La dématéralisation des prescrip

Dematerialisatie van voorschriften

Sommige zorgverstrekkers kunnen sinds 1 juni al geneesmiddelen voorschrijven zonder papieren bewijs. De volledige uitrol van gedematerialiseerde voorschriften is gepland op 15 september.

Wilt u graag meer informatie over de ontwikkelingen en gevolgen van gedematerialiseerde voorschriften? Bezoek onze webpagina.

Cijfers juni 2021 – bron Recip-e

Maandelijks worden meer dan 8 miljoen voorschriften uitgeschreven (en dat cijfer blijft stijgen).

  • Daarvan worden er zo’n 5,8 miljoen uitgeschreven door zorgverstrekkers buiten ziekenhuizen en 2,2 miljoen in ziekenhuizen.
  • Het merendeel ervan wordt opgehaald bij apotheken buiten een ziekenhuis (slechts 14.000 voorschriften/maand worden opgehaald bij ziekenhuisapotheken).
  • 89% van de openbare apotheken die in juni voorschriften hebben ontvangen, gebruikt de dematerialisatiefunctie e-ID/rijksregisternummer.

Van de voorschrijvers hebben in totaal 25.515 ambulante zorgverstrekkers elektronische voorschriften uitgeschreven in juni. Dat komt neer op:

  • 14.420 zorgverstrekkers, hetzij 76,4%. Dat cijfer is stabiel.
  • 11.095 specialisten. Dat is het hoogste cijfer ooit.

6.177 tandzorgverstrekkers schreven ook 81.899 elektronische voorschriften uit. Dat is een stijging van 13% ten opzichte van mei.
Ook de patiënten, die in de loop van september uitgebreid zullen worden geïnformeerd, gebruiken nu al verschillende dematerialisatiefuncties.

  • 367.739 patiënten hebben in juni hun voorschriften geraadpleegd via de platforms voor patiënten. 75% van hen bekeek enkel het overzicht en 25% opende effectief het voorschrift om de volledige inhoud te zien (bv. om na te gaan welk geneesmiddel was voorgeschreven)
  • 2.797 patiënten pasten de vertrouwelijkheid van hun voorschriften aan in juni (visi flag gesloten)
Share This