En 2024 zet de digitalisering van overheidsdiensten in Brussel zich voort met een gestage groei, sterk beïnvloed door de gezondheidscrisis. Het is noodzakelijk om burgerdiensten aan te passen aan digitale middelen, terwijl de traditionele kanalen (fysieke balie, telefoon, post) behouden blijven.

Dit is de belofte van het project “Digitaal Brussel”: “Digitaal Brussel is het eerste Belgische initiatief dat de ontwikkeling van digitalisering omlijst door burgers meer inclusieve en toegankelijke publieke diensten te garanderen. De essentie van Digitaal Brussel is niet om op te leggen, maar om een nieuwe keuze te bieden, een extra mogelijkheid voor de burgers.” aldus Bernard Clerfayt, minister van digitale transitie.

 

… vergeleken met de diensten aangeboden door het Brussels Gezondheidsnetwerk

Normen opgelegd door het project "Ordonnantie"Aan de kant van het Brussels Gezondheidsnetwerk
Behoud van fysieke balies, telefoon en post voor degenen die geen gebruik willen maken van digitale middelenWij zijn bereikbaar op 02 513 01 68: Maandag, dinsdag, donderdag (13u-16u) en woensdag, vrijdag (8u-12u30). Ons adres: Bergstraat 11, 1000 Brussel
Beschikbaarheid van alle procedures online (administratieve procedures, communicatie, invullen van formulieren) voor degenen die dat wensenU kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via het online contactformulier. Alle procedures met betrekking tot uw gezondheidsdossier zijn beschikbaar in de vorm van formulieren op onze website.
Begeleiding aangeboden door de overheid om de burger te helpen bij online proceduresWij organiseren gratis informatiesessies voor patiënten online of persoonlijk. U bent welkom hier
Toegankelijkheid aangepast aan mensen met een handicapWe werken momenteel aan de toegankelijkheid van onze website om het WCAG2.1-label te verkrijgen
Mogelijkheid voor de burger die online stappen heeft ondernomen om terug te keren naar traditionele kanalenHet is heel goed mogelijk om terug te keren naar traditionele kanalen

Ondanks obstakels op het gebied van toegankelijkheid of weerstand biedt digitalisering voordelen zoals snelheid, gemak en toegankelijkheid. Online diensten maken het mogelijk om stappen te ondernemen waar en wanneer men maar wil.

Hieronder vindt u een lijst van gedigitaliseerde openbare diensten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegankelijk via:

Its Me
  • Brussels Gezondheidsnetwerk – uw Brussels patiëntenportaal (om uw gedeelde gezondheidsdocumenten te bekijken)
  • Mijn Gezondheid– het nationale portaal om uw gezondheidsgegevens te raadplegen
  • IRISbox – het elektronische loket van de administraties (administratieve documenten, procedures bij de lokale of regionale overheid)
  • MyBEnefits – uw sociale voordelen (elektriciteit, gas, water…)
  • MyActiris – uw zoektocht naar werk
  • MyTax – uw Brusselse belastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting…)
  • eBox – uw officiële e-mails
  • MyPension – uw online pensioendossier
  • MyMinfin – uw belastingaangiftes

Klik hier om de gezondheidsgegevensuitwisseling in beelden te ontdekken (Project van het Brussels Gezondheidsnetwerk in samenwerking met het Nationaal Intermutualistisch College)

Klik hier voor meer informatie over de digitale transitie in Brussel.