Patiënt

Itsme aanmelden EID aanmelden EID aanmelden

Zorgverstrekker

Itsme aanmelden EID aanmelden

Het gedeeld gezondheidsdossier van uw patiënten en uzelf 

 Ik blijf op de hoogte

Alleen de artsen die een therapeutische relatie met de patiënt hebben, kunnen toegang krijgen tot zijn op de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten. De toegang verloopt via de patiëntensoftware of via het platform van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Als zorgverstrekker kunt u: 

NE PAS SUPPRIMER
1. Een patiënt inschrijven op het Brussels Gezondheidsnetwerk

Om een patiënt in te schrijven – als hij daarin toestemt – gebruikt u verplicht Internet Explorer. U meldt zich aan op het Brussels Gezondheidsnetwerk, u klikt op het tabblad ‘Een patiënt toevoegen’ en u vult de gegevens in.

Als u een specifieke patiënt niet in uw patiëntenlijst terugziet, is deze niet op het Brussels Gezondheidsnetwerk ingeschreven of heeft u geen geldige therapeutische relatie met hem.

Als u een patiënt heeft ingeschreven, en uw patiënt verschijnt nog steeds niet in de lijst, gelieve dan contact op te nemen met de helpdesk.

2. Een therapeutische relatie met een patiënt toevoegen

Om toegang te krijgen tot het Gedeeld Gezondheidsdossier van uw patiënt, moet hij u eerst de toestemming geven om zijn gezondheidsgegevens te delen en moet u een therapeutische relatie met hem activeren.

Daarvoor hebt u verschillende oplossingen op uw portaal onder de tab “Een therapeutische relatie toevoegen”. Ga na of de patiënt al dan niet zijn toestemming heeft gegeven en vul in overeenstemming daarmee het juiste deel in.

Volgende stap:

– Als de patiënt een Belgische elektronische identiteitskaart heeft, vult u zijn rijksregisternummer (INSZ) en zijn identiteitskaartnummer in alvorens u de therapeutische relatie valideert.
– Als de patiënt geen identiteitskaart of BIS-nummer heeft, kunt u via het portaal een 4-cijferige code naar de gsm van uw patiënt sturen (u moet zelf zijn identiteit verifiëren en nagaan of het zijn gsm is). Geef de code in op het portaal en valideer de registratie van zijn toestemming en/of uw therapeutische relatie met de patiënt.

Als u een therapeutische relatie heeft aangemaakt en uw patiënt verschijnt nog steeds niet in de lijst, gelieve dan contact op te nemen met de helpdesk.

3. De lijst met documenten van een patiënt waarnaar een verwijzing is opgenomen raadplegen

Als u voor een van uw patiënten geen documenten ziet, betekent dit waarschijnlijk dat er sinds de registratie van zijn toestemming nog geen documenten die op hem betrekking hebben op het Brussels Gezondheidsnetwerk werden gedeeld. Sommige ziekenhuisinstellingen publiceren al documenten uit voorafgaande jaren, andere nog niet.

Deze informatie wordt in onze driemaandelijkse nieuwsbrief opgenomen. Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

4. De gezondheidssamenvatting van de patiënt publiceren (Sumehr)

Op verzoek van de huisartsen heeft het Brussels Gezondheidsnetwerk de toegang van de patiënt tot zijn gezondheidssamenvatting (SUMEHR- Summarized Electronic Health Record)) standaard geactiveerd. Op deze manier wil het Brussels Gezondheidsnetwerk het leven gemakkelijker maken voor de meerderheid van de huisartsen die hun patiënten de mogelijkheid wil geven de inhoud van hun SUMEHR te lezen. Hiervoor logt de patiënt zoals gewoonlijk in op het beveiligde portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Bepaalde ziekenhuisdocumenten kunnen ook door de huisarts voor de patiënt toegankelijk worden gemaakt. Elke huisarts behoudt echter de vrijheid om de technische instelling uit te voeren zoals hij dat zelf wenst.

Alleen de informatie die relevant is voor de behandeling van de patiënt zal via de SUMEHR op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld. In het merendeel van de gevallen tekent u de inhoud van deze gezondheidssamenvatting in alle transparantie samen met uw patiënt op.

Ontdek de video waarin u enerzijds wordt uitgelegd hoe u uw instellingen in het algemeen kunt beheren en anderzijds hoe u de toegang tot een specifiek document kunt aanpassen. Meld u vervolgens aan op het webportaal van het BGN en pas uw instellingen aan.

Als u al uw patiënten onmiddellijk toegang tot hun SUMEHRs wilt geven, hoeft u niets te doen. De SUMEHRs die u vóór 15 januari 2019 heeft gedeeld, zijn niet standaard toegankelijk voor de patiënt.

Als u daarentegen wenst dat geen van uw patiënten de inhoud van zijn SUMEHR kan lezen, kunt u deze instellingen wijzigen op de beveiligde ruimte van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Klik bovenaan rechts op uw profielpagina. Ontdek in de tutorialvideo welke stappen u moet volgen.

Als u om een speciale reden de toegang van een specifieke patiënt tot de inhoud van een specifieke SUMEHR wilt wijzigen, dient u de toegangsregel tot deze SUMEHR manueel via het webportaal te wijzigen. Dit zijn de stappen om te volgen:

Selecteer deze specifieke patiënt in de lijst met uw patiënten.

Wanneer u op ‘beheren’ klikt, kunt u de toegangsregel van uw SUMEHR aanpassen.

U kunt de SUMEHR dan 30 dagen na de publicatie ervan toegankelijk maken of deze ontoegankelijk maken.

Wat is een goede SUMEHR?

Dit is een up-to-date SUMEHR, die hoofdzakelijk de volgende elementen omvat:

contact/vertrouwenspersonen

  • de huidige gezondheidsproblemen van de patiënt
  • de relevante medische en heelkundige geschiedenis
  • de observaties na de laatste onderzoeken
  • de actuele medicatielijst van de patiënt
  • de vaccinatiestatus
  • de allergieën

We zijn ons ervan bewust dat het in deze tijden van crisis niet altijd gemakkelijk is om de SUMEHR up-to-date te houden, maar juist nu zijn deze gegevens cruciaal. Hoe relevanter en actueler de ter beschikking gestelde patiëntgegevens zijn, hoe effectiever de ziekenhuisopname zal verlopen.

Onze gedachten zijn bij jullie die vechten om levens te redden!

Op welke kluis zijn mijn SUMEHRs gepubliceerd?

Om te weten op welk netwerk uw SUMEHRs worden gepubliceerd, richt u zich tot uw softwareleverancier. U kunt een gewestelijke premie ontvangen voor medische praktijkondersteuning.

Om de gewestelijke premies die gekoppeld zijn aan de ondersteuning van de medische praktijk te ontvangen, kunt u het beste bij uw softwareleverancier navragen of uw SUMEHRs op het Brussels Gezondheidsnetwerk worden gepubliceerd.

5. De toegangsrechten aanpassen van de documenten waarvan u de auteur bent

Aanvraagformulier door een zorgverstrekker voor de verwijdering uit de index van de gezondheidsdocumenten die door hem zijn opgegeven

6. De patiënt in staat stellen zijn door de ziekenhuizen gedeelde gezondheidsgegevens te lezen

In het kader van actiepunt 10 van het federale plan e-gezondheid kan de patiënt voortaan elektronisch toegang nemen tot zijn medische dossier en de inhoud ervan lezen.

De ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie in hun medische software te activeren waarmee de patiënt toegang krijgt tot de inhoud van de gegevens die ze publiceren.

De instellingen van de medische softwarepakketten van de ziekenhuizen (EPD) maken het mogelijk om de toegangsmodaliteiten aan te passen (onmiddellijk, na een bepaalde termijn of geen toegang) in functie van de verschillende soorten documenten die in het kader van de elektronische deling op de gezondheidsnetwerken worden gedeeld.

Bepaalde documenten, die met name uit ziekenhuizen afkomstig zijn, hebben een bijzondere status aangezien ze de aanwezigheid van een behandelend arts vereisen om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen.

Deze documenten kunnen de status ‘vrijgeefbaar door de behandelend arts’ hebben. Deze zal elk document manueel moeten vrijgeven via zijn beveiligde webportaal. 

De medische directie van elke zorginstelling beslist over haar eigen regels voor de publicatie en de toegang van de patiënt. We kunnen ons dan ook voorstellen dat bepaalde patiënten zich in eerste instantie in een ongelijke situatie kunnen bevinden afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.

Inschrijven op de nieuwsbrief van het Brussels Gezondgheidsnetwerk

Blijft op de hoogte en ontvang 6 keer per jaar alle nieuswtjes van de e-gezondheidsector.

Share This