Dossier GDPR

Het is algemeen bekend dat geen enkel computersysteem volledig vrij is van risico’s op het gebied van cyberbeveiliging. Desondanks streeft het Brussels Gezondheidsnetwerk ernaar deze risico’s tot een minimum te beperken. In het bijzonder is de bescherming van gezondheidsgegevens, die bijzonder gevoelig zijn, een prioriteit om een klimaat van vertrouwen te creëren voor hun uitwisseling. Dit omvat diverse maatregelen zoals het beveiligen van digitale kluisjes, het sensibiliseren van burgers en het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) door zorgverleners.

Om een hoog niveau van beveiliging te garanderen en het vertrouwen van gebruikers te winnen, heeft de Europese Unie in 2016 een algemene verordening inzake gegevensverwerking aangenomen. Deze AVG moet met name worden nageleefd door gezondheidsprofessionals. Als eGezondheid-service streven wij er daarom naar om zorgverleners de nodige middelen te bieden om aan deze verordening te voldoen. Hiervoor stellen wij negen informatieve fiches en zeven downloadbare documenten ter beschikking, georganiseerd in vijf stappen om hun naleving te vergemakkelijken.

Alle benodigde materialen zijn hier beschikbaar.