Het medicatieschema dient om het overzicht te bewaren van de geneesmiddelen die de patiënt moet nemen. Het helpt de patiënt en is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners.

De rollen en verantwoordelijkheden van de patiënten en de verschillende beroepscategorieën zijn uitgeschreven in een  brochure. Wat betreft de verschillende beroepscategorieën gaat met name om de (GMD-houdende) huisarts, de arts-specialist, de (huis)apotheker, de thuisverpleegkundige, de tandarts, de vroedvrouw en de ziekenhuisapotheker.

In onze omgeving wordt digitalisatie meer en meer de norm. Er is ook steeds meer informatie beschikbaar voor gebruikers. De patiënt wil op zijn beurt niet constant vragen krijgen over gegevens die hij al meerdere malen heeft gedeeld. Hij wil mee ‘co-piloot’ zijn van zijn zorg, en dit in overleg met zijn multidisciplinair zorgteam. Geneesmiddelenbeheer behoort tot die zorg. Het gedeeld medicatieschema is dan ook een belangrijk instrument en hulpmiddel.

Als elke actor in het zorgteam zijn rol en verantwoordelijkheid correct opneemt, dan:

Voor de patiënt:

  • Is de patiënt beter geïnformeerd
  • Laat het gedeeld medicatieschema toe om beter trouw te blijven aan de voorgeschreven therapie
  • Maakt het gedeeld medicatieschema, bij correct gebruik, het zorgproces ook veiliger.

Voor de zorgverlener:

  • Vergemakkelijkt dit het werk van voorschrijvers en apothekers omdat ze een volledige en actuele lijst van geneesmiddelen ter beschikking hebben.
  • Is het gedeeld medicatieschema een communicatiemiddel op basis waarvan alle belangrijke en relevante informatie ter beschikking is, waardoor men correctere beslissingen kan nemen.
  • Maakt het gedeeld medicatieschema het zorgproces, meer in het bijzonder de continuïteit van de zorg, transparanter; zo kan bv betere zorg geboden worden bij een ziekenhuisopname.

Het medicatieschema is aanvullend aan de Sumehr. We verwijzen naar het  detail-overzicht voor meer info over de verschillen tussen de Sumehr en het medicatieschema.

Meer informatie op de website van het RIZIV.