Hoe?

Ik schrijf me in

 

Hoe zich inschrijven?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk, moet u :

  • zich registreren als professional

Heeft u een individuele praktijk? Dan moet uw registratieaanvraag gevalideerd worden door iemand die borg staat voor uw beroep.

Als u als dienstverlener in een ziekenhuis werkt, is uw instelling verantwoordelijk voor uw registratie.

Om uw eigen gezondheidsgegevens te bekijken, moet u zich registreren als patiënt.

NE PAS SUPPRIMER

1 - U werkt als zorgverlener buiten een ziekenhuis

U moet zich eerst geïdentificeerd hebben bij een kring, federatie of beroepsvereniging. Vervolgens moet een lid ervan dat door het Brussels Gezondheidsnetwerk is erkend, borg staan voor uw registratie. Raadpleeg onze pagina ‘Welke borgstaande zorgverstrekker moet u kiezen?‘.

Uitzondering voor zelfstandige verpleegkundigen: het is niet nodig een borg te stellen voor de inschrijving.

De registratie gebeurt in 3 stappen :

1. Registratie

2. Bericht aan de borgsteller

De borgstaande zorgverstrekker die u heeft gekozen, zal een bericht krijgen zodat hij weet dat uw registratie moet worden gevalideerd.

3. Toegang tot de gedeelde documenten van uw patiënten

U heeft nu toegang tot de gedeelde documenten van uw patiënten via uw patiëntensoftware (EMD) of via ons portaal*.Via een tab krijgt u inzage in alle gedeelde medische gegevens van de betrokken patiënt (op het Brussels Gezondheidsnetwerk en op de andere Belgische gezondheidsnetwerken).

*Heeft u nog geen medische software? Dan krijgt u toegang tot de gedeelde documenten van uw patiënten via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

 

2 - U werkt als zorgverlener in een ziekenhuis

Wanneer u als zorgverlener start in een ziekenhuis zal de HR-dienst u op de hoogte brengen van uw registratie bij het Brussels Gezondheidsnetwerk, nadat u het Reglement Persoonlijke Levenssfeer van het Brussels Gezondheidsnetwerk heeft ondertekend. Dit reglement is belangrijk omdat het u herinnert aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot de dossiers van uw patiënten.

De medische directie staat borg voor alle zorgverleners die binnen hun infrastructuur werken.

Nog niet geregistreerd? Vraag uw medische directie om het nodige te doen.

Eenmaal geregistreerd, heeft u toegang tot de gedeelde patiëntendossiers via de software van het ziekenhuis (DPI). U krijgt ook toegang tot die dossiers via het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

3 - U bent een instelling of een medisch huis

Elke zorginstelling die zich bij het Brussels Gezondheidsnetwerk wil aansluiten, moet een officiële aanvraag indienen bij Abrumet.

Eenmaal aangesloten, kan de instelling toegangsrechten aanvragen voor specifieke gebruikers.

4 - U bent een asistent-arts

U moet eerst de borgsteller kiezen die verantwoordelijk zal zijn voor uw inschrijving bij het Brussels Gezondheidsnetwerk.

De registratie gebeurt in 3 stappen :

1. Registratie

2. Attest van het medische kabinet

Stuur naar info@abrumet.be een document dat is ondertekend door jou en het bedrijf waar je werkt, hierop moet staan:

  • “Ik handel in het kader van de continuïteit van de zorg.”
  • “Ik heb de werkingsregels van het Brussels Gezondheidsnetwerk gelezen.”

3. Bericht aan de borgsteller

Zodra de documenten zijn verzonden, stellen we de garant dat ze u kunnen accrediteren ( = u geeft toegang tot de HUB).

Technisch advies nodig? Vraag het aan via dit formulier.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.