COVID-19

Waar gebeuren de COVID-19-tests?

Een interactieve kaart toont de verschillende screeningcentra van het Gewest op de website van de GGC, in het gedeelte over COVID-19.

Waar vindt u de resultaten van de COVID-19-tests?

Résultats frottis Covid

Al uw patiënten hebben toegang tot hun PCR-testresultaten via het Brussels Gezondheidsnetwerk: bekijk de dynamische synthese

U hoeft niet geregistreerd te zijn of toestemming te hebben gegeven voor het delen van gezondheidsgegevens om toegang te krijgen tot uw PCR-resultaat.

  • Als u de houder bent van het globaal medisch dossier, zit het resultaat van deze patiënt automatisch in uw e-healthbox.
  • U kunt altijd een therapeutische relatie aanmaken met de patiënt die heeft ingestemd met het delen van zijn gegevens, zodat u zijn resultaten kan inkijken op het Gezondheidsnetwerk.

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This