Naar aanleiding van een klacht die de coöperatie Medispring heeft ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), heeft de FOD de schrapping bevolen van de “Helena login” uit de lijst van de door de Staat erkende authentificatiemiddelen voor de toegang tot het medisch dossier, meldt Le soir van 27/10/21.

Wij herinneren u eraan dat de Franstalige gezondheidsnetwerken de patiënten enkel toelaten om zich aan te sluiten op hun portaal via de elektronische identiteitskaart of de applicatie Itsme. De Helena-toepassing is nooit een middel geweest om verbinding te maken met het Brussel Gezondheidsnetwerk, omdat het op een lager veiligheidsniveau is goedgekeurd dan de andere twee genoemde middelen.

Omdat de vertrouwelijkheid van gezondheidsgegevens, en dus de veiligheid ervan, een essentieel punt is bij het delen van gezondheidsgegevens, kan het Brussel Gezondheidsnetwerk zich alleen maar aansluiten bij deze beslissing.