BRUSSEL, september 2021- Vanaf 15 september kan een zorgverstrekkers jou een medicatievoorschrift meegeven zónder dat daar nog papier bij te pas komt. Je eID, rijksregisternummer of een bewijs van voorschrift op je smartphone volstaat dan om de geneesmiddelen op te halen in de apotheek. Wie dat wil, zal nog altijd een papieren bewijs meekrijgen.

“De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift is een mijlpaal voor de Belgische gezondheidszorg”, vertelt dr. Apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e, de vzw die het hele proces in goede banen helpt leiden. “Als burger kan je straks niet alleen je voorgeschreven medicatie zonder papieren bewijs ophalen. Met de “privacyvlag” kan je zelf bepalen wie welke medicatie mag zien bij het afhalen met eID.

Sinds 1 januari 2020 zijn zorgverstrekkers, tandzorgverstrekkers en vroedvrouwen in België verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Tot nu toe krijg je als burger nog een papieren bewijs mee met daarop een unieke barcode. Maar vanaf 15 september komt daar verandering in: dan kan je ervoor kiezen om géén papieren bewijs meer te ontvangen.

Hoe haal je dan je voorgeschreven medicijnen op bij de apotheker? Dat zal op verschillende manieren kunnen.

 • (NIEUW ) Identiteitskaart / rijksregisternummer: je hoeft geen smartphone te hebben of overweg te kunnen met apps om je voorgeschreven medicatie zonder papiertje op te halen. De apotheker kan je voorschrift ook ophalen via zijn of haar softwaresysteem aan de hand van je eID. Heeft je apotheker jouw eID de voorbije 15 maanden al minstens eenmaal ingelezen, dan volstaat je rijksregisternummer.
 • Digitaal: je kan de apotheker een bewijs van je elektronisch voorschrift laten zien op je smartphone. Dat kan via www.brusselsgezondheidsnetwerk.be die zal omleiden naar www.mijngezondheid.be, of een app van een private speler uit de softwaresector. Om je voorschrift(en) te kunnen ophalen en tonen aan de apotheker, zal je je steeds eerst moeten aanmelden, bijv. via de app itsme®. NIEUW is vooral dat er meer en meer apps komen die verbonden zijn met het Recip-e systeem zodat je direct toegang hebt tot het elektronisch voorschrift via digitale weg. De verschillende overheden in ons land, de zorgverleners, de patiëntenverenigingen en de ziekenfondsen zullen burgers de komende weken en maanden uitgebreid informeren over alle digitale tools die je kan gebruiken.
 • Papier: je kan nog altijd een papieren bewijs vragen aan je voorschrijver. Die zal je dan net zoals vandaag een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift meegeven.

Dr. Apr. Katrien Thorré: “Als patiënt zal je altijd zélf kunnen kiezen hoe je je voorschrift meekrijgt. De zorgverleners zullen die keuze respecteren en je met veel plezier helpen als je vragen hebt.”

Privacy

De dematerialisatie houdt verschillende voordelen in. Belangrijk is de privacy die de je zelf kan zetten of je kan het vragen aan je zorgverstrekkers. Dankzij de “privacyvlag” kan je straks zélf bepalen wie welk voorgeschreven medicijn mag zien van de ganse lijst openstaande voorschriften (bij het afhalen met eID). Met het papieren of digitaal bewijs kan je bij elke apotheker altijd 1 terecht en toon je alleen de inhoud van dat voorschrift en niet van de ganse lijst.

Voordelen voor de patiënt:

 • Je krijgt extra mogelijkheden om je voorgeschreven medicatie op te halen.
 • Met de “privacyvlag” kan je volledig zelf bepalen welke apotheker welk voorgeschreven medicijn te zien krijgt. Vink je de vlag aan voor een bepaald medicijn, dan zal de apotheker die je eID inleest of je rijksregisternummer intikt dat medicijn níet te zien krijgen. Voor het geneesmiddel dat je wil afschermen, krijg je een papieren of een digitaal bewijs mee en enkel de apotheker aan wie je dat bewijs toont, krijgt het medicijn te zien. Op die manier wordt je privacy veel beter gewaarborgd. Je kan de privacyvlag zelf instellen of de voorschrijver kan dat voor jou doen.
 • In uitzonderlijke situaties kan je huiszorgverstrekkers je een voorschrift bezorgen zonder dat hij of zij je moet zien. Dat kan bijv. nuttig zijn als je een chronische aandoening hebt en een verlengvoorschrift nodig hebt.
 • Wil je graag een papieren bewijs, dan kan dat nog altijd. De voorschrijver kan tot vier voorschriften afdrukken op één A4-document.
 • Je kan je eigen voorschriften beheren via een (web)app, een app of website, zoals www.mijngezondheid.be.

Voordelen voor zorgverleners:

 • De voorschrijver kan de status van een voorschrift digitaal opvolgen.
 • Problemen met verloren voorschriften (of beter: “papieren bewijzen van elektronische voorschriften”) worden steeds meer verleden tijd.
 • In bepaalde situaties kan een zorgverstrekkers een voorschrift afleveren zonder de patiënt fysiek te zien.
 • Haal je je medicatie op met je eID of rijksregisternummer, dan kan de apotheker je beter advies verlenen. Hij of zij krijgt immers de volledige lijst van jouw voorschriften te zien (uiteraard behalve die voorschriften die je hebt afgeschermd met de privacyvlag). Gebruik je een papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift, dan ziet de apotheker enkel de medicatie op dat voorschrift in plaats van het totaalplaatje.
 • De apotheker kan ook advies geven rond de geldigheid van je voorschriften zodat je steeds voldoende medicatie hebt.

Wat als je zelf niet naar de apotheek kan?

Je kan nog steeds een papieren bewijs meegeven, of een digitaal bewijs voorzien (bijvoorbeeld foto).

Tegen eind 2021 zal je een digitale volmacht aan iemand kunnen geven waardoor die jouw medicatie met zijn of haar eigen eID of app zal kunnen ophalen. Binnenkort volgt daar meer uitleg over.