11 februari 2021 – Persbericht

               

Laten we er samen voor zorgen dat de patiënt blijft vertrouwen in de uitwisseling van gezondheidsgegevens   

Volgens de laatste motivatiebarometer van de Belgen die op 11 februari in Le Soir werd gepubliceerd, “heeft 84% van de Belgen een bijna totaal vertrouwen in de zorgverleners om samen te werken en een punt achter de epidemie te zetten “.

Het Réseau Santé Wallon en het Brussels Gezondheidsnetwerk zijn verheugd over het vertrouwen dat het publiek in hun leden heeft. Beide netwerken worden namelijk beheerd door de zorgprofessionals zelf, met het oog op een vlotte elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens en exclusief voor de zorgverlening ten behoeve van de patiënt.

De Eerste Minister heeft onlangs een – langverwacht – parlementair debat aangekondigd over het beheer van gezondheidsgegevens tijdens een pandemie. Daarom willen de voorzitters van de twee gezondheidsnetwerken, Dr. Olivier en Dr. Cuvelier, er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is om het vertrouwen van de patiënten te behouden.

Volgens hen is het van essentieel belang dat de gezondheidsgegevens op gewestelijk niveau gehost blijven, binnen de zorginstellingen zelf of via infrastructuren die zijn opgezet onder toezicht van zorgprofessionals. Zo kunnen de gegevens worden beheerd conform de GDPR-regelgeving en het medisch beroepsgeheim. Daarnaast is het ook belangrijk dat we de patiënten de nodige transparantie bieden omtrent de toegang tot hun gegevens: zowel bij het Réseau Santé Wallon als bij het Brussels Gezondheidsnetwerk worden alle toegangen getraceerd en zijn ze in een paar muisklikken onmiddellijk zichtbaar voor de patiënt.

Nu er in het kader van COVID-19 steeds minder sprake is van grote urgentie, is het van essentieel belang dat de goede praktijken en de wetgeving door alle actoren worden nageleefd. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat men blijft vertrouwen in het systeem voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en hun patiënten, een systeem dat elke dag levens redt.

Dokter Lawrence Cuvelier

Dokter Philippe Olivier

 

Perscontacten

Brussels Gezondheidsnetwerk 

Christine de Bray – Directrice Brussels Gezondheidsnetwerk

Dokter Lawrence Cuvelier – Voorzitter Brussels Gezondheidsnetwerk

Réseau Santé Wallon

Dokter André Vandenberghe – Strategisch directeur van het Réseau Santé Wallon