie varieert afhankelijk van de context van uw behandeling en het soort relatie dat u met de zorgverstrekker onderhoudt.

 • Als u een langdurige relatie met uw huisarts of apotheker heeft, kan de periode waarin uw zorgverstrekkers toegang tot uw gegevens heeft oplopen tot 15 maanden.
 • Als u daarentegen alleen af en toe contact heeft met een zorgverstrekkers, zal de periode waarin deze zorgverstrekkers toegang tot uw gegevens heeft beperkt zijn tot drie maanden.
 • Een spoedarts zal tot slot maar gedurende een maand toegang tot uw gegevens hebben.

Mijn therapeutische relaties beheren

Als u dit wenst, kunt u deze relaties beheren via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Zodra u een therapeutische relatie schrapt, heeft de zorgverstrekker geen toegang meer tot uw gegevens via de gezondheidsnetwerken. Als u hem blijvend de toegang wilt ontzeggen, dient u hem uit te sluiten.

Als je een zorgverlener hebt uitgesloten, heeft deze nooit toegang tot documenten die worden gedeeld op gezondheidsnetwerken.

3 – De toegangsmatrix

Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie professionals toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren afhankelijk van de beroepsbeoefenaar die je gegevens raadpleegt. Een apotheker kan bijvoorbeeld uw laboratoriumresultaten niet inzien, maar een arts wel de medicijnen die u hebt gekregen.

Tabel die de toegang tot gedeelde documenten laat zien op basis van elk beroep