Tutos

Ik blijf bijleren / Om u te helpen

Tutos

De SumEHR : een stapsgewijze aanpak in functie van uw professionele software

Leer in uw eigen tempo en op een interactieve manier hoe u met uw professionele software een goede SumEHR maakt. 

Security & privacy

Deze opleiding is bedoeld voor alle zorgverleners. Het biedt u de mogelijkheid om e-gezondheidsinstrumenten te leren kennen vanuit het oogpunt van privacy en security van gezondheidsgegevens

Tijdens deze opleiding zullen we de eHealth-omgeving opnieuw bekijken, vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Daarbij is het van essentieel belang bepaalde begrippen te (her)definiëren, zoals:

 • Welke gegevens delen wij en met wie delen wij die?
 • Hoe werkt het tussen de regio’s van het land?
 • Waarom kunnen we spreken over een veilig netwerk?
 • Hoe kan elke partij bepaalde documenten in het gedeeld gezondheidsdossier “vertrouwelijk” maken?

Wij zullen ook de aspecten van veiligheid en vertrouwelijkheid bespreken, zowel in de ziekenhuisomgeving als daarbuiten.

Het eHealth-certificaat

Het e-health-certificaat is een digitaal bewijs dat het mogelijk maakt om zich aan te melden op beveiligde e-health-toepassingen via het elektronsich patiëntendossier.

Door het e-health-certificaat te integreren in uw software zal u toegang krijgen tot e-health-diensten, zoals bijvoorbeeld de verzekerbaarheid, het elektronisch voorschrift…

U heeft een probleem met de aanvraag, installatie of vernieuwing van uw e-health-certificaat ?

Wenst u persoonlijk geholpen te worden, dan stelt het Brussels Gezondheidsnetwerk u gratis een technisch ondersteuningsprogramma voor.

Wenst u zelf uw certificaat te installeren of te vernieuwen, dan vindt u nuttige informatie op de website www.mijnehealthcertificaat.be.

 • U heeft vragen over uw inschrijving in het Brussels Gezondheidsnetwerk
 • U heeft vragen over SUMEHR
 • U wenst tussen te komen in het gedeeld gezondheidsdossier van een patiënt
 • U wenst toegang tot onze communicatietools

Neem indien nodig contact met ons op.

Het BIS nummer

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer dat toegekend wordt aan personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar die toch nauwe en stabiele relaties onderhouden met België in verschillende sectoren (sociale zekerheid, gezondheid, …).  Een BisNummer aanmaken is een handeling die gevolgen heeft. Daardoor vindt u hier een complementaire uitleg

Elektronische voorschriften

Vanaf 15 sep. 2021 : Dematerialisatie van voorschrijven

Elektronische voorschriften : nieuwe regeling sinds 01/01/2020

1- Nieuwe regel voorschriften

Sinds januari 2020 geldt een nieuwe regel voor de geldigheid van uw recepten. Bekijk de video waarin deze nieuwe regel wordt uitgelegd.

 • Voorheen kon een apotheker voor onbepaalde tijd een receptgeneesmiddel afgeven, terwijl de ziekteverzekering dit medicijn terugbetaalde “tot het einde van de derde maand volgend op de receptdatum”.
 • Nu worden de tijd waarbinnen een apotheker een medicijn kan afgeven en de termijn waarbinnen dit medicijn door de zorgverzekeraar vergoed wordt, op elkaar afgestemd.

  Vanaf nu zijn uw recepten standaard 3 maanden geldig. U behoudt echter de vrijheid om de geldigheid van uw recepten aan te passen: ofwel minder dan 3 maanden, ofwel maximaal 1 jaar geldig. Vergeet niet om expliciet de “Uitvoerbare einddatum” te vermelden op uw elektronische of papieren bestelling.

  Het voordeel van deze nieuwe regelgeving?

  Een eenvoudiger en transparanter systeem voor voorschrijvers, apothekers en patiënten. Bovenal maakt deze regel het mogelijk om de realiteit van de evolutie van de gezondheid van elk van uw patiënten beter weer te geven.

  Op welke regelgeving is deze nieuwe regel van toepassing?

  Op alle recepten van zorgverstrekkers, specialisten, tandzorgverstrekkers en verloskundigen.

  De regel geldt ook voor recepten voor farmaceutische producten, met uitzondering van producten van de verbandafdeling.

  Ter herinnering: elektronisch voorschrijven is verplicht vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum is “papieren” recept alleen toegestaan ​​in uitzonderlijke situaties.

  E-learning ‘nieuwe voorschrijfregels‘ van Vivel

  2- Nieuwe regel – Gelgigheid van voorschriften.

  Meer weten op RIZIV website

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.