Opleidingen

Ik blijf bijleren

De online training kan worden gevolgd waar en wanneer u dat wenst.

Sommige van deze opleidingen verlenen via het RIZIV accreditaties aan zorgverstrekkers en/of vroedvrouwen, en via Pro-Q-Kine aan kinesisten. Aan de andere zorgverleners kunnen wij op het einde van de e-learning een deelnameattest verstrekken.  

Nieuwe opleidingen

Gedeelde Gezondheidsdossier : Privacy en Security

Deze opleiding is bedoeld voor alle zorgverleners. Het biedt u de mogelijkheid om e-gezondheidsinstrumenten te leren kennen vanuit het oogpunt van privacy en security van gezondheidsgegevens

Tijdens deze opleiding zullen we de eHealth-omgeving opnieuw bekijken, vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Daarbij is het van essentieel belang bepaalde begrippen te (her)definiëren, zoals:

  • Welke gegevens delen wij en met wie delen wij die?
  • Hoe werkt het tussen de regio’s van het land?
  • Waarom kunnen we spreken over een veilig netwerk?
  • Hoe kan elke partij bepaalde documenten in het gedeeld gezondheidsdossier “vertrouwelijk” maken?

Wij zullen ook de aspecten van veiligheid en vertrouwelijkheid bespreken, zowel in de ziekenhuisomgeving als daarbuiten.

Ontdek nu onze dynamische presentatie!

Vind al onze opleidingen en schrijf u snel in ! Ze zijn gratis en geaccrediteerd.

De GDPR in mijn beroepspraktijk

Binnenkort

Onze opleidingen

Selecteer de cursussen die voor u relevant zijn.

Jij bent een :

02 jun 2023 | HEALTHONE - Het gedeeld medicatieschema : van voorschrijven tot afleveren (Organise_par Réseau Santé Bruxellois - Praktijk Coach)

Live - Iedereen voor zijn Scherm | Webinar | aucune_place_restante

Het gedeeld medicatieschema is een essentieel instrument voor het delen van medicamenteuze informatie van uw patiënten via e-gezondheid.

Al onze opleidingen >

Share This