De e-gezondheidsweek is een manier om patiënten te informeren over hun Gedeeld gezondheidsdossier.

Deze campagne is een speciaal moment van het jaar om zorgverleners aan te moedigen om in gesprek te gaan met hun patiënten over het delen van gezondheidsgegevens.

Huisartsen: jullie zijn onze ambassadeurs!

U speelt een cruciale rol bij de voorlichting van uw patiënten over het delen van hun gezondheidsgegevens.

  1. Ter gelegenheid van de e-gezondheidsweek ontvangt u, vanaf 6 juni 2022, per post een poster om in uw wachtkamers op te hangen.
  2. Wij nodigen u ook uit om Sumehrs te publiceren voor uw patiënten. Dit is een essentieel document bij de behandeling van uw patiënten in een noodgeval.

Als u wilt leren hoe u efficiënt een Sumehr moet opstellen, schrijf u dan in voor een opleiding in verband met uw software.

Alle beroepen : ook voor u een programma!

De kwestie van gegevensbeveiliging is belangrijk en het is al sinds bijna tien jaar dat gezondheidsgegevens tussen gezondheidswerkers worden uitgewisseld via beveiligde gezondheidsnetwerken zoals het Brussels Gezondheidsnetwerk. Na een decennium van ontwikkelingen, nieuwe functies, veranderingen in toegang en regelgeving (waaronder de GDPR in 2018), hoe zit het met de veiligheid?

De beveiliging en vertrouwelijkheid van gezondheidsgegevens is een onderwerp dat de grootst mogelijke transparantie vereist. Om de bezorgdheden van iedereen op een toegankelijke manier aan de orde te stellen, organiseert het Brussels Gezondheidsnetwerk op dinsdag 14 juni een debat tijdens onze e-gezondheidsweek. (Registratie vereist en afhankelijk van beschikbaarheid, klik hier!)

Wij stellen voor om op maandag 20 juni een specifieke opleiding over de beveiliging van gezondheidsgegevens te organiseren. Onder de titel: ” Gedeelde Gezondheidsdossier: Privacy en Security” zullen we de eHealth-omgeving opnieuw bekijken, vanuit het oogpunt van vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.

Wij zullen ook de aspecten van veiligheid en vertrouwelijkheid bespreken, zowel in de ziekenhuisomgeving als daarbuiten.

De details van de opleiding en de inschrijvingslink vindt u hier.

Ziekenhuizen: wij trainen uw teams

We kunnen niet anders dan vaststellen dat deze gezondheidscrisis de ogen van talloze patiënten heeft geopend voor de elektronische deling van gezondheidsgegevens. En dat is ook wat we met onze e-Gezondheidsweek willen doen.
Bereid uw teams voor op het ondervragen van burgers.  

Ze voelen zich steeds meer betrokken en proberen te begrijpen wat er wordt gedeeld, wie er toegang toe heeft en waarom bepaalde documenten niet toegankelijk zijn voor henzelf noch voor de zorgactoren met wie ze echter wel contact hebben. Ook voor uw personeel kan dit soms niet helemaal duidelijk zijn.
Bij het Brussels Gezondheidsnetwerk stellen wij alles in het werk om uw medisch en administratief personeel de nodige ondersteuning te bieden.

Wij bieden face-to-face opleidingen, het hele jaar door, aangepast aan elke functie, om de raadpleging en publicatie van medische gegevens te vergemakkelijken en om de voordelen van deze elektronische uitwisseling aan de patiënten uit te leggen.

Bent u hierin geïnteresseerd?

Maak een eerste afspraak via sarra.ghellai@abrumet.be of 0471 87 73 52 om de opleidingsaanpak af te stemmen op uw interne werking.