U kunt u zich alleen inschrijven of met de hulp van iemand.

  1. Via een pdf-formulier dat u terugstuurt naar de administratieve dienst van Abrumet

  2. Via de onlineapplicatie als u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (eID), de bijbehorende pincode en kaartlezer.

  1. Via uw huisarts, apotheker, ziekenfonds.

  2. Via de opnamedienst van het ziekenhuis.

Opgelet, alleen een registratie via het pdf-formulier of via het platform van het Brusselse Gezondheidsnetwerk geeft u toegang tot uw gedeeld gezondheidsdossier.

happy little child

Een wettelijke verantwoordelijke aangeven

Wat de inschrijving van een minderjarig kind betreft, hebben minderjarigen vanaf de leeftijd van zestien jaar de mogelijkheid om zelf hun toestemming te (laten) registreren. Vóór de leeftijd van zestien jaar komt dit recht toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer een patiënt mentaal niet in staat is zijn rechten uit te oefenen, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger hem vervangen, op voorwaarde dat zijn informatieaanvragen in het exclusieve belang van de patiënt gebeuren.

Met een pdf-formulier Met de onlineapplicatie
Foto met daaropEen vertrouwenspersoon aangeven

Een vertrouwenspersoon aangeven

Wanneer een patiënt met zelfredzaamheidsverlies moeilijkheden ondervindt om zijn medische dossier alleen te beheren, kan hij een of meerdere vertrouwenspersonen naar keuze aanwijzen. Deze zal hem helpen zijn gedeeld gezondheidsdossier te beheren. Alleen de patiënt zelf neemt echter op zelfstandige wijze de beslissingen die op hem betrekking hebben. De identiteit van deze vertrouwenspersoon moet worden geregistreerd op het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Met een pdf-formulier Met de onlineapplicatie