Het delen van gezondheidsgegevens via het Brussels Gezondheidsnetwerk

Het Brussels Gezondheidsnetwerk maakt de uitwisseling van bepaalde gegevens over uw gezondheid mogelijk tussen de gezondheidswerkers die u behandelen, in het exclusieve kader van de zorg die u ontvangt en met uw toestemming. U kunt een deel van deze informatie ook zelf raadplegen via een speciaal portaal.

Meer dan 900.000 Brusselaars hebben al toestemming gegeven voor het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens. In deze periode van gezondheidscrisis loggen velen van u ook in om de resultaten van uw Covid-19-test te raadplegen, een kans om uw gemeenschappelijk gezondheidsdossier online te ontdekken. Het Brussels Gezondheidsnetwerk is verheugd over dit vertrouwen in het kader van een betere gezondheidszorg voor de patiënten.

 

Welke gegevens worden gedeeld?

Uw gedeelde gezondheidsdossier omvat uw administratieve gegevens, maar ook de belangrijkste medische informatie over u, of die nu afkomstig is van uw zorgverstrekkers, specialisten, ziekenhuizen of laboratoria die u raadpleegt. Het bevat ook uw allergieën, te vermijden medicatie, vaccinatiegegevens, bloedtestresultaten, röntgenfoto’s, ziekenhuisopnames, familiegeschiedenis, contactpersoon voor noodgevallen en uw laatste wensen. Door deze documenten te delen, kunnen zorgverleners een volledig beeld krijgen van uw gezondheidstoestand. Dit proces van gedeelde gezondheidsgegevens is gebaseerd op dubbele toestemming: die van de patiënt, maar ook die van de zorgverstrekkers. Het hangt af van de praktijk van de dokter. Het kan aan de patiënt zijn om zijn of haar zorgverstrekkers te vragen zijn of haar dossier online in te vullen.

 

Wat zijn de concrete voordelen?

1 – Up-to-date medische gegevens:

Het gedeelde gezondheidsdossier biedt uw zorgverstrekkers de garantie dat hij in real time over uw meest recente gegevens beschikt. De gezondheidswerker heeft toegang tot uw medische geschiedenis tijdens een consult thuis bijvoorbeeld of als u naar de spoedeisende hulp moet in een andere regio. Hierdoor wordt ook vermeden dat tests moeten worden herhaald, wat duur en tijdrovend kan zijn. Een geautomatiseerd dossier dat u overal volgt, betekent ook dat u vrij bent om de zorgverstrekkers van uw keuze te raadplegen, waar hij of zij ook praktiseert.

2 – Een veilig platform :

Het Brussels Gezondheidsnetwerk maakt volledig beveiligde uitwisselingen mogelijk. De gegevens worden gecodeerd en de gezondheidswerkers moeten zich authentiseren via een officieel elektronisch certificeringsproces. Bovendien moet er een directe zorgrelatie met de patiënt bestaan – d.w.z. een therapeutische relatie – wil de beroepsbeoefenaar toegang hebben tot het geautomatiseerde dossier van de patiënt. Contractueel staat het Brussels Gezondheidsnetwerk geen enkele toegang toe buiten het strikte kader van de continuïteit van de zorg. Een bedrijfszorgverstrekkers of een verzekeringsmaatschappij heeft immers geen recht van toegang in het kader van hun controlewerkzaamheden. De patiënten van hun kant moeten zich authentiseren via hun elektronische kaartlezer of via de applicatie itsme om hun toegang tot het instrument te beveiligen.

3 – Gegarandeerde transparantie :

Aangezien het een geautomatiseerd bestand is, worden alle verbindingen getraceerd. U kunt zien welke documenten zijn geraadpleegd, wanneer en door wie. Het is ook een instrument dat u ter beschikking staat om de toegangsrechten tot uw dossier te beheren, om een document voor raadpleging terug te trekken en om zelf de inhoud van bepaalde documenten te raadplegen voor een beter begrip van uw ziekte en de behandeling ervan.

 

Uw toestemming is essentieel

Met inachtneming van de individuele vrijheden is uw instemming het uitgangspunt voor de aanleg van uw gedeelde gezondheidsdossier. U hebt verschillende mogelijkheden om uw toestemming te geven:

  • Via uw huiszorgverstrekkers;
  • Via de opnamedienst van het ziekenhuis;
  • Via uw apotheker;
  • Via uw ziekenfonds;
  • Via uw regionaal gezondheidsportaal als u een elektronische identiteitskaart (eID) hebt of als u de applicatie Itsme hebt gedownload.

Door u in te schrijven bij het Brussels Gezondheidsnetwerk, geeft u ook toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners. Zo kunnen de gezondheidswerkers die u behandelen een globaal en onmiddellijk overzicht krijgen van uw gezondheid, voor betere zorg en in alle veiligheid. Het Brussels Gezondheidsnetwerk is opgericht door en voor de Brusselse openbare en privéziekenhuizen en de Franstalige en Nederlandstalige verenigingen van zorgverstrekkers in Brussel (FAMGB en BHAK) die u behandelen.

 

Voor meer informatie: www.reseausantebruxellois.be. Er zijn korte en zeer eenvoudige handleidingen beschikbaar. Zij stellen u in staat om in een paar minuten de fundamentele concepten van de uitwisseling van gezondheidsgegevens te begrijpen.

 

Artikel gepubliceerd in het Frans in La Libre op 07 april 2021

Share This