Connexion RSB

De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

Het VIDIS-project (Virtual Integrated Drug Information System) wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren tussen alle partijen die betrokken zijn bij het medicamenteuze proces in België.

 

Het staat ook voor een verandering van de werkmethodes van alle betrokkenen.

Sinds 1 januari 2020 zijn zorgverleners verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Het gaat om een eerste fase in de dematerialisatie van de voorschriften. Vandaag moet de voorschrijver echter nog altijd een papieren bewijs van elektronisch voorschrift afdrukken en meegeven aan de patiënt.

Vanaf 15 september 2021 zal de gebruiker nog altijd het papieren voorschrift kunnen gebruiken, maar is dat niet langer verplicht. Het uiteindelijke doel is een volledige digitalisering van het voorschrijfproces.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIZIV:
– De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

– Meer info over dit proces van dematerialisatie en wat er precies wijzigt voor de voorschrijver, voor de apotheker en voor de patiënt, vindt u uitgeschreven in deze pdf.

Share This