Op 1 december 2022 treedt een nieuwe nomenclatuur voor de aanrekening van wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking. 

Via de invoering van deze nieuwe nomenclatuur wil het RIZIV de opvolging van wondverzorging efficiënter laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg voor de patiënten garanderen. Zo is het de bedoeling om de samenwerking en de communicatie tussen verpleegkundigen en huisartsen en specialisten te verbeteren. 

Cindy Desmedt, operationeel directeur bij Aide et Soins à Domicile (ASD) in Brussel, is tevreden met de opstart van het netwerk: “Het zal het werk van de verpleegkundigen meer betekenis geven”, vertelt ze.

Verpleegkundigen moeten voortaan een specifiek verpleegdossier inzake ‘wondzorg’ aanmaken met foto’s van de wonde en de gebruikte hulpmiddelen om ze te beoordelen. Ze zullen op verschillende momenten over de zorg moeten communiceren met de artsen via het beveiligde kanaal dat hiervoor ideaal is: het Brussels Gezondheidsnetwerk!

Vanaf 1 december is er geen medisch voorschrift meer nodig voor de honoraria voor wondzorg. Door de verantwoordelijkheid voor de keuze van de behandeling van de wondzorg bij de verpleegkundigen te leggen, beschouwt het RIZIV hen als deskundigen ter zake. “Dat is een grote verandering voor ons werk”, geeft mevrouw Desmedt toe. Ze verduidelijkt echter dat “communiceren via de gezondheidsnetwerken nooit de rechtstreekse communicatie tussen de arts en de verpleegkundige zal vervangen”. 

De patiënt krijgt net als zijn arts toegang tot de documenten die gepubliceerd staan op de gezondheidsnetwerken. “Dat is essentieel voor de vertrouwensband met de zorgverleners en voor een betere behandeling”, aldus mevrouw Desmedt.

 “Door de gegevens te delen, verzekeren we de traceerbaarheid van de expertise van de verpleegkundige zorg. Het beveiligt bovendien hun werk en bevordert het gebruik van veilige, professionele en geschikte communicatiekanalen.”  Mevrouw Desmedt zou echter graag nog een stap verder gaan om de band tussen ambulante zorgen en ziekenhuizen te versterken: “Ik ben zelf verpleegkundige van opleiding en thuisverpleging vereist een brede visie op patiëntenzorg. Ook maatschappelijk assistenten en coördinatoren zouden toegang moeten hebben tot een deel van het Sumehr. De sociale omgeving zou immers de zorg voor de patiënt in het ziekenhuis of zijn terugkeer naar huis kunnen beïnvloeden.”

Het Brussels Gezondheidsnetwerk begeleidt de zorgverstrekkers bij het gebruik van het netwerk