Details van de tool voor de registratie van vaccinaties op het Brussels Gezondheidsnetwerk

We hadden het er al over in onze nieuwsbrief van december en willen voor u nog een en ander verduidelijken.

We onderscheiden:

Visualisatie van vaccinaties

De patiënt (en zijn zorgverleners voor patiënten met geïnformeerde toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens) kan voortaan zijn vaccinaties centraal bekijken in het tabblad ‘vaccinatie’ van ons portaal. Het gaat om:

  • de vaccinaties die door de huisartsen zijn ingevoerd in het SUMEHR (KMEHR)
  • de COVID-vaccinaties die zijn geregistreerd via Vaccinnet (KMEHR)
  • de vaccinaties die zijn geregistreerd via Vaccicard (FIHR) – momenteel gaat het enkel om het MonkeyPox-vaccin, maar in de loop van 2023 zullen ook alle niet-COVID-vaccinaties kunnen worden ingevoerd.

In de nabije toekomst zullen alle vaccinaties die zijn geregistreerd via Vaccinnet en ter beschikking gesteld via Vitalink, zichtbaar zijn (en niet meer alleen de COVID-gegevens).

Voor alle patiënten, tot welke taalrol ze ook behoren, wordt het dus heel eenvoudig.

 

Invoer van vaccinatiegegevens

Voor professionals zal dat concreet als volgt gaan:

 • Franstalige huisartsen:
  • Op korte termijn: u kunt de vaccinaties blijven invoeren in het SUMEHR via uw professionele software
  • Op middellange termijn: u kunt onze vaccinatietool Vaccicard gebruiken via uw professionele portaal. Door op een link te klikken, belandt u op het formulier om de gegevens in te voeren.
  • Op lange termijn: u registreert toujours de vaccinaties via uw professionele software, wat altijd de bedoeling is geweest op het vlak van het delen van gezondheidsgegevens, om in uw praktijk geen vertraging op te lopen.
 • Nederlandstalige huisartsen die in Brussel werken
  • Op korte termijn: u kunt de vaccinaties blijven invoeren via het SUMEHR of de app Vaccinnet, afhankelijk van wat u nu doet.
  • Op middellange termijn: u kunt desgewenst de Vaccicard-app gebruiken.
  • Op lange termijn: u verricht deze registratie in FIHR via uw professionele software, en wel in onze FIHR-kluis of, zodra ze klaar zullen zijn, in Vaccinnet v2.
 • Ziekenhuizen
  • Op korte termijn: u kunt de MonkeyPox-vaccinaties registreren via de Vaccicard-app.
  • Op middellange termijn: u kunt met de Vaccicard-app ook de andere vaccins registreren.
  • Op langere termijn: u voert deze registratie uit via uw professionele software. De Xperthis-software is deze integratie al aan het voorbereiden. De andere softwarepakketten zullen volgen, met de steun van onze ministers en administraties.

Waar en welk registratiekanaal ook wordt gebruikt, alle geregistreerde vaccinaties zullen volgens de regels van het hub-metahub-systeem zichtbaar zijn voor gezondheidswerkers en patiënten zelf.

Apothekers van hun kant kunnen de COVID-vaccins momenteel registreren via Vaccinnet: we vallen dus terug op de hiervoor beschreven gevallen. Als er nog andere vaccinaties van het ‘sanitaire’ type zijn, zal moeten worden gekeken naar wat er gebeurt in ieder gewest, op zowel juridisch als praktisch vlak. In ieder geval zal de integratie via een API desgewenst mogelijk zijn voor elke software.

 

Hosting van gegevens

De gestructureerde gegevens zullen worden overgebracht naar de kluis van het gewest waar de patiënt woont, zoals het geval is voor SUMEHR’s, zodra de kluis van dat gewest klaar is.

Abrumet organiseert geregeld info- en overlegbijeenkomsten tussen hubs en kluizen, zodat de informatie vlot blijft circuleren tussen de verschillende gewesten.

Net als voor de SUMEHRs worden alle gegevens ingevoerd, zodat ze niet verloren gaan en voor de patiënten zichtbaar zijn, ongeacht het voor de weergave gekozen portaal.

 

Wat u moet onthouden: 

Op weg naar de structurering van gedeelde gegevens

 • Invoer van vaccinatiegegevens wordt weldra completer: met bijvoorbeeld vaccinaties die gebeuren in ziekenhuizen en vaccinaties die het ONE registreert voor kinderen en jongeren onder 18 jaar.
 • Completere visualisatie voor de patiënt, gegroepeerd op één plek ongeacht de vaccinatieplaats of de wijze waarop ze is geregistreerd: het nieuwe tabblad ‘Vaccinaties’ op het patiëntenportaal
 • Geleidelijke overgang naar gestructureerde vaccinatiegegevens, volgens de FHIR-normen die met alle stakeholders van alle gewesten zijn vastgesteld 

Met respect voor de grondwet (6e staatshervorming). 

Share This