Conferentie zaterdag 24 april 2021

Uitwisseling van gestructureerde medische gegevens:

wat heeft 2021 voor u in petto?

Conferentie 24 april 2021

“Uitwisseling van gestructureerde medische gegevens: wat heeft 2021 voor u in petto?”

In België worden momenteel internationale standaarden en terminologie aangenomen in het kader van het e-gezondheidsplan, met als doel de kwaliteit, het gebruik en het delen van gezondheidsgegevens te verbeteren.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk, het RIZIV en het CSCT willen u uitleggen hoe ver we vandaag staan met het structureren en standaardiseren van de gegevens over Brussel, en welke gevolgen dat op korte termijn voor u zal hebben in uw praktijk.

Concreet tonen we u welke gegevens in aanmerking komen voor een structurering/standaardisering, waarom dat nodig is en welke nationale en internationale standaarden de basis vormen voor deze structurering (care sets – HL7 FHIR) en standaardisering (terminologie SNOMED CT). 

Leveranciers van EPD die dat wensen, zullen u meteen ook uitleggen hoe dat zich zal vertalen in de interface van hun product voor hun gebruikers.

Daartoe nodigen wij u graag uit voor een Conferentie op zaterdag 24 april 2021

DE CONFERENTIE IN EEN NOTENDOP

 • DATUM : Zaterdag 24 april – 10u-12u30
 • FORMAT : Interactieve webinar via ZOOM
 • DOELGROEP : Huiszorgverstrekkers en specialisten en al wie geïnteresseerd is in de evolutie van de SUMEHR naar de Belgische care sets / het gebruik van de SNOMED CT-terminologie voor de registratie van gezondheidsgegevens
 • DOEL : Spelers van de eerste- en tweedelijnszorg verzamelen en informeren over de komende veranderingen in de structurering en uitwisseling van gezondheidsgegevens over Brussel
 • ORGANISATOREN : Brussels Gezondheidsnetwerk, RIZIV, CSCT
 • DEELNAME : Gratis, na inschrijving, in het NL / FR

Er is een accreditatieverzoek in behandeling

10.00u – Inleiding – Christine de Bray

Deel 1: Waarom medische gegevens uitwisselen en structureren?

 • 10.05u- Waarom gezondheidsgegevens structureren en standaardiseren? – Marie-Alexandra Lambot & Anne Nerenhausen 
 • 10.30u- De plaats van SNOMED CT in dit proces: een gemeenschappelijke terminologie – Marie-Alexandra Lambot
 • 10.55u- Evolutie van de infrastructuur van Abrumet voor de uitwisseling van gestructureerde gegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk (overstap van KMEHR naar FHIR, en volgens welk beheersysteem) – Pablo d’Alcantara 

Vragen

Deel 2: Praktische voorbeelden van de uitwisseling van multidisciplinaire gegevens

 • 11.15u – Care set Allergy – Anne Nerenhausen & Marie-Alexandra Lambot 
 • 11.35u – Project Manzana – Félix de Tavernier
 • 11.50u – Evolutie van het SUMEHR – Anne Nerenhausen & Benjamin Fauquert
 • 12.05u – Gevaren en uitdagingen – Anne Nerenhausen en Marie-Alexandra Lambot

Vragen

 • 12.15u- Integratie van de modellen in EPIC  – Joelle Thonnard 
 • 12.30u- FHIR en terminologieën, toekomstperspectieven in de Medispring EMDz – François Roucoux & David Frenay

Slotopmerkingen – Christine de Bray

Naast dit congres wordt op 5 mei van 12.30 uur tot 13.30 uur de integratie van zorgsets in Xperthis-Care software gepresenteerd door de heer Delacroix de Zorgi (Xperthis). U kunt deze presentatie hier volgen.

Dr. Marie-Alexandra Lambot – Assistent medisch management van UMC Sint-Pieter / CSCT-coördinator (Community for Support for Clinical Terminologies)

Anne Nerenhausen – Projectmanager bij Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering @ RIZIV

Pablo d’Alcantara – Technisch en strategisch expert @Abrumet

Félix de Tavernier – IT anlyst @ Abrumet

Joelle Thonnard – Physician Medical Information @ St Luc University Clinics

Benjamin Fauquert – Algemene geneeskunde afdeling @ ULB

Dr. François Roucoux – Head Of Medical Information Technology Department @ CHU de Charleroi

Mr David Frenay – CEO – Chief Executive Officer @ Medispring SCRL 

Moderator: Christine de Bray,  Algemeen Directrice van Abrumet

Het CSCT (Community Support for Clinical Terminologies, voorheen Consortium SNOMED CT) is een open community om informatie en ideeën uit te wisselen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen die willen samenwerken om gemeenschappelijke implementatiemodellen te ontwikkelen voor de klinische referentieterminologie in hun Belgische elektronische patiëntendossiers en vertegenwoordigers van dienstverleners die betrokken zijn bij de beoogde ontwikkelingen.

Het CSCT werd opgericht in 2016 en beoogt verschillende doelen: de samenwerking en het gebruik van SNOMED CT bevorderen, expertise verspreiden via gratis opleidingen, de behoeften van de verschillende belanghebbenden centraliseren en de invoering van kwaliteitsstandaarden ondersteunen die aangepast zijn aan de behoeften op het terrein en in overleg tot stand komen, stabiel zijn in de tijd en door iedereen kunnen worden gebruikt.

______________________________

Het team BE-safeshare staat in voor de uitvoering van punt 4.1 van het e-Gezondheidsplan 2019 -2021: “Multidisciplinaire informatie-uitwisseling”. Dit project moet ervoor zorgen dat informatie over patiënten digitaal kan worden uitgewisseld tussen de zorgverleners, ongeacht of ze tot dezelfde of tot verschillende beroepsgroepen behoren.

Concreet creëert het team Be-safeshare standaardmodellen voor de gestructureerde en gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die vermeld worden in het KB 78. Die gegevensmodellen worden ‘Care Sets’ genoemd. Ze worden gecreëerd op basis van internationale standaarden, zoals HL7 FHIR voor de uitwisseling van gegevens en de terminologie SNOMED CT voor een eenduidige weergave van die gegevens voor alle zorgverleners, ongeacht hun taal.

Op termijn zullen de Care Sets het SUMEHR vervangen door het meer modulair te maken, waardoor men onderdelen ervan gericht zal kunnen delen. De uitwisseling van het SUMEHR of van nieuwe Care Sets zal niet langer gebeuren in de Belgische Kmehr-standaard maar via Belgische HL7 FHIR-profielen die afgestemd zijn op de internationale profielen voor gegevensuitwisseling.

______________________________

Abrumet is het platform voor gegevensuitwisseling tussen de zorgactoren in het Brussels Gewest. Deze organisatie wil het onder andere mogelijk maken om via het Brussels Gezondheidsnetwerk gegevens uit te wisselen met de andere eerstelijnszorgverleners van de patiënt: thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, verloskundigen, enz.

Abrumet biedt hen een specifieke kluis om gestructureerde gegevens te kunnen delen volgens de internationale IHE-normen en -standaarden. Daarnaast ontwikkelt de organisatie ook nieuwe tools volgens de FHIR-standaard, die momenteel in België wordt ingevoerd.

Alle presentaties in NL-EN staan ​​tot uw beschikking: Download de presentaties

FHIR-MANZANA project : audio presentatie

met Felix De Tavernier / Filoretta Velica