ALLE PATIËNTEN KUNNEN KENNISNEMEN VAN HET RESULTAAT VIA DE WAALSE EN BRUSSELSE GEZONDHEIDSNETWERKEN

Het Waalse en Brusselse Gezondheidsnetwerk begrijpen de ongerustheid en het ongeduld van mensen die zich op Covid-19 laten testen, net als de overmaat aan werk bij de zorgverstrekkers. Daarom ontwikkelden zij oplossingen om de patiënten vlotter toegang te verlenen tot de resultaten van hun PCR-tests. Zij voorzien ook in een systeem om de resultaten via sms mee te delen, om de ziekenhuizen desgewenst te ontlasten.

Alle patiënten die zich op Covid-19 laten testen, kunnen nu hun testresultaten raadplegen via de portaalsites van de Waalse en Brusselse Gezondheidsnetwerken, onmiddellijk na de publicatie (gemiddeld 30 minuten nadat het laboratorium de resultaten ter beschikking heeft gesteld) en op een vereenvoudigde manier.

Waar u zich in België ook bevindt en welk laboratorium de analyse ook heeft gedaan, ga naar de website van uw Gewest www.brusselsgezondheidsnetwerk.be / www.reseausantewallon.be op het patiënttabblad, en klik op de groene knop die u rechtstreeks toegang verschaft tot uw PCR-resultaten.

  • Wie geen toestemming heeft gegeven voor het elektronisch delen van zijn of haar gezondheidsgegevens, krijgt enkel toegang tot zijn of haar PCR-testresultaat.
  • Degenen die al toestemming hebben gegeven voor het elektronisch delen van hun gezondheidsgegevens, krijgen ook toegang tot de lijst van alle gedeelde documenten in het kader van de continuïteit van de zorg. Ze kunnen die openen en raadplegen als de instelling, auteur van het document, de toegang voor de patiënt geopend heeft.

Beide netwerken verlenen ook toegang tot deze PCR-testresultaten via de federale portaalsite www.masante.belgique.be.

Terwijl een beveiligde legalisatie nodig blijft om toegang te krijgen tot de portaalsites van de Brusselse en Waalse Gezondheidsnetwerken, hebben de meeste Brusselse en Waalse instellingen hun gezondheidsnetwerk gemachtigd om de patiënt op de hoogte te brengen van zijn PCR-testresultaat via een beveiligd sms-bericht. Dit geldt voor de analyses die gebeuren binnen de gewestelijke instellingen (dus niet het federale CyberLab of de laboratoria die verbonden zijn aan een netwerk in Vlaanderen).

Door een gsm-nummer mee te delen bij het afnemen van de test, kan de patiënt in sommige gevallen onmiddellijk en heel gemakkelijk het resultaat te zien krijgen via een beveiligde sms.

Dr André Vandenberghe, strategisch directeur van het Réseau Santé Wallon,

Christine de Bray, directrice van het Brussels Gezondheidsnetwerk