Op 17 mei 2022 organiseren Brusano en BruZEL samen in Muntpunt een tweetalig Ontmoetingsfestival voor burgers, zorgverleners en beleidsmakers met als titel ‘Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn’.

Het doel van deze ontmoetingsdag is de persoonlijke autonomie en ondersteunen via vijf transversale thema’s: lichaam en geest, financiën, huisvesting, veiligheid en specifieke ondersteuning.

Op deze dag, krijgen personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers een forum om hun ervaringen te delen.

Naast getuigenissen en discussietafels besteden we veel aandacht aan ontmoetingen en de organisatie van gezellige en ontspannende activiteiten die groepsvorming stimuleren.

Het team van Brussels Gezondheidsnetwerk zal aanwezig zijn op dit evenement op dinsdag 17 mei, van 10u tot 16u. U krijgt de gelegenheid om het team te ontmoeten bij een informatiestand en een persoonlijk gesprek te voeren. Wij kunnen al uw vragen beantwoorden en u concrete hulp bieden bij de aansluiting op uw gedeelde gezondheidsdossier.

U kunt het programma van de dag vinden hier.

Kom en ontmoet het Brussels Gezondheidsnetwerk team, deze dinsdag 17 mei 2022 van 10u tot 16u in Muntpunt, Muntplein !