De SumEHR

 Ik blijf op de hoogte

De SumEHR

De SumEHR (Summarized Electronic Health Record), die patiënten beter kennen onder de naam ‘gezondheidssamenvatting’.

De SumEHR bevat veel nuttige informatie voor artsen, andere zorgverleners en patiënten zelf. Een goed SumEHR kan levens redden of op zijn minst kostbare tijd besparen. Gezondheidsgegevens delen tussen zorgverleners is cruciaal voor een betere opvolging van de patiënt door het hele zorgteam.

Ik publiceer een goede SumEHR (als huisarts)

Waarom zou ik een SumEHR maken en hoe moet dat ?

Ontdek het antwoord in onze e-learningfilmpje. Een e-learningfilmpje van acht minuten met twee luiken:

 • Het eerste gedeelte van dit filmpje is theoretisch en beschrijf de SumEHR, de toegang, de onderdelen, het aanmaken enz.
 • Het tweede deel is praktisch en verwijst naar uw professionele software (Careconnect, Healthone, Medispring, Daktari, Medinect)

Waarom is het nuttig een SumEHR te publiceren ?

Wie kan u daar beter van overtuigen dan uw collega’s of patiënten! 

We spraken met specialisten binnen en buiten ziekenhuizen, verpleegkundigen, verloskundigen en patiënten. Ze hebben een boodschap voor u in deze korte filmpjes met getuigenissen. 

Aan de hand van concrete voorbeelden leggen ze uit wat de voordelen zijn van een gezondheidssamenvatting voor elke patiënt. 

Hoe kan u de kwaliteit van uw SumEHRs verbeteren ?

Een goede SumEHR voldoet aan de volgende eisen:

 • Een nauwgezette codering: door de voorgestelde coderingen voor de vastgestelde diagnose te gebruiken, kan de samenvatting in alle landstalen gelezen worden
 • Registreer de informatie zo volledig mogelijk
 • Voer alle essentiële gegevens in (contactpersoon, vaccins, allergieën, chronische aandoeningen)
 • Controleer bij elke consultatie of de samenvatting up-to-date is (of de meest recente belangrijke informatie ingevoerd is)

De SumEHR, een visie met 3 niveaus

Een stapsgewijze aanpak in functie van uw professionele software

Leer in uw eigen tempo en op een interactieve manier hoe u met uw professionele software een goede SumEHR maakt. 

Klik hieronder op de software die u gebruikt! 

Toegangsmatrix

Matrice d'accès au RSB

Overzicht van tools om u te helpen :

 • De e-learningfilmpje (8′) om alles te weten te komen over de SumEHR.
 • Tutorials stap voor stap in uw professionele software
 • “De SumEHR is nuttig!” filmpjes om de boodschap over te brengen aan uw collega’s en patiënten
 • Gratis en geaccrediteerde opleidingen om u te helpen zo goed mogelijk te exporteren naar het Brussels gezondheidsnetwerk en uw vragen te beantwoorden.
 • Technische ondersteuning bieden om de publicatie van de SumEHRs te automatiseren. Vraag hier hulp aan

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondheidsnetwerk

Blijf op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswjes van de e-gezondheidssector.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This