Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Hoe schrijft u zich in ?

Ik schrijf me in

1. Als u huisarts bent

1-Houd uw RIVIZ-nummer en uw elektronische identiteitskaart (eID) bij de hand.

2-Voor de inschrijving online heeft u uw pincode en een kaartlezer nodig. Als u een Mac-gebruiker bent, gebruik dan het pdf-formulier om u in te schrijven.

3-Kies een borgstaande arts om uw inschrijving te valideren.

4-Zodra u geaccrediteerd bent, ontvangt u een bevestigingse-mail. Als u niets ontvangt, controleer dan uw ‘ongewenste e-mail’.

5-Nu heeft u via uw patiëntensoftware (EMD) toegang tot de gedeelde documenten van uw patiënten. Een tabblad geeft u daarin alle medische gegevens van de patiënt in kwestie aan die op het Brussels Gezondheidsnetwerk en op de andere Belgische gezondheidsnetwerken zijn gedeeld.

6-Beschikt u nog niet over een patiëntensoftware, raadpleeg de gedeelde documenten van uw patiënten dan via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Als u technische problemen ondervindt, biedt Abrumet u hulp via de Helpdesk.

2. Als u ziekenhuisarts bent

  • Het ziekenhuis informeert zijn artsen op voorhand over hun inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk. De medische directie staat borg voor alle artsen die in haar ziekenhuis werken.
  • Wanneer u nieuw in dienst bent, informeert human resources u over uw inschrijving op het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • Bent u nog niet ingeschreven? Vraag uw medische directie dan om het nodige te doen.
  • De ziekenhuisartsen hebben toegang tot de gedeelde gezondheidsdossiers van patiënten via de software van het ziekenhuis (EMDz). De artsen kunnen de gedeelde gezondheidsdossiers van patiënten ook raadplegen via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Dit beveiligde gedeelte is alleen toegankelijk voor reeds ingeschreven artsen.

3. Inschrijving van assistenten

Om toegang te krijgen tot documenten van patiënten die op de gezondheidsnetwerken in België worden gedeeld, dient u zich als arts in te schrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk. Assistenten moeten wat de wachtdienst betreft in orde zijn om zich in te kunnen schrijven en door de borgstaande arts te worden gevalideerd.

Wat is een borgstaande arts?

De borgstaande arts is een referentiepersoon (FAMGB, BHAK , Gewestelijke vereniging, Kring, …)

    • hij kan garanderen dat u uw beroep van arts op rechtmatige wijze uitoefent in het kader van de zorgcontinuïteit voor de patiënt.
    • hij kan garanderen dat er geen sprake is van interactiviteit met een controlefunctie op verzekeringsgebied noch in het kader van een gerechtelijke procedure, e.d.

Welke borgstaande arts moet u kiezen ?

Als u deel uitmaakt van de Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB), kiest u dr. Lawrence Cuvelier.

Als u deel uitmaakt van de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK), kiest u dr.Van Der Auwera Maik  of Annick Dermine (Huis voor Gezondheid).

Voor artsen die deel uitmaken van een andere kring: gelieve na te gaan of er al een arts van uw kring als borgstaande arts is aangewezen.

Als er nog niemand als borgstaande arts is aangewezen, gelieve dan dr. Lawrence Cuvelier te kiezen. Wanneer u zich inschrijft, ontvangt de borgstaande arts een e-mail om uw inschrijving te valideren. Om dit te doen, hebben we een lijst nodig met de namen van de artsen uit uw kring die voor de wachtdienst zijn ingeschreven. Deze lijst moet worden gevalideerd door de handtekening van de voorzitter van de kring.

Gelieve deze lijst te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.

Share This