Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Mijn globaal medisch Dossier

Wat is het verschil tussen GMD en de gezondheidsnetwerken?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) en het Gedeeld Gezondheidsdossier (GGD) zijn twee afzonderlijke dossiers die elkaar aanvullen.

Het Globaal Medisch Dossier bevat al uw medische gegevens en uw gezondheidshistoriek. Het wordt aangemaakt en beheerd door uw huisarts, die zo een totaalbeeld van uw medische gegevens en uw gezondheidstoestand van gisteren en vandaag heeft.

Alle gegevens die op het Brussels Gezondheidsnetwerkworden gedeeld, vormen het zogenaamde Gedeeld Gezondheidsdossier, dat niet moet worden verward met het Globaal Medisch Dossier dat uitsluitend door uw behandelend arts wordt beheerd.

De voordelen van het delen van het Globaal Medisch Dossier:

Aangezien het Globaal Medisch Dossier alle medische informatie over u centraliseert (vaccinaties, ziekenhuisopnames, allergieën en geneesmiddelenintoleranties, röntgenfoto’s, bloedonderzoeken, enz.), draagt het bij tot een betere kennis van de historiek en de door u ontvangen gezondheidszorg. Zo kan uw huisarts zich optimaal om uw gezondheid bekommeren.

Indien u hiermee instemt, maakt het delen van bepaalde gegevens uit uw Globaal Medisch Dossier deze waardevolle medische informatie toegankelijk voor andere gezondheidszorgbeoefenaars. Met andere woorden vergemakkelijkt het delen van uw gezondheidsgegevens de communicatie tussen de zorgverleners en garandeert het de zorgcontinuïteit. Bovendien kan het u tijd en geld besparen en er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet onnodig twee keer hetzelfde medische onderzoek moet ondergaan.

 Het ziekenfonds vergoedt de kosten die gepaard gaan met het openen van uw Globaal Medisch Dossier en u profiteert tevens van een hogere terugbetaling van uw gezondheidszorg.

Werkt uw huisarts, die beheerder is van uw globaal medisch dossier binnen een groepspraktijk?

Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk voortaan het recht op toegang aan uw geïnformatiseerde medische gegevensom een betere continuïteit van uw zorg te kunnen verzekeren.

Share This