De eGezondheid in België

Ik blijf op de hoogte

De eGezondheid in België

NE PAS SUPPRIMER

Van gezondheid naar eGezondheid

De opkomst van nieuwe technologieën en de overgang van papieren naar elektronische patiëntendossiers (EPD) hebben een revolutie teweeggebracht in onze manier van werken.

Met de overstap naar eGezondheid willen we de informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners van een patiënt efficiënter doen verlopen om de continuïteit van de zorg te verbeteren.

Stel dat u een spoedpatiënt op consultatie krijgt. Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk beschikt u onmiddellijk over de belangrijkste elementen van zijn medisch dossier: u ziet meteen of hij diabetes heeft, of hij net een operatie achter de rug heeft en welke behandeling hij heeft gekregen.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk dient niet ter vervanging van een grondig medisch onderzoek van uw patiënt, maar geeft u wel op elk moment toegang tot de belangrijkste elementen van zijn historiek.

Om de gegevensuitwisseling conform de geldende voorwaarden te doen verlopen, moet het systeem uiteraard veilig zijn en de vertrouwelijkheid waarborgen.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk zorgt voor een betere informatiestroom en een betere coördinatie tussen de verschillende zorgverleners, die onmiddellijk toegang krijgen tot de relevante gegevens van de patiënt.

Elektronisch delen van gezondheidsdossiers via het Brussels Gezondheidsnetwerk

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om elektronische gezondheidsdocumenten (SumEHR (gezondheidssamenvatting), testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk wil de patiëntenzorg vergemakkelijken door:

 • Een globaal beeld van de medische geschiedenis van de patiënt
 • Onmiddellijke en veilige 24/7 toegang
 • Samenwerking tussen zorgverleners te vergemakkelijken
 • Administratieve opvolging te vereenvoudigen
 • Diagnose te ondersteunen (maar niet te vervangen)

Maar vergeet niet deze fundamentele regel: de toegang tot gegevens is enkel toegestaan in het kader van de continuïteit van de zorg.

De 4 gezondheidsnetwerken in België

 1. Het Brussels Gezondheidsnetwerk
 2. Le Réseau Santé Wallon
 3. CoZo
 4. Nexushealth

Ze communiceren allemaal met elkaar via het federale eHealth-platform. De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen dus afkomstig zijn van zorginstellingen in heel België. Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de tool waarmee u op beveiligde elektronische wijze de gegevens van patiënten kunt delen.

Gegevensbescherming

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) eHealth-platform. Het is ontwikkeld met respect voor de individualiteit van elke institutionele partner en een maximale bescherming van de privacy van de patiënt.

Wilt u meer weten over wat er met de gezondheidsgegevens gebeurt? Hieronder vindt u een presentatie van het eHealth-platform. De heer Robben gaf antwoord en uitleg over het beheer en de beveiliging van gezondheidsgegevens in het algemeen.

Hier zijn de tijdsaanduidingen om toegang te krijgen tot de delen van de video waarin u het meest geïnteresseerd bent (klik op de titels om te worden doorverwezen naar de YouTube video op het aangegeven tijdstip):

Presentatie van het e-health-platform

11.50 Governance en focus op het IVC: introductie van het e-health-platform en de verschillende organen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en het overleg met de gebruikers, met een gedetailleerde presentatie van het Informatieveiligheidscomité (IVC)

19.00 Gegevensbescherming en juridisch kader: presentatie van de wet en het juridisch kader voor het beheer van het e-health-platform, en meer bepaald de maatregelen inzake gegevensbescherming.

24:58 Voorstelling van de basisdiensten met de nadruk op geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer, encryptie en CoBRHA

36:00 Gegevensverwerking register en rollenbeheer in de praktijk: toelichting bij de databanken die door het e-health-platform worden beheerd

  Wat gebeurt er in eGezondheid?

  • Elektronische voorschriften en dematerialisatie : Informatie en video 

  • Met het VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System) wil men de uitwisseling van informatie tussen alle partijen die in België bij het geneesmiddelenproces betrokken zijn, organiseren en aanmoedigen. Het betekent ook een verandering in de werkmethoden van alle betrokken partijen. Alle informatie is beschikbaar op de RIZIV-website.

  • Het medicatieschema dient om het overzicht te bewaren van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen. Het helpt de patiënt en is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners.Verdere informatie.
  • Het gedeeld medicatieschema verwijst naar samenwerking en gegevensdeling met andere betrokken zorgverleners. Dit kan via het doorgeven van deze gegevens via de regionale systemen voor gegevensdeling (kluizen) zoals het Brussels Gezondheidsnetwerk. De samenvattende flyer over het gedeeld medicatieschema staan ​​tot uw beschikking.

  Lexicon

  Klik hier om de lexicon te bekijken

   Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondheidsnetwerk

   Blijf op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswjes van de e-gezondheidssector.

   Partners

   Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.