De gezondheidsdossiers van mijn patiënten

 Ik blijf op de hoogte

Voorwaarden voor toegang tot de dossiers van mijn patiënten: toestemming en therapeutische relatie

Om gebruik te maken van de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk, dienen zorgverstrekkers en patiënten hun toestemming te geven voor de elektronische gegevensdeling in het kader van de zorgcontinuïteit. 

Alleen de zorgverstrekkers die een therapeutische relatie met een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.

Wat kan ik doen in de dossiers van mijn patiënten?

Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk heeft u toegang tot de gegevens van uw patiënten

– ofwel via de privéaccount die toegankelijk is via de website,

– ofwel via uw software voor het beheer van het elektronisch medisch dossier (EMD).

Hieronder vindt u de functies die voor u toegankelijk zijn via uw privéaccount:

NE PAS SUPPRIMER
1. De geïnformeerde toestemming van een patiënt vastleggen en registreren in het Brussels Gezondheidsnetwerk

Om een patiënt in te schrijven – als hij daarin toestemt –  meldt u zich aan op het Brussels Gezondheidsnetwerk, klikt u op het tabblad ‘Een patiënt toevoegen’ en vult u de gegevens in.

Als u een specifieke patiënt niet in uw patiëntenlijst terugziet, is deze niet op het Brussels Gezondheidsnetwerk ingeschreven of heeft u geen geldige therapeutische relatie met hem.

Als u een patiënt heeft ingeschreven, en uw patiënt verschijnt nog steeds niet in de lijst, gelieve dan contact op te nemen met de helpdesk.

2. Een therapeutische relatie met een patiënt toevoegen

Om toegang te krijgen tot het Gedeeld Gezondheidsdossier van uw patiënt, moet hij u eerst de toestemming geven om zijn gezondheidsgegevens te delen en moet u een therapeutische relatie met hem activeren.

Daarvoor hebt u verschillende oplossingen op uw portaal onder de tab “Een therapeutische relatie toevoegen”. Ga na of de patiënt al dan niet zijn toestemming heeft gegeven en vul in overeenstemming daarmee het juiste deel in.

Volgende stap:

– Als de patiënt een Belgische elektronische identiteitskaart heeft, vult u zijn rijksregisternummer (INSZ) en zijn identiteitskaartnummer in alvorens u de therapeutische relatie valideert.
– Als de patiënt geen identiteitskaart of BIS-nummer heeft, kunt u via het portaal een 4-cijferige code naar de gsm van uw patiënt sturen (u moet zelf zijn identiteit verifiëren en nagaan of het zijn gsm is). Geef de code in op het portaal en valideer de registratie van zijn toestemming en/of uw therapeutische relatie met de patiënt.

Als u een therapeutische relatie heeft aangemaakt en uw patiënt verschijnt nog steeds niet in de lijst, gelieve dan contact op te nemen met de helpdesk.

3. De lijst met documenten van een patiënt inkijken

De verschillende documenten van een patiënt met wie u een therapeutische relatie heeft, staan onder het tabblad “Mijn patiënten”. Selecteer de patiënt rechtstreeks of voer een zoekopdracht uit (filter op letter, zoek op naam).

Zodra u de patiënt heeft geselecteerd, ziet u zijn naam bovenaan verschijnen, samen met een lijst van documenten die op hem betrekking hebben. Als de lijst met documenten lang is, kunt u gemakkelijker zoeken door te sorteren op het soort document of op datum.

Standaard is de lijst gesorteerd op datum, maar u kunt kiezen om te sorteren op elke andere kolom (alfabetisch). Wilt u bijvoorbeeld alle documenten terugvinden die door dezelfde zorgverstrekkers zijn geschreven? Klik dan op Auteur.

Als een document relevant is voor uw medische opvolging, dan kunt u het selecteren en lezen.

Als u voor een van uw patiënten geen documenten ziet, betekent dit waarschijnlijk dat er sinds de registratie van zijn toestemming nog geen documenten die op hem betrekking hebben op het Brussels Gezondheidsnetwerk werden gedeeld. Sommige ziekenhuisinstellingen publiceren al documenten uit voorafgaande jaren, andere nog niet.

Deze informatie wordt in onze driemaandelijkse nieuwsbrief opgenomen. Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

4. De gezondheidssamenvatting van de patiënt publiceren (SumEHR)

Op verzoek van de zorgverstrekkers heeft het Brussels Gezondheidsnetwerk de toegang van de patiënt tot zijn gezondheidssamenvatting (SumEHR- Summarized Electronic Health Record)) standaard geactiveerd. Op deze manier wil het Brussels Gezondheidsnetwerk het leven gemakkelijker maken voor de meerderheid van de huisartsen die hun patiënten de mogelijkheid wil geven de inhoud van hun SumEHR te lezen. Elke huisartsen behoudt echter de vrijheid om de technische instelling uit te voeren zoals hij dat zelf wenst.

Alleen de informatie die relevant is voor de behandeling van de patiënt zal via de SumEHR op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld. In het merendeel van de gevallen tekent u de inhoud van deze gezondheidssamenvatting in alle transparantie samen met uw patiënt op.

Ontdek de video waarin u enerzijds wordt uitgelegd hoe u uw instellingen in het algemeen kunt beheren en anderzijds hoe u de toegang tot een specifiek document kunt aanpassen. Meld u vervolgens aan op het webportaal van het BGN en pas uw instellingen aan.

Als u al uw patiënten onmiddellijk toegang tot hun SumEHRs wilt geven, hoeft u niets te doen. De SumEHRs die u vóór 15 januari 2019 heeft gedeeld, zijn niet standaard toegankelijk voor de patiënt.

Op welke kluis zijn mijn SumEHRs gepubliceerd?

Om te weten op welk netwerk uw SUMEHRs worden gepubliceerd, richt u zich tot uw softwareleverancier. U kunt een gewestelijke premie ontvangen voor medische praktijkondersteuning.

Om de gewestelijke premies die gekoppeld zijn aan de ondersteuning van de medische praktijk te ontvangen, kunt u het beste bij uw softwareleverancier navragen of uw SumEHRs op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gepubliceerd.

> Alles over de SumEHR 

5. De toegangsrechten aanpassen van de documenten waarvan u de auteur bent

Het toegangsbeheer gebeurt op twee niveaus, op vraag van uw patiënt:

  1. Globaal, door therapeutische relaties – of uitsluitingen – tussen de patiënt en de zorgverstrekkers te definiëren: tabblad “Toegangsbevoegdheden” in het menu
  2. Voor elk medisch document kunt u de toegangsrechten specifiek aanpassen: kolom “Toegang” in de lijst van documenten, klik op “beheren”.

U kunt ook vragen om de verwijzing naar een gezondheidsdocument dat u heeft gepubliceerd te schrappen door het aanvraagformulier in de vullen.

6. De patiënt in staat stellen zijn door de ziekenhuizen gedeelde gezondheidsgegevens te lezen

In het kader van actiepunt 10 van het federale plan e-gezondheid kan de patiënt voortaan elektronisch toegang nemen tot zijn medische dossier en de inhoud ervan lezen.

De ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie in hun medische software te activeren waarmee de patiënt toegang krijgt tot de inhoud van de gegevens die ze publiceren.

De instellingen van de medische softwarepakketten van de ziekenhuizen (EPD) maken het mogelijk om de toegangsmodaliteiten aan te passen (onmiddellijk, na een bepaalde termijn of geen toegang) in functie van de verschillende soorten documenten die in het kader van de elektronische deling op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld.

Bepaalde documenten, die met name uit ziekenhuizen afkomstig zijn, hebben een bijzondere status aangezien ze de aanwezigheid van een behandelend zorgverstrekkers vereisen om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen.

Deze documenten kunnen de status ‘vrijgeefbaar door de behandelend zorgverstrekkers’ hebben. Deze zal elk document manueel moeten vrijgeven via zijn beveiligde webportaal.

De medische directie van elke zorginstelling beslist over haar eigen regels voor de publicatie en de toegang van de patiënt. We kunnen ons dan ook voorstellen dat bepaalde patiënten zich in eerste instantie in een ongelijke situatie kunnen bevinden afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.

Via uw EMD kunt u bovendien:

  • Een medische samenvatting voor noodgevallen aangeven
  • De eHbox gebruiken om medische berichten op een veilige manier te ontvangen en te verzenden en de documenten in uw dossier te integreren

Het Brussels Gezondheidsnetwerk wordt geïntegreerd in het federale Hub-Metahub-systeem, dat de verschillende lokale en gewestelijke netwerken samenbrengt onder de paraplu van het e-health-platform. Met het oog daarop maken we het voor u gemakkelijker om de gratis eHbox te gebruiken. Zo kunt u beveiligde berichten ontvangen en versturen en gezondheidsdocumenten in het EMD integreren.

Om de eHbox te kunnen gebruiken, moet de zorgverlener over een eHealth-certificaat (authenticatie en encryptie) beschikken in de productieomgeving. Meer weten over het eHealth-certificaat.

De procedure om het eHealth-certificaat aan te vragen en te installeren, wordt hier stap voor stap uitgelegd.

Neem contact op met uw leverancier voor informatie over de implementatie van uw EMD.

Opgelet: de integratie van die functies in de EMD’s hangt af van uw software. Daarom verwijzen we u door naar uw leverancier voor een gebruikshandleiding

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondheidsnetwerk

Blijf op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswjes van de e-gezondheidssector.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This