Gezonde Data is een burgerraadpleging die in het kader van een door de Europese Unie medegefinancierd project vooral in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk werd gehouden tussen december 2021 en mei 2022.Het doel van deze raadpleging is de belangrijkste waarden en principes vast te stellen die in acht genomen moeten worden bij de totstandbrenging van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

Het tussentijdse verslag Gezonde Data (ourhealthydata.eu) bevat de analyse van de 6000 bijdragen (van gezondheidswerkers en burgers) die zijn verzameld als uitgangspunt voor de vormgeving van de toekomstige Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.

De belangrijkste principes die uit de raadpleging naar voren zijn gekomen, zijn:

  • Overwegingen betreffende gezondheidsgegevens en het hergebruik ervan: krachtige gegevens die iedereen toebehoren
  • Een evenwicht vinden tussen de voordelen en risico’s van het hergebruik van gezondheidsgegevens
  • Bevorderen van gepersonaliseerde communicatie
  • Het belang van een regelgevend kader

De volgende stappen van het project zijn het uitwerken van aanbevelingen, op basis van de standpunten van de burgers over het hergebruik van hun gezondheidsgegevens en hun rol in het beheer ervan via nationale en Europese workshops.

Wilt u meer te weten komen over de workshops? Zou u als belanghebbende graag deelnemen? Neem contact op met Louise Mathieu: Belgische en Europese workshop (louise.mathieu@sciensano.be