Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Introductie

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, beheerd door de Brusselse vereniging voor medische telematica (Association Bruxelloise de Télématique Médicale, afgekort Abrumet), maakt de beveiligde elektronische deling van gezondheidsgegevens mogelijk tussen zorgverleners, zorginstellingen en patiënten. Het verbindt alle Brusselse ziekenhuizen en zorgverstrekkers met elkaar en is verbonden met de andere gezondheidsnetwerken in het land.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk streeft ernaar het zorgproces te verbeteren. Het doet dit door een betere informatiestroom en een betere coördinatie te garanderen tussen zorgverleners die rechtstreeks toegang hebben tot de relevante gegevens van de patiënt die ze behandelen.

Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de zorgverstrekkers die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft.

Het stelt de patiënt tevens in staat zijn gezondheid zelf in handen te nemen doordat hij ook toegang tot zijn medische gegevens krijgt.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk werkt samen met het (federale) e-health-platform. Het heeft zich ontwikkeld met respect voor het eigen karakter van elke partner en vanuit een streven naar optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten.

Dates clé du RSB