Eerste evaluatie en dynamisch actieplan om knelpunten op te lossen

Op 15 september jl. werd het gedematerialiseerd geneesmiddelenvoorschrift volledig uitgerold. Intussen vond een eerste evaluatie plaats. Recip-e stelde ook een dynamisch actieplan op om de knelpunten die naar boven komen zo snel mogelijk op te lossen met de betrokken partners.

Bij de dematerialisatie spelen verschillende stakeholders een rol:

  • het e-health-platform staat in voor de basisdiensten van e-health;
  • het Nationaal Intermutualistisch College staat in voor het beheer van de therapeutische relatie, de controle van de verzekerbaarheid van een patiënt en de attesten voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV;
  • de ontwikkelaars van software voor (huis)artsen, tandartsen, apothekers en patiënten zorgen voor de verbondenheid met  Recip-e en zien toe op de compatibiliteit met elkaar en met Recip-e;
  • de archiverings- en tariferingsdiensten voor apothekers staan in voor de administratieve verwerking van de voorschriften bij de apotheker;
  • daarbij komen de verschillende diensten die een rol spelen in het eID-: de FOD Buitenlandse Zaken (BuZa), de FOD Binnenlandse Zaken (BiZa) en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)
  • de voorschrijvers creëren een voorschrift, de apothekers halen het voorschrift af, de patiënten raadplegen en beheren de voorschriften (incl. de nieuwe functies van dematerialisatie: privacyvlag en reservatie van medicatie). Allemaal gebruiken ze daar hun eigen software voor;
  • Recip-e zelf schrijft de specificaties uit voor de ontwikkelaars van de software.

Die verscheidenheid aan stakeholders is een troef maar brengt logischerwijs ook een belangrijke uitdaging met zich mee. Om het proces in de hele end-to-endketen geruisloos te laten verlopen, moet elk onderdeel bij elke actor immers goed functioneren.

Dr. apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e: “Met dit dynamische actieplan zullen we voor elk probleem nagaan waar de oorzaak zich bevindt, zodat de betrokken partner(s) het zo snel mogelijk kunnen oplossen. We zullen ook steeds zeer transparant communiceren over de knelpunten. Zorgverleners en patiënten hebben daar recht op. En met zoveel schakels in de keten van dematerialisatie is transparantie ook noodzakelijk om knelpunten gericht te kunnen aanpakken.”

Eerste evaluatie

Sinds de volledige uitrol op 15 september 2021 volgde al een eerste grondige evaluatie.

  • Apothekers konden al op 1 juni 2021 starten met het volledig papierloos voorschrift. Zij hebben sindsdien meer mogelijkheden om patiënten farmaceutisch advies te verlenen, doordat ze een overzicht van alle openstaande voorschriften krijgen.
  • Sinds 15 september kunnen alle voorschrijvers volledig gedematerialiseerd voorschrijven. We zien dat steeds meer artsen geen print meer meegeven met hun patiënten en dat ze hen sensibiliseren om hun medicatie via een app of met hun eID op te halen bij de apotheker.
  • Patiënten ten slotte vinden in steeds groteren getale de weg naar apps waarmee ze hun geneesmiddelen kunnen ophalen én hun eigen voorschriften kunnen beheren. Nog dit jaar lanceert de overheid de app “MijnGeneesmiddelen” die elke burger gratis zal kunnen gebruiken.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u door hier te klikken.

Knelpunten en oplossingen

Op basis van overlegmomenten en van de feedback die binnenkwam van voorschrijvers, apothekers en burgers identificeerde Recip-e ook enkele knelpunten. In de annex van dit persbericht lijsten we die op, samen met de mogelijke oplossingen op korte termijn. Intussen gaan de betrokken actoren zo snel mogelijk op zoek naar een structurele oplossing.

Meer info?

 • Journalisten kunnen vragen stellen via communication@recip-e.be
 • Bezoek de recip-e website.
 • Ben je zorgverlener en ondervind je zelf een probleem, deel het dan zeker met ons (ticket@recip-e.be). Hoe meer informatie we hebben, hoe sneller we een oplossing kunnen vinden. Geef daarbij altijd de RID en idealiter het tijdstip van voorschrijven (voorschrijver) en/of ophalen (apotheker) mee. Andere relevante info is ook welkom.

Een samenvatting van dit artikel in beelden vindt u door hier te klikken.