Veiligheid en vertrouwelijkheid

Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is beschermd en beveiligd

Het heeft zich ontwikkeld vanuit een open visie op de zich ontwikkelende e-gezondheid. En dit met respect voor het eigen karakter van elke partner en vanuit een streven naar optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten.
Met het oog op de doeleinden van het Brussels Gezondheidsnetwerk heeft het Sectoraal Comité van het Rijksregister ermee ingestemd dat Abrumet het rijksregisternummer gebruikt

Het Brussels Gezondheidsnetwerk maakt gebruik van streng beveiligde technologieën die voldoen aan de door het e-health-platform bepaalde criteria. Alle gegevens worden over de hele lijn vercijferd. Alle toegangen tot de in het repertorium opgenomen documenten worden getraceerd.

De toegang tot een medisch document is voorbehouden aan zorgverstrekkers die een therapeutische relatie met de betrokken patiënt hebben. Voor deze volledig beveiligde toegang is vooraf de goedkeuring van de patiënt nodig in de vorm van een toestemming. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder machtiging is bij de wet strafbaar[1]. De patiënt kan zien welke zorgverstrekkers zijn medische gegevens raadplegen; hij kan de toegang van bepaalde zorgverstrekkers en tot bepaalde documenten toestaan of weigeren.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk leeft de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de rechten van de patiënt na.

[1] Feit dat in aanmerking kan komen voor strafrechtelijke vervolging: ‘art. 458 van het Strafwetboek’

Het Brussels Gezondheidsnetwerk host de links/linkverwijzingen naar de documenten zodat deze op ieder ogenblik voor elke zorgactor die aan alle vereiste voorwaarden voldoet beschikbaar zijn voor de behandeling van een patiënt

  • de SUMEHRs zijn beveiligd in een kluis die speciaal bestemd is voor de huisartsen 
  • de ziekenhuisdocumenten verwijzen naar de links/verwijzingen naar de documenten die gehost blijven in de instellingen waar de patiënt werd behandeld

 

Jaarlijkse veiligheidsaudit

Het systeem wordt geanalyseerd en gevalideerd door een externe audit. De veiligheids- en vertrouwelijkheidsniveaus zijn optimaal. De verbinding is beveiligd en over de hele lijn vercijferd.