De borgsteller

Ik schrijf me in

Wat is een borgstaande zorgverstrekker?

De borgstaande zorgverstrekker is een referentiepersoon (FBHAV, gewestelijke vereniging, kring, federatie, …).

Deze persoon staat borg voor het feit dat u uw beroep uitoefent binnen het vakgebied, op een legitieme manier en in het kader van de continuïteit van de zorgverlening voor de patiënt.

Met wie neemt u best contact op?

Ongeacht uw medisch vakgebied zal de borgstaande zorgverstrekker van uw keuze een e-mail ontvangen om uw registratie te valideren.

NE PAS SUPPRIMER
Als u een huisarts bent
  • Als u bent ingeschreven bij de Federatie van de Brusselse Huisartsenverenigingen (FBHAV), kies dan Dr. Lawrence Cuvelier.
  • Als u bent ingeschreven bij de Brusselse Huisartsenkring (BHAK), kies dan Dr. Maik Van der Auwera of Annick Dermine (Huis voor Gezondheid).
  • Bent u als arts lid van een andere kring? Ga dan na of een arts uit uw kring reeds is aangewezen als borgstaande zorgverstrekker voor het Brussels Gezondheidsnetwerk. Als er niemand als borgstaande zorgverstrekker is aangewezen, kies dan Dr. Lawrence Cuvelier.
Als u een gespecialiseerde arts bent

Stuur een getuigschrift voor verstrekte hulp naar info@abrumet.be en selecteer Dr. Lawrence Cuvelier als borgstaande zorgverstrekker.

Als u een assistent-arts bent

Kies Dr. Lawrence Cuvelier.

Als u kinesitherapeut bent

Uw borgstaande zorgverstrekker in Brussel is Fabienne Van Dooren.

Als u verpleegkundige bent

Het is niet nodig om een borg aan te geven bij de inschrijving bij het netwerk.

Als u vroedvrouw bent

Uw borgstaande zorgverstrekker in Brussel is Vanessa Wittvrouw.

Als u een diëtist bent

Uw borg in Brussel is Geneviève Simonis of Sylvain Voussure.

Als u een ergotherapeut, logopedist, tandarts ...

Registreer u online en kies een borgstaande zorgverstrekker uit uw vakgebied.

Als u in een ziekenhuis werkt

Dan staat de instelling borg voor uw registratie. U hoeft dus niets te doen.

Partenaires

Le Réseau Santé Bruxellois rassemble tous les hôpitaux bruxellois publics et privés ainsi que les associations francophones et néerlandophones de médecins généralistes de Bruxelles (FAMGB et BHAK). Nous sommes le partenaire idéal pour tout projet lié à l’e-santé dans la région bruxelloise.

Share This