Vaccinatieregistratie : wat is nieuw voor jou?

Vaccinnet, voor Vlaanderen, krijgt binnenkort zijn equivalent voor de Waalse en Brusselse gewesten. Het doel van dit grote project is om burgers op elk moment toegang te geven tot hun volledige vaccinatiestatus op het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Voor zorgverleners is het de bedoeling om het doorsturen van informatie en het registreren van vaccinatiegegevens volgens de nieuwe internationale standaard die in België is aangenomen, te vergemakkelijken, waar men ook praktiseert. Met andere woorden, het zal niet langer alleen de huisarts zijn die de vaccinaties van zijn patiënten buiten zijn praktijk registreert: elke vaccinator (zoals een reizigerskliniek in het ziekenhuis of een apotheker) zal dit kunnen doen. Meer samenwerking, completere vaccinatiegegevens en minder administratieve lasten voor huisartsen.

Het project is momenteel in ontwikkeling, maar huisartsen, ziekenhuizen en apothekers (voor griepvaccins) kunnen al vaccinatiegegevens registreren. Dit geldt niet voor COVID-vaccinaties, die nog steeds worden geregistreerd op Vaccinnet (zie screenshot).

Dit is hoe: 

Met de Vaccicard-applicatie kan een arts die onderweg is en niet via software op het netwerk is aangesloten, de vaccinatiegegevens van zijn patiënt registreren in het nieuwe standaardformaat dat door België is gedefinieerd. Om de Vaccicard-applicatie te gebruiken moet je :

  1. Maak als zorgverleners verbinding met het Brussels Gezondheidsnetwerk
  2. Klik op “Vaccinatieregister” (zie schermafbeelding)
  3. Vind uw patiënt
  4. Codering van vaccinatiegegevens
  5. Bevestig

Sinds 15 november 2023 is de applicatie direct beschikbaar via de huisarts bedrijfssoftware. Huisartsen kunnen de vaccinatiegegevens van hun patiënten rechtstreeks via hun EMD registreren door te klikken op “RSB-toepassing RSW3- Vaccicard”, de toepassingslink naar Vaccicard.

Als u deze applicatielink niet ziet in uw software, kunt u vaccinaties blijven registreren in uw bedrijfssoftware zoals u voorheen deed. De ingevoerde vaccinatiegegevens worden nog steeds geëxporteerd naar SumEHR en zijn ook zichtbaar op het tabblad vaccinaties.

De Link-applicatie voor Vaccicard is nu ook te zien in EPD’s van ziekenhuizen zodat zij de vaccinatiegegevens van patiënten kunnen bekijken.

Apothekers hebben 2 opties:

  • Of ze registreren de griepvaccinatiegegevens via een eForm in hun software. In de nabije toekomst zullen deze gegevens hopelijk worden overgedragen aan het Brussels Gezondheidsnetwerk. In de tussentijd zijn ze nog niet zichtbaar voor zorgverleners of patiënten.
  • Of ze kunnen de vaccinatie registreren via Vaccicard door in te loggen op het Brussels Gezondheidsnetwerk en daarvoor de link naar de toepassing te selecteren.

In een volgende fase is het ook de bedoeling om de software die wordt gebruikt door specialisten in arbeidsgeneeskunde, schoolgeneeskunde, enz. via deze Link-toepassing te verbinden met Vaccicard.