Brusselaars kunnen vanaf nu hun vaccinatie-overzicht, dat alle informatie over hun vaccinatie tegen Covid-19 bevat, afdrukken via het Brussels Gezondheidsnetwerk. Ze kunnen ook meteen hun persoonsgegevens bijwerken. Het gaat om een tijdelijke oplossing in afwachting van het Europese “Digital Green Certificate”, voorzien voor de maand juni.

Het vaccinatie-overzicht is het resultaat van een samenwerking tussen het Brussels Gezondheidsnetwerk, Abrumet, Fratem en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het is beschikbaar via de link https://brusselshealthnetwork.be, binnen de 48 uur na de toediening van het vaccin. Met het overzicht heeft de patiënt een papieren spoor van zijn vaccinatie.

Hoe krijg je je vaccinatie-overzicht?

Om je vaccinatie-overzicht te krijgen via de portaalsite van het Brussels Gezondheidsnetwerk, hoef je enkel maar te klikken op de groene knop waarmee je rechtstreeks toegang krijgt tot je Covid-19-gegevens. Internetgebruikers kunnen dan hun vaccinatie-overzicht zien, maar ook de resultaten van hun Covid-19-tests.

  • Wie geen toestemming heeft gegeven voor het digitaal delen van zijn/haar gezondheidsgegevens, heeft enkel toegang tot het overzicht van zijn/haar Covid-19-vaccinatie, en ook 2 weken lang tot de resultaten van Covid-19-tests. Om de diensten van het Brussels Gezondheidsnetwerk te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot al je medische gegevens vragen we alle Brusselaars om hun toestemming te geven voor het digitaal delen van hun gegevens in het kader van zorgcontinuïteit.
  • Wie al toestemming heeft gegeven voor het digitaal delen van zijn/haar gezondheidsgegevens heeft daarnaast ook toegang tot een lijst met alle documenten (waaronder de resultaten van Covid-19-tests) die gedeeld worden door de zorgverleners die hen zorg toedienen. Als de instelling die het document heeft opgesteld, de patiënt er toegang toe geeft, kan hij/zij die documenten openen en raadplegen.

De portaalsite en MyHealthViewer geeft ook toegang tot de testresultaten en de vaccinatiegegevens tegen Covid-19, net als de federale portaalsite www.mijngezondheid.belgie.be. Op die laatste zijn ook testresultaten beschikbaar, maar kan je nog geen uittreksel afdrukken.

Beveiligde authenticatie met een elektronische identiteitskaart of de Itsme-app is vereist om toegang te krijgen tot alle portaalsites voor gezondheidszorg in het land.

Inge Neven, directrice van de dienst Gezondheidsinspectie van de GGC, vindt het een goede zaak dat “alle Brusselaars die dat willen, van nu af aan via het Brussels Gezondheidsnetwerk hun vaccinatiegegevens kunnen downloaden en afdrukken, in het Frans, Nederlands of Engels.

Christine de Bray, directrice van het Brussels Gezondheidsnetwerk, voegt daaraan toe: “Dat dit Covid-vaccinatieoverzicht beschikbaar is voor de Brusselaars, is het resultaat van samenwerking met heel wat partijen (zorgverstrekkers, vrijwilligers, technische partners), op alle niveaus. Dat gaf ons de mogelijkheid om het document met spoed te ontwikkelen, zodat de gegevens snel konden worden geregistreerd en vervolgens toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Hoe werk je je persoonsgegevens bij?

Als je vaststelt dat bepaalde gegevens met betrekking tot je Covid-19-vaccinatie foutief zijn of ontbreken, kan je terecht bij het Brusselse callcenter. Dat zal verzoeken van de burgers behandelen.

“Aan de hand van dit tijdelijke vaccinatie-overzicht kunnen gevaccineerden nagaan of er, ondanks de zorgvuldigheid van alle partijen tijdens de hele procedure, bepaalde gegevens ontbreken of onjuist zijn. Er kunnen ook technische problemen zijn geweest. Door samen te werken en deze mogelijke fouten aan de GGC te melden, zorg je ervoor dat zij de nodige correcties kan aanbrengen. Onze teams staan klaar om alle burgers te helpen, zodat ze in juni het Digital Green Certificate kunnen verkrijgen,” verduidelijkt mevrouw de Bray.

Voorbeeld van een vaccinatie-overzicht:

Eén en dezelfde doelstelling: iedereen helpen om gevaccineerd te raken zodat we de gezondheidscrisis zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

Persbericht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC van 18 mei 2021