Vaccinatie COVID-19

 

Hotline registratie / raadpleging in Vaccinnet+ : 02 700 63 33

Vaccinatie COVID-19: registratie en opvolging van de COVID-19-vaccinaties

Wat is de vaccinatiestrategie?

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft de Belgische vaccinatiestrategie vastgelegd. Via de webapplicatie Vaccinnet worden alle COVID-19 vaccins geregistreerd. Deze strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. De prioritaire groepen zijn eerst aan de beurt. Dit zijn de bewoners van woonzorgcentra (WZC) en het personeel. Nadien zijn andere residentiële zorgvoorzieningen en de ziekenhuizen aan de beurt.

Vaccinnet is het bestelsysteem voor vaccinss die door de Vlaamse Overheid ter beschikking wordt gesteld aan vaccinatoren om vaccins te bestellen en toegediende vaccinaties te registreren. In het kader van de COVID-19 vaccinaties wordt deze toepassing voor heel België beschikbaar gesteld. Vaccinnet zal nationaal gebruikt worden voor de registratie van gezette COVID-19 vaccins en de opvolging van eventuele bijwerkingen hiervan. Het platform wordt in dit kader niet gebruikt om COVID-19 vaccins te bestellen.

In januari 2021 start België met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. Dat zal op een gecoördineerde, stapsgewijze manier gebeuren, te beginnen met de prioriteitsgroepen.

De bevoegde autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen binnenkort alle relevante informatie doorgeven.

Overzicht van vaccinatie-registratie dosissen in Vaccinnet 

Opleiding materiaal

Verschillende soorten hulp zijn voor u beschikbaar bij de vaccinatieregistratie. 

De opleidingssessies worden georganiseerd om u wegwijs te maken met de registratie van COVID-19-vaccins in Vaccinnet. In een trainingssessie leggen we je stapsgewijs uit hoe je Vaccinnet gebruikt en is er ruimte om vragen te stellen.

Bekijk het opleidingskalender en klik op de link “klik hier om deel te nemen” voor de opleiding van uw keuze.

Helpdesk

Hotlines en e-mails om uw dringende vragen te beantwoorden (alleen voor zorgverleners)

  • Voor vragen over het vaccin: 

         Email:  vacci-hyg@ccc.brussels

         Tel: 02 /563 56 00

  • Met betrekking tot hulp bij de registratie / raadpleging in Vaccinnet+

        Tel: 02 700 63 33 – (Maandag – vrijdag- 08u00-18u00)
        E-mail: vaccinnetplus@dxc.com

  • Als u een apotheker bent en hulp zoekt:

        Tel: +32 (0)2 285 42 00

        E-mail: vaccination@farmaflux.be

Informatie

  • We verzamelen hier alle informatie met betrekking tot de registratie van vaccinaties of bijwerkingen

Voor alle zorgverstrekkers:  Algemene informatie over Covid-19 vaccinaties

Voor WZC en arbeidsgeneeskundige diensten :  Specifiek Nieuwsbericht voor WZC en arbeidsgeneeskundige diensten

In deze video vind je de antwoorden op:

– Wat is Vaccinnet?

– Waarvoor dient Vaccinnet?

– Wie gaat Vaccinnet gebruiken?

– Hoe worden Covid-19 vaccinatiegegevens in Vaccinnet ingevoerd?

– Hoe ziet Vaccinnet eruit?

Partners

Het Brussels Gezondheidsnetwerk verenigt alle openbare en privéziekenhuizen in Brussel, evenals de Nederlandstalige en Franstalige huisartsenverenigingen in Brussel (FAMGB en BHAK). Wij zijn de ideale partner voor elk project dat te maken heeft met e-gezondheid in het Brussels gewest.

Share This