Het Brussels Gezondheidsnetwerk biedt gezondheidsactoren een nieuwe, gratis en geaccrediteerde opleiding aan over de veiligheid en vertrouwelijkheid van het gedeeld gezondheidsdossier.

In de zorgsector worden steeds meer gezondheidsgegevens uitgewisseld via digitale technologie of zelfs rechtstreeks via de elektronische identiteitskaart. Daarom vinden we het belangrijk mensen goed te informeren en gerust te stellen over de voorwaarden voor de toegang, de inhoud, de omgeving en de veiligheid van de gezondheidsnetwerken.

Vanaf 20 juni 2022 kan u bij het Brussels Gezondheidsnetwerk een opleiding volgen onder de titel “Gedeeld Gezondheidsdossier: veiligheid en vertrouwelijkheid”.

De gratis opleiding is gericht op alle actoren in de gezondheidszorg en geeft recht op punten voor permanente vorming. 

Tijdens de opleiding overlopen we de voordelen van elektronische gezondheidsgegevens vanuit het oogpunt van de vertrouwelijkheid. Daarbij gaan we dieper in op de verschillende veiligheidsniveaus die de systemen veilig en betrouwbaar maken. Gezondheidsgegevens worden namelijk als gevoelige gegevens beschouwd. De patiënten en de zorgverleners delen ze in een specifieke context: de continuïteit van de zorg, om optimale zorg mogelijk te maken en het medisch beroepsgeheim te garanderen.

In de praktijk gaat het om de volgende gegevens:

  • identificatiegegevens: voor- en familienaam, adres, enz.
  • informatie over de gezondheid van de patiënt: samenvattend gezondheidsdossier (Sumehr), pathologie, diagnose, medicatie, verzorging, enz.
  • informatie verkregen tijdens tests, onderzoeken, consultaties bij specialisten of een follow-up na een operatie

In onze opleidingsagenda vindt u ook andere data en tal van andere opleidingen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt en de deelnemers zijn verplicht om zich in te schrijven.

Ter herinnering: in 2021 heeft het Brussels Gezondheidsnetwerk samen met zijn Data Protection Officer een opleiding ontwikkeld over de regels die gevolgd moeten worden om te voldoen aan de AVG-regelgeving (GDPR). Binnenkort publiceren we ook een video en een dynamische presentatie over dit onderwerp op onze website.

Perscontact:

Cécile Palies – Communicatieverantwoordelijke