De eGezondheid in België

Ik blijf op de hoogte

Van gezondheid naar e-gezondheid

De opkomst van nieuwe technologieën en de overgang van papieren naar elektronische patiëntendossiers (EPD) hebben een revolutie teweeggebracht in onze manier van werken.

Met de overstap naar e-gezondheid willen we de informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgverleners van een patiënt efficiënter doen verlopen om de continuïteit van de zorg te verbeteren.

Stel dat u een spoedpatiënt op consultatie krijgt. Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk beschikt u onmiddellijk over de belangrijkste elementen van zijn medisch dossier: u ziet meteen of hij diabetes heeft, of hij net een operatie achter de rug heeft en welke behandeling hij heeft gekregen.

Een ander voorbeeld: een patiënt raadpleegt u voor een tweede opinie. In dat geval is het niet nodig om opnieuw een reeks lange en zware onderzoeken uit te voeren. U krijgt meteen toegang tot de laboresultaten of de medische beeldvorming.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk dient niet ter vervanging van een grondig medisch onderzoek van uw patiënt, maar geeft u wel op elk moment toegang tot de belangrijkste elementen van zijn historiek.

Om de gegevensuitwisseling conform de geldende voorwaarden te doen verlopen, moet het systeem uiteraard veilig zijn en de vertrouwelijkheid waarborgen.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk zorgt voor een betere informatiestroom en een betere coördinatie tussen de verschillende zorgverleners, die onmiddellijk toegang krijgen tot de relevante gegevens van de patiënt.

Kies voor de elektronische uitwisseling van het gezondheidsdossier van uw patiënt via het Brussels Gezondheidsnetwerk

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om elektronische gezondheidsdocumenten (SumEHR (gezondheidssamenvatting), testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk wil de patiëntenzorg vergemakkelijken:

 • Het geeft een globaal beeld van de medische geschiedenis van de patiënt
 • De zorgverstrekkers heeft er een onmiddellijke en veilige toegang toe, 24u/24 en 7d/7
 • Het zorgt voor een vlotte samenwerking tussen zorgverstrekkers
 • Het vereenvoudigt de administratieve opvolging
 • Het helpt bij de diagnose (maar vervangt die niet)

Maar vergeet niet deze fundamentele regel: de toegang tot gegevens is enkel toegestaan in het kader van de continuïteit van de zorg

> Als huisarts wilt u meer weten over de SumEHR ? Klik hier

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken :Het Brussels Gezondheidsnetwerk, het Réseau Santé Wallon en 2 lokale netwerken in Vlaanderen: CoZo (regio Gent en Antwerpen) en VznkuL (regio Leuven). Ze communiceren allemaal met elkaar via het federale e-health-platform.

De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen dus afkomstig zijn van zorginstellingen in heel België.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk is de tool waarmee u op beveiligde elektronische wijze de gegevens van patiënten kunt delen.

Gegevensbescherming

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) e-health-platform. Het is ontwikkeld met respect voor de individualiteit van elke institutionele partner en een maximale bescherming van de privacy van de patiënt.

Wilt u meer weten over wat er met de gezondheidsgegevens gebeurt? Hieronder vindt u een presentatie van het e-health-platform over het gebruik van gegevens in het kader van de coronacrisis.

Tijdens het Toezichtcomité van 28 mei 2021 stelden onze leden verschillende vragen. De heer Robben gaf antwoord en uitleg over het beheer en de beveiliging van gezondheidsgegevens in het algemeen en omtrent COVID-19 in het bijzonder.

Aangezien de presentatie is opgedeeld in 2 afzonderlijke delen, zijn hier de tijdsaanduidingen om toegang te krijgen tot de delen van de video waarin u het meest geïnteresseerd bent (klik op de titels om te worden doorverwezen naar de YouTube video op het aangegeven tijdstip) :

Presentatie van het e-health-platform

11.50 Governance en focus op het IVC: introductie van het e-health-platform en de verschillende organen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en het overleg met de gebruikers, met een gedetailleerde presentatie van het Informatieveiligheidscomité (IVC)

19.00 Gegevensbescherming en juridisch kader: presentatie van de wet en het juridisch kader voor het beheer van het e-health-platform, en meer bepaald de maatregelen inzake gegevensbescherming.

24:58 Voorstelling van de basisdiensten met de nadruk op geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer, encryptie en CoBRHA

36:00 Gegevensverwerking register en rollenbeheer in de praktijk: toelichting bij de databanken die door het e-health-platform worden beheerd

Overzicht van de verwezenlijkingen en projecten in het kader van de Covid-19-crisis

36:45 Tracing, Call Center en Coronalert App: Geschiedenis en presentatie van de huidige tracingsystemen, Call Centers en Coronalert app geïmplementeerd door de gemeenschappen en gewesten.

1:08:30 Passenger Locator Form en vaccinatiesysteem: presentatie van het Passenger Locator Form in digitale versie en de vaccinatiedatabank

1:21:50 Melding van bijwerkingen van vaccinatie op masanté.be: Systeem voor de melding van bijwerkingen van vaccins tegen Covid-19 op de website van het FAGG

1:27:15 Discussie, vragen en conclusie van de presentatie

Opmerking:

U hebt de mogelijkheid om de Nederlandse ondertitels te activeren:

 • door te klikken op het pictogram Ondertitels, voorgesteld door een witte rechthoek, rechts onderaan de YouTube-video
 • door te klikken op het pictogram Instellingen, voorgesteld door een tandwiel (ook rechts onderaan) en dan achtereenvolgens op Ondertitels, Automatisch vertalen en tenslotte Nederlands selecteren

Wees u ervan bewust dat de vertaling soms niet erg nauwkeurig is, ook al is het een grote hulp. Misverstanden komen vrij vaak voor, vooral met eigennamen.

Wat gebeurt er in e-gezondheid? 

 • Met het VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System) wil men de uitwisseling van informatie tussen alle partijen die in België bij het geneesmiddelenproces betrokken zijn, organiseren en aanmoedigen. Het betekent ook een verandering in de werkmethoden van alle betrokken partijen. Alle informatie is beschikbaar op de RIZIV-website.

Het medicatieschema dient om het overzicht te bewaren van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen. Het helpt de patiënt en is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners.Verdere informatie.

Het gedeeld medicatieschema verwijst naar samenwerking en gegevensdeling met andere betrokken zorgverleners. Dit kan via het doorgeven van deze gegevens via de regionale systemen voor gegevensdeling (kluizen) zoals het Brussels Gezondheidsnetwerk. De lange versie van de brochure en de samenvattende flyer over het gedeeld medicatieschema staan ​​tot uw beschikking.

Lexicon

Klik hier om de lexicon te bekijken

  Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondheidsnetwerk

  Blijf op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswjes van de e-gezondheidssector.

  Partners

  Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

  Share This