eHealthBox is de beveiligde elektronische brievenbus die werd ontwikkeld door het platform eHealth. Ze wordt gratis ter beschikking gesteld van iedere zorgverlener.

Via deze elektronische brievenbus kunnen de Belgische gezondheidsactoren op een veilige manier medische gegevens met elkaar delen.

Berichten aan collega-zorgverleners via de eHealthBox om advies te vragen – op verzoek van de patiënt of gewoon om een specifiek thema te bespreken – vormen een aanvulling op het document dat wordt opgeslagen/gedeeld op het Brussels Gezondheidsnetwerk. Dat netwerk is toegankelijk voor alle zorgverleners die er toegang toe hebben.

Functionaliteiten

Iedere zorgverlener kan vertrouwelijke berichten versturen naar andere gezondheidsactoren. Zo’n bericht kan een document of een informatiebrief bevatten. Het kan worden overgemaakt aan een individuele zorgverlener of aan een groep zorgverleners.

Iedere zorgverlener heeft toegang tot zijn persoonlijke eHealthBox. Daarin staan alle berichten die naar hem of haar werden verstuurd door andere gezondheidsactoren.

De documenten worden end-to-end versleuteld dankzij het eHealth-certificaat. Het Brussels Gezondheidsnetwerk biedt technische ondersteuning om u te helpen dat eHealth-certificaat te verkrijgen, te installeren en te vernieuwen. Wenst u een beroep te doen op deze technische ondersteuning?

Vul dan dit formulier in 

Meer informatie over het eHealth-certificaat

De ziekenhuizen die werken met een CoT-systeem (Circle of Trust) en de zorgverleners in de ziekenhuizen gebruiken deze persoonlijke eHealthBox nog niet. De berichten komen binnen in een algemene mailbox in het ziekenhuis.

Gebruikershandleiding

eHealth contactcenter
Maandag tot vrijdag
7.00 tot 20.00 uur
+32 2 788 51 55 of support@ehealth.fgov.be